0
 1. Trang chủ >
 2. Khoa học tự nhiên >
 3. Hóa học >

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA CÁ NHÂN

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA CÁ NHÂN GIÁO SINH

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP PHẠM CỦA NHÂN GIÁO SINH

... Thái PhiênBÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA CÁ NHÂN GIÁO SINH    Họ và tên giáo sinh : Lớp : Ngành học : Phạm Hóa học Thực tập tại : Trường THPT Thái PhiênThời gian thực tập từ ... nhiệm vụ thực tập giảng dạyvà thực tập chủ nhiệm. Do vậy tôi tự đánh giá, xếp loại tốt so với những tiêu chuẩn đãquy định.2. Một số phương hướng phấn đấu sau đợt thực tập: Sau đợt thực tập này ... hiệu quả các phương pháp dạy học.- Phong cách chững chạc, bao quát toàn lớp để các em lắng nghe, tập trung chúý, tích cực phát biểu. - Nên khen ngợi và tuyên dương các em để khuyến khích các em...
 • 6
 • 33,281
 • 793
Thực trạng kỹ năng tìm hiểu tâm lý học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục của sinh viên năm thứ IV khoa tỉểu học trường đại học vinh thông qua quá trình thực tập sư phạm

Thực trạng kỹ năng tìm hiểu tâm lý học sinh trong quá trình dạy học và giáo dục của sinh viên năm thứ IV khoa tỉểu học trường đại học vinh thông qua quá trình thực tập phạm

... năng s phạm 1.2.1 hoạt động s phạm 1.2.1.1. Khái niệm hoạt động s phạm Quá trình s phạm quá trình tái tạo có tính chất xã hội các bản chất ngờitrong mỗi con ngời. Nói cách khác trong quá trình ... công trình nghiên cứu này của PTS Nguyễn Nh An đã đa ra các kỹ năng s phạm cần thiết trong hoạt động s phạm của ngời giáo viên cũng nh điều kiện và cácbớc, quy trình rèn luyện các kỹ năng s phạm ... sựphát triển các năng lực s phạm gắn liền hữu cơ với việc nắm vững các kỹ năng, kỹxảo s phạm. Các năng lực s phạm với t cách là những cấu thành nhân cách (trọnvẹn) đảm bảo cho hoạt động của ngời...
 • 86
 • 1,277
 • 0
TIỂU LUẬN: Báo cáo quá trình thực tập về công ty FPT ppt

TIỂU LUẬN: Báo cáo quá trình thực tập về công ty FPT ppt

... Báo cáo công nợ và nợ quá hạn bộ phận 4 Báo cáo hàng tồn Tuần Báo cáo hàng tồn của từng bộ phận 5 Báo cáo sử dụng người Tuần Không b/ Báo cáo tổng kết Stt Tên báo cáo Kỳ lập Báo cáo ... năm. Các báo cáo tổng kết đều được tính cho kỳ báo cáo và tính luỹ kế đến thời điểm báo cáo. Bảng phân loại các báo cáo FIFA theo thời gian: a/ Báo cáo giao ban(hay báo cáo tuần) STT Tên báo ... báo cáo Kỳ lập Báo cáo chi tiết 1 Báo cáo doanh số và tỷ lệ bán khoẻ Tuần Không 2 Báo cáo ngân sách chi phí Tuần Báo cáo chi phí theo 5 khoản mục 3 Báo cáo công nợ toàn công ty Tuần Báo...
 • 18
 • 2,029
 • 1
BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM CUỐI KHÓA CỦA GIÁO SINH

BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP PHẠM CUỐI KHÓA CỦA GIÁO SINH

... SƯ PHẠMBÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠMCỦA CÁ NHÂN GIÁO SINHGiáo sinh thực tập : Nguyễn Thị Thu HàLớp : 10STNgành : phạm Toán Thực tập tại trường : THPT Sào NamTháng 03 năm 2014\BÁO ... NamTháng 03 năm 2014\BÁO CÁO TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠMCỦA CÁ NHÂN GIÁO SINHPHẦN IHọ và tên giáo sinh : Nguyễn Thị Thu Hà Lớp : 10ST Ngành học : phạm Toán Thực tập tại trường : THPT Sào ... cơ cấu tổ chức ban cán sự lớp, tìm hiểu thêm một số nhân tích cực cũng như các nhân biệt trong lớp để bước đầu có cái nhìn sơ bộvề lớp. - Lớp thực tập chủ nhiệm của tôi là lớp 10/1....
 • 5
 • 7,657
 • 143
Báo cáo

Báo cáo " Về thực tập phạm của sinh viên hệ phạm Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội " potx

... tắt. Thực tập phạm (TTSP) là khâu thực tập nghề rất quan trọng trong quá trình đào tạo giáo viên. Báo cáo khoa học đã đi sâu khảo sát, phân tích khá toàn diện thực trạng TTSP của sinh viên ... trong quá trình học tập của mình, khâu THỰC TẬP NGHỀ, mà trong Trường phạm gọi là TTSP. “TTSP là điều kiện cần thiết để hình thành khuynh hướng nghề nghiệp phạm, hình thành nhân cách của ... 1. Vị trí, vai trò của thực tập phạm trong quá trình đào tạo người giáo viên* Cũng như sinh viên (SV) của bất cứ các trường đào tạo nghề nào khác, SV các trường phạm (SP) cũng phải...
 • 6
 • 3,298
 • 10
Phúc trình thực tập sư phạm

