0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Địa lý >

Giáo án địa lý lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án địa lý lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án địa lớp 9 bản trọn bộ

... ta ?GV cho HS so sánh các số liệu về mật độ dân số nước ta giữa các năm 198 9, 199 9,2003 để thấy mật độ dân số ngày càng tăng ,(bảng 3.2) (năm 198 9 là 195 người/km2;năm 199 9 mật độ là 231 người/km2;2003 ... đồ năm 199 0 có bán kính là 20mm; Năm 2002 bán kính 24 mm*Xử lí số liệu năm 199 0 : 6474,6 :90 40 =71,6% 1 199 ,3: 90 40 =13,3% 1366.1: 90 40 =151%*Xử lí số lieu năm 2002: 8320,3:12831,4=64 ,9% 2337,3: ... công 38 Giáo án Đòa Lí 9 – Năm học 2008 – 20 09 GV: Đoàn Thò Tấm – Trường THCS Giao HàCH: Dựa vào bảng 8.1 hãy nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cấu...
 • 125
 • 808
 • 4
Giáo án địa lý lớp 11 cơ bản trọn bộ

Giáo án địa lớp 11 bản trọn bộ

... Trang 13 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - bản trình bày sự ra đời và phát triển của EU?Gợi ý: - Chú ý các mốc thời gian: 195 7, 197 3, 198 1, 198 6, 199 5, 2004, 2007.- Số lượng các ... tượng qua thời gian.So sánh tương quan độ lớn giữa các đối tượng địa lí. cấu các thành phần trong một tổng thể . Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - bản SGK, và vốn hiểu biết ... hình tròn có bán kính giống nhau.- Có tên biểu đồ và bảng chú giải. GV: Hồ Đức Thiệu Trang 31 Trường THPT Tam Giang  Giáo án Địa lí 11 - bản chuẩn kiến thức.Hoạt động 3: Cả lớp Bước 1:...
 • 87
 • 8,992
 • 215
Giáo án vật lý lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án vật lớp 9 bản trọn bộ

... d=TIOHO,7+T[/-hOPoqRR-+12345-~.v7Go•/o7+w58X/_R-8 197 TZ:P/Y1@7+<G/Q@TIœ 97 Bd7G]7+Šr!,5.3[5-/R7+I7+!p'w5:X5+2/<7-+lHON2up+@D5,52/<7-=>23458I:-~5‘7G:A-8@•/T9-8/<1K5‘7G5+/Z1BI/K-/R-B/<7_+,57+@1pHG/,-=6KœL7+pHO,7+T[/Bi2H,720=›-=@7 +97 J¡-Y1@_R-Y1v/R7+I7+!{R-Y1v! +97 J¡-!\Bd7G5c7G-+f5-L7+B/<7-L5++]7+-=W723Ngày soạn:4 /9/ 2007.Ngày giảng:6 /9 lớp 9C; 07 /9 lớp 9E. Tiết 1:CHƯƠNG ... !o{/R7-+f5! +97 ./R-23452N7T62/<7-=>TIT97Bd7G23455c7G-+f5-L7+2/<7-=>20G/v/.I/ -9\ +,-./01TIT/R-2345+<-+f55?@267+8 19- : 97 Bd7G2345267+8 19- :20G/v/:A-OPBX7G.I/ -9\ 2N7G/v7q{b7e7G!xBd7G:A-OP-+ 19- 7GQ_+/7F/TZ+/<12/<7-+RTI53V7G2ABW7G2/<7|ON2u:X5+2/<7OxBd7G5,5Bd7G5d2H20J,5267+2/<7-=>5?@:A-BCDBE7r+,/2A!ª7- +97 K_/;7-=]-=H7G+•5 -9\ €«€•() ... =+@DOP!noq¬ˆK‡)n‹/<12/<7-+RG/Q@+@/2U1BCD-F52j78I‹=]7+.ID2UD2?5,5.3[5K2›7G„Š2/0:†q+,-./012F8IO@/T]-hOPUI8I_+c7G2y/2P/T[/:A-BCDBE7BH2F_+c7G-+07F/-h8<-+ 197 T[/K-h8<7G+65+T[/„q2/0:†…!]5‘7Go+/<12/<7-+R2S-TIH+@/2U15,5BCDBE7_+,57+@1K-h8<7G+65+T[/;7qnro-+]onrqŽ!78X/.I/oTI+•5_b.I/q+1ª7.6:E1.,H5,H-+i5+I7+„-=oˆ{†5+H.I/O@1TIHT>%I:.I/ -9\ q€¥{'!Ngày soạn: 09/ 9/2007.Ngày giản:13 /9/ 2007-9C; 14 /9- 9E. Tiết 3:THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪNBẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN...
 • 201
 • 884
 • 14
Giáo án vật lý lớp 10 cơ bản trọn bộ

Giáo án vật lớp 10 bản trọn bộ

... của giáo viênHọc sinh thảo luận nhóm và lên trình bày kết quả.Cho học sinh thảo luận và gọi lên bảng làm. giáo viên có thể hỏi thêm các vấn đề có liên quan. Giáo án Vật lí 10 ban bản ... bài sau Giáo án Vật lí 10 ban bản Trang14(tiết 2) Hoạt động 1 ( 25 phút): Tìm hiểu về mô men quán tính. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Ghi nhận khái niệm mô men quán tính. ... bằng của vật có mặt chân đế Giáo án Vật lí 10 ban bản Trang38 Hoạt động 5 ( phút): Xử lí kết quả. Hoạt động của học sinh Trợ giúp của giáo viên- Hoàn thành bảng 16. 1. - Tính sai số của...
 • 75
 • 5,056
 • 60
Giáo án Vật Lý lớp 10 cơ bản trọn bộ

Giáo án Vật lớp 10 bản trọn bộ

... trong Giáo án Vật 10 – Ban bản  Biên soạn : Dương Văn Đổng - Trường THPT Bùi Thị Xn – Bình Thuận  Trang 33Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bản Nêu bài toán. ... là :  Giáo án Vật 10 – Ban bản  Biên soạn : Dương Văn Đổng - Trường THPT Bùi Thị Xn – Bình Thuận  Trang 9 vò từ km/h ra m/s. Yêu cầu giải bài toán. Gọi một học sinh lên bảnggiải ... hiểu các đại lượng của chuyển động tròn đều.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung bản Giáo án Vật 10 – Ban bản  Biên soạn : Dương Văn Đổng - Trường THPT Bùi Thị...
 • 89
 • 1,095
 • 23
Giáo án Địa Lí lớp 10 Cơ bản trọn bộ

Giáo án Địalớp 10 bản trọn bộ

... Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn-Năm học 2011-2012 7pB. Kĩ năng- Phân biệt các phép chiếu đồ qua hệ thống kinh vĩ tuyến trên bản đồ- Tính giờ địa phương- Điền tên các lớp của ... điểm)GV: Bùi Thị Thanh Tâm 49 Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn-Năm học 2011-2012 Tiết PPCT: 10 Ngày soạn: 7 /9/ 2011Bài 8: TÁC ĐỘNG CỦA NỘI LỰC ĐẾN ĐỊA HÌNH BỀ MẶT TRÁI ĐẤT.I. ... Thị Thanh Tâm 34Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn-Năm học 2011-2012 GV: Bùi Thị Thanh Tâm 17Trường THPT Nam Đàn I Giáo án Địa lí 10 - Chương trình chuẩn-Năm học...
 • 149
 • 14,824
 • 26
giáo án vật lý lớp 12 cơ bản trọn bộ

giáo án vật lớp 12 bản trọn bộ

... tập về nhà 9, 10 SGK/ 49 9. 6 và 9. 9 SGK/14,15 .V. RÚT KINH NGHIỆM : M«ng ThÞ LÖ Hêng Trang :462λAPNN N NNB B B B4λ2λAPNN N NB B B BTrêng THPT C¸ch Linh Giáo án: Vật 12-Biểu ... gợn sóng M«ng ThÞ LÖ Hêng Trang :43Trêng THPT C¸ch Linh Giáo án: Vật 12Tiết 13 SĨNG CƠ VÀ SỰ TRUYỀN SĨNG CƠ (TT) Ngày soạn Lớp dạy Ngày dạy Học sinh vắng Ghi chú12A12B12C12D I. ... SGK.- Bài tập 7, 8, 9 trang 9- SGK.V. RT KINH NGHIM :Gi ỏo vi ờn H c sinh Thit b S ỏch gi ỏo khoa Mông Thị Lệ Hờng Trang :5Trêng THPT C¸ch Linh Giáo án: Vật 12-Kiểm tra sự chuẩn...
 • 164
 • 1,345
 • 33
Giáo án tiếng anh lớp 9 cơ bản trọn bộ

Giáo án tiếng anh lớp 9 bản trọn bộ

... School Lesson Plan English 9 Date of preparing : Date of teaching:#''UNIT 2 CLOTHING Lesson 5: Language focus 1, 2,3 PAGE 19, 20,21I.Objective(II. ... English 9 #0B15==n'C#']UNIT 3 A TRIP TO THE COUNTRYSIDE Lesson 5 : Laguage focus 1, , 4 on page 28, 29, 30,31*Objective ... key4'.Teacher: Le Thi Tung Loc School year : 2011-2012 9 Quang Phu Junior High School Lesson Plan English 9 C!(&ZZZZZZZ(D&!ZZZZZZZZZZ&+(&ZZZZZZZZZVI/...
 • 88
 • 2,285
 • 17
Giáo án công nghệ lớp 9 cơ bản trọn bộ (phần điện)

Giáo án công nghệ lớp 9 bản trọn bộ (phần điện)

... đèn.- Có ý thức học tập bộ môn.Ii- chuẩn bị:- Bảng điện đã lắp hoàn chỉnh.- Bảng phụ.- Công tắc 3 cực iii- các hoạt động dạy và học:1. ổn định tổ chức:- Sĩ số: 9A1: 9A2:2. Kiểm tra:? Hãy ... và sửa chữa lại.- Giáo viên cho học sinh quan sát bảngphụ đã kẻ những hiện tợng h hỏng,nguyen nhân cách khắc phục.HĐ4: Đánh giá tổng kết.- Học sinh lên bảng điền vào bảng phụcác bớc tiến ... thứccông nghệ lớp 8học sinh làm bài tập sách giáo khoa / 121,2 học sinh lên điền kết quả vàobảng phụ .Giáo viên nhận xét bàilàm , kết kuậnHọc sinh quan sát 1 số vật thật giáo viên đã chuẩn...
 • 50
 • 1,531
 • 32
Giáo án công nghệ lớp 9 cơ bản trọn bộ (trồng cây ăn quả)

Giáo án công nghệ lớp 9 bản trọn bộ (trồng cây ăn quả)

... Chuẩn bị bài thực hành.Ngày soạn: 22/1/2010Ngày giảng: 23/1-9A+9B Giáo án : Công nghệ 9 Giáo viên : Đỗ Thị Thu Hà 39 Trờng Trung Học Sở Mậu ĐôngHoạt động 2: Tìm hiểu quy trình thực hành.Hoạt ... tiến hành đánh giá chéo nhau theo các tiêu chí của giáo viên đa ra.Các tiêu chí đánh giá:- Sự chuẩn bị của các nhóm. Giáo án : Công nghệ 9 Giáo viên : Đỗ Thị Thu Hà47Trờng Trung Học Sở Mậu ... soạn : 24 / 09 / 2010 Ngày giảng: 28 / 09 / 2010Tiết 7Bài 4 Thực hành Giâm cành (T1)I./ Mục tiêu:* Kiến thức: Giáo án : Công nghệ 9 Giáo viên : Đỗ Thị Thu Hà 9 Trờng Trung Học Sở Mậu Đông-...
 • 73
 • 2,181
 • 52

Xem thêm

Từ khóa: giáo án vật lý lớp 10 cơ bản trọn bộgiáo án công nghệ lớp 9 cơ bản trọn bộ phần điệngiáo án địa lý lớp 10 cơ bảngiáo án địa lý lớp 11 cơ bảngiáo án sinh học lớp 10 cơ bản trọn bộgiáo án tiếng anh lớp 11 cơ bản trọn bộchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