0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tiếng anh >

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh lớp 6

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh lớp 6

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh lớp 6

... exercise II. 1 ( page 86 + 87)- Ask Ss to do exercise in 10 minutes.Do individual work1B 2A 3D 4C 6DTrờng THCS Cần Kiệm Năm học 2011 - 2012Kiều Xuân Họa Giáo án Phù đạo Anh 6 6. Do exercise ... B. his C. their 6. What you like ? - I'd T - whole classIndividual work1C2.A3. B4B5C6BTrờng THCS Cần Kiệm Năm học 2011 - 2012Kiều Xuân Họa Giáo án Phù đạo Anh 6 - Correct them.3. ... .fine.5. What. this? 6. Who they?7. My name John.Copy and do themamisisareisareisTrờng THCS Cần Kiệm Năm học 2011 - 2012Kiều Xuân Họa Giáo án Phù đạo Anh 6 6. He loves life in...
 • 47
 • 940
 • 0
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn lớp 9 pptx

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn lớp 9 pptx

... The sun will rise at 6: 03 am. to say that something will happen in the future. Adverbs of time that will indicate such tense may include, tomorrow, today, Lê Thị Thanh Huyền Affirmative ... years.• Emphasis on completion or duration?Lê Thị Thanh Huyền4. Everything will be fine.5. You are going to be a famous artist some day. 6. I think you are going to marry a wrong person.! ... and trends (xu hướng, khuynh hướng và chiều hướng)• Irritation (sự chọc tức; tình trạng bị làm phát cáu, tình trạng bị chọc tức- phàn nàn)USE 1: Present ActionsMost often, we use the Present...
 • 24
 • 1,031
 • 1
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn lớp 9 - 2 pps

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn lớp 9 - 2 pps

... today.2. The sun will rise at 6: 03 am.3. I'll go to the market tomorrow.4. There will be another conference next month.5. I'll come to see you on Sunday. 6. We'll be back on ... suddenly rang.Signal Words of Past Progressivewhen, while, as long asLê Thị Thanh HuyềnDate:………………………………….Lê Thị Thanh Huyền-I am training to become a professional footballer.-Mike is studying ... and trends (xu hướng, khuynh hướng và chiều hướng)• Irritation (sự chọc tức; tình trạng bị làm phát cáu, tình trạng bị chọc tức- phàn nàn)USE 1: Present ActionsMost often, we use the Present...
 • 24
 • 731
 • 4
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lý lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏilớp 7

... GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HSG LÝ 7 CHƯƠNG I: QUANG HỌC CHỦ ĐỀ 1 NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG I. Một số kiến thức cơ bản 1. Nhận biết ánh ... ra ánh sáng. Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. 2. Sự truyền ánh sáng - Định luật truyền thẳng của ánh sáng: Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh ... biết ánh sáng – Nguồn sáng – Vật sáng - Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. - Ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. - Nguồn sáng là vật...
 • 67
 • 13,571
 • 44
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 5 doc

... nhân tổ hai là:24 : 36 = 0 ,66 66 = 66 ,66 % Đáp số: a) 37,5% b) 66 ,66 % Bài giảiSố lít nước mắm bán hai ngày là: 78 + 42 = 120 (lít)Số lít nước mắm cửa hàng mua về là: 78 : 60 × 100 = 130 ( ... 100 = 75004/ 26 + 45 x 26 + 260 + 44 x 26 = 26 + 45 x 26 + 26 x 10 + 44 x 26 = 26 x ( 1 + 45 + 10 + 44 ) = 26 x 100 = 260 05/ 47 x 28 - 28 x 16 + 969 x 28 = 28 x (47 - 16 + 969 ) = 28 x 1000 ... 76 = 24 x 10 x 36 + 360 x 76 = 24 x 360 + 360 x 76 = 360 x (24 + 76) = 360 x 100 = 36 000ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN ( tiếp theo)- Ôn tập củng cố khắc sâu về số tự nhiên- Vận dụng giải toán...
 • 36
 • 1,408
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7

... 8550)3(0,0133)38 461 5(,0)3(,0=++ x33 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 1 C (6; 1) x O 2 5 6 Ta có : =2AB)1(10)34()25(22=−+− )14( )65 (22−+−=AC)2(102= 20)31() 26( 222==−+−=BC ... biết:21 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7e) zyxzyxyxzxzy++=−+=++=++ 1321 f) yx 61 0 = và 28222−=− yxBài 5: Tìm x, y biết rằng: xyyy 6 6124411821 +=+=+Bài 6 ... 532zyx== và 810=xyz7 Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 7 c) [ ]10 )62 (,0)37(,0 =+ x d) 0,(12):1, (6) =x:0,(4) e) x:0,(3)=0,(12)Bài toán 9:Cho phân số )(; 6) 2)(1(52323NmmmmmmmA...
 • 55
 • 4,040
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9

... Trường THCS Thanh Mỹ 26 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9 a) 1312cos =α b) 53cos =α7) Biết rằng sin 15o = 4 26 −. Tính tỉ số lượng giác của góc 15o . Dạng 6: Các biểu ... rằng:Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ 46 GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9Với n ≥ 4 ta có 1! + 2! + 3! + 4! = 1+1.2+1.2.3+1.2.3.4 = 33 còn 5!; 6! ; …; n! đều tận cùng bởi 0 do đó ... . c) Cho tgx = 22. Tính sinx và cosx. 6) Hãy tính sinα, tgα nếu:Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh Mỹ45GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN LỚP 9Với n∈N, n >1 thì n2-2n+2 = (n...
 • 64
 • 2,429
 • 8
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 8

... nguyên :B = x4 6x3 + 11x2 6x + 1.Tiết 25- 26- 27-28Chuyên đề 6 :phơng pháp giải toán về chia hết trong tạp hợp z các số nguyên.I. Nhắc lại một số kiến thức cơ bản ở lớp 6 và 7 về lí thuyết ... 4(x-1)(x2 +4x+4) =(x-1)(x+2)2. Giáo án BDHSG Toán 8A(n) là hiệu của hai hạng tử : n3 n và 12n, mỗi hạng tử đều chia hết cho 6, nên :A(n) M 6. Ví dụ 6 :Chứng minh rằng tổng lập phơng ... x2 -6x + 8 = x2 2x 4x + 8 = x(x 2) 4(x 2) = (x 2)(x- 4)Cách 2. x2 6x + 8 = x2 6x + 9 1 = (x -3)2- 1 = (x 2)(x 4)Cách 3. x2 6x +8 = x2 - 4 - 6x+12 = (x+ 2)(x 2 )6( x-2)...
 • 24
 • 1,733
 • 2
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 7

... Quỳnh Nga 2012 - 2013 40BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN YÊN MÔHƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH GIỎI 7Năm học: 2008-2009Môn: Anh vănQuestion I: (2,5 ... 2012 - 2013 24BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7PHÒNG GD&ĐT ®Ò Thi ph¸t hiÖn häc sinh n¨ng khiÕu Anh Son Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Môn: TiÕng Anh líp 7I. ... Thị Quỳnh Nga 2012 - 2013 15BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – TIẾNG ANH 7 COMPARISONS A/ Equality (So sánh bằng): S + V + AS/ SO ADJ/ ADV AS + S B./ Inequality So (sánh khơng bằng): S + (NOT V)...
 • 57
 • 10,528
 • 155
Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng anh THCS

... account d. country 30 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - CHƯƠNG MỸ HANOI 35 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH ... which The villagers take water to drink. PERIOD6 côm tõ vµ mÖnh ®Ò trong tiÕng anh * Clauses and phrases: 19 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG ... )____son studies at Nếu phía trứoc vừa có người + vật thì phải dùng THAT 16 Giáo án : Bồi dưỡng học sinh giỏi Giáo viên : ĐOÀN ĐÌNH LẬP TRƯỜNG THCS NAM PHƯƠNG TIẾN A- - CHƯƠNG MỸ HANOI12....
 • 35
 • 3,043
 • 17

Xem thêm

Từ khóa: giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi văn lớp 6giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn 7giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh văn 9giao an boi duong hoc sinh gioi anh 7giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi anh 9giao an boi duong hoc sinh gioi anh van lop 7giao an boi duong hoc sinh gioi anh van lop 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi hóa lớp 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 2giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 9giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi văn lớp 9Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015