Phúc trình thực tập phạm

... lớp. Vit phúc trình. Vit phúc trình. Vit phúc trình. CHIỀU Dự giờ bài dy ca giáo sinh khác. Vit phúc trình. Vit phúc trình. Vit phúc trình. Vit phúc trình. PHÚC TRÌNH THC TM ... SINH 44 PHÚC TRÌNH THC TM  ng 7 PHẦN GIỚI THIỆU PHÚC TRÌNH THC TM  ng 8 I. MỤC TIÊU CỦA ĐỢT THỰC TẬP SƢ PHẠM Mc tiêu ...  III. QUY TRÌNH THỰC HIỆN: 1. Bài tập 1: Tạo shortcut cho chƣơng trình Windows Explorer ra ngoài Desktop bằng 2 cách.  Cách 1: To nhanh  c 1: M ...
 • 44
 • 1,618
 • 3
Một số biện pháp quản lý thực tập sư phạm của sinh viên chuyên ngành mầm non trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình

Một số biện pháp quản lý thực tập phạm của sinh viên chuyên ngành mầm non trường Cao đẳng phạm Thái Bình

... thực tập phạm thực tập phạm tốt nghiệp, thực tập phạm của sinh viên chuyên ngành mầm non trường Cao đẳng phạm - Thực tập : Theo từ điển tiếng Việt, " ;Thực tập là việc tập làm ... sở lý luận của quản lý thực tập phạm của sinh viên chuyên ngành mầm non trường Cao đẳng phạm 2/ Nghiên cứu thực trạng thực tập phạm và quản lý thực tập phạm của sinh viên chuyên ... vụ phạm và tăng thêm lòng yêu nghề, mến trẻ. Nhưng chất lượng hoạt động thực tập phạm của sinh viên phụ thuộc nhiều vào quản lý thực tập phạm của nhà trường. Thực tế các trường phạm...
 • 111
 • 3,339
 • 20
BÁO CÁO QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ

... , ngày tháng năm 200 BÁO CÁOQUÁ TRÌNH XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO NHÂN DÂN, NHÀ GIÁO ƯU TÚ Kính gửi: Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú - Thực hiệu thông tư số ... ngày / /2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, ... tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú: người.- Số nhà giáo có số phiếu đạt từ 2/3 tổng số thành viên Hội đồng trở lên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú:...
 • 2
 • 614
 • 0
NHẬT KÍ THỰC TẬP SƯ PHẠM CỦA GIÁO SINH TẠI TRƯỜNG THPT

NHẬT KÍ THỰC TẬP PHẠM CỦA GIÁO SINH TẠI TRƯỜNG THPT

... NHẬT KÍ THỰC TẬP SƯ PHẠMHọ và tên giáo sinh : NGUYỄN THỊ THU HÀLớp : 10ST Ngành học : phạm Toán Thực tập tại trường : THPT Sào NamThời gian : Từ 10/02/2014 đến 23/03/2014 Thực tập giảng ... Gặp thầy Nguyễn Hà Nhân – Bí thư đoàn trường nghe báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động Đoàn trường và phân công nhiệm vụ cho các giáo sinh thực tập cho đêm diễn văn nghệ của nhà trường.Chiều: ... trưởng và thầy Nguyễn Hà Nhân nghe báo cáo sơ bộ.Chiều: Tiết 2: Gặp GVHD, gặp lớp thực tập chủ nhiệm.Tiết 3: Họp Hội đồng – tổ chuyên môn17h15: Theo dõi phần duyệt văn nghệ của lớp60’45’60’30’2...
 • 7
 • 8,105
 • 181
Báo cáo kết quả thực tập sư phạm tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội

Báo cáo kết quả thực tập phạm tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Thành phố Hà Nội

... nghiệm thực tế nhiều hơn mình.19BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP SƯ PHẠMHọ và tên: Phạm Thu ThảoSinh viên lớp: KTCT K25 – Học viện Báo chí và Tuyên truyềnĐơn vị Thực tập: Trường Đào tạo cán bộ ... trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. *Tăng cường công tác kiểm tra.3. Kế hoạch toàn đợt thực tập. NHẬT KÝ THỰC TẬP SƯ PHẠMNGÀY THÁNG NỘI DUNG THỰC HIỆN Ý KIẾN CÁ NHÂNSáng 30/3/2009 Tập trung tại ... vào điểm thi giảng, mà cần căn cứ vào tổng thể quá trình lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thực tập, kết quả thi giảng và viết báo cáo thực tập. Như vậy, sẽ đảm bảo tính chính xác và công...
 • 21
 • 3,222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mau bao cao thu hoach thuc tap su pham cua ca nhan sinh vienbao cao thu hoach thuc tap su pham cua ca nhan truong tieu hocbao cao tong ket thuc tap su pham cua ca nhan giao sinhbáo cáo thu hoạch thực tập sư phạm của cá nhân sinh viênbao cao thu hoach kien tap su pham cua ca nhan truong tieu hoc yen binh b huyen thach thatbáo cáo phúc trình thực tập sư phạmbáo cáo tổng kết thực tập sư phạm cá nhânbáo cáo tổng kết thực tập sư phạmbáo cáo thu hoạch thực tập sư phạm năm 2báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm năm 3báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm mầm nonbáo cáo thu hoạch thực tập sư phạm tiểu họcbáo cáo thu hoạch thực tập sư phạm thptbáo cáo thu hoạch thực tập sư phạm thcsmẫu báo cáo tổng kết thực tập sư phạmBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật