0
 1. Trang chủ >
 2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
 3. Sinh học >

1001 câu hỏi trắc nghiệm sinh học có đáp án

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( có đáp án)

100 câu hỏi trắc nghiệm sinh học ( đáp án)

. hấpc. dù không có ánh sáng nhìn thấy, cây này vẫn quang hợp nhờ năng lợng của ánh sáng tử ngoại,tia x,tia gamad. khi không có ánh sáng, cây này vẫn. b. 2 lần c. 4 lần d. 10 lần e. 100 lầnIII. 100 câu hỏi trắc nghiệm Hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án sau :1. Trong điều kiện nào sau đây sức căng...
 • 14
 • 2,527
 • 1
Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

... HOOC-(CH2)3-COOH. D. HOOC-(CH2)4-COOH. Câu 11: Chất X công thức phân tử C4H8O2 khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y công thức C4H7O2Na. X thuộc loại chất ... Na. Câu 20: Oxit của một kim loại chứa 40% oxi về khối lượng. Trong sunfua của kim loại đó thì lưu huỳnh chiếm phần trăm theo khối lượng là: A. 80%. B. 57,14% C. 43,27% D. 20% Câu 21: ... metanol; 75%. B. Etanol; 75%. C. propanol-1; 80%. D. metanol; 80%. Câu 26: Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh, công thức thực nghiệm là (C2H3O)n. Công thức cấu tạo thu gọn của X là...
 • 4
 • 3,090
 • 44
TRẮC NGHIỆM SINH HỌC CÓ ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC ĐÁP ÁN

... là: # Không khả năng sinh sản sinh dưỡng $ các cơ quan sinh dưỡng rất to lớn # Không khả năng sinh sản vô tính # Cả A, B, C đều đúng ***/ Gen A 90 vòng xoắn và 20% ađênin ... đột biến lợi hay hại cho ruồi giấm? # lợi, trong điều kiện môi trường DDT.# Không lợi, trong điều kiện môi trường không DDT.$ lợi trong môi trường chứa DDT và hại trong ... Nam giới bộ NST giới tính là YO. $ Nam giới bộ NST giới tính là XXY. # Nữ giới bộ NST giới tính là XXX. # Nữ giới bộ NST giới tính là XO. ***/ Trong thể dị bội, tế bào sinh dưỡng...
 • 9
 • 1,588
 • 12
Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm Vật Lý_8(có đáp án)

... CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (PHẦN DAO ĐỘNG CƠ HỌC) Câu 1: Dao động điều hòa là: A. Dao động phương trình tuân theo qui luật hình sin hoặc cosin đối với thời gian. B. chu kỳ riêng ... E, T và ω đều thay đổi Câu 14: Một con lắc lò xo độ cứng 150N/m và năng lượng dao động là 0,12J. Biên độ dao động của nó là: A. 0,4 m B. 4 mm C. 0,04 m D. 2 cm Câu 15: Một vật dao động ... phục hồi ở thời điểm lò xo bò dản 2 cm cường độ: A. 1 N B. 0,5 N C. 0,25N D. 0,1 N Câu 58: Một lò xo khối lượng không đáng kể, treo vào một điểm cố đònh, chiều dài tự nhiênl0. Khi treo...
 • 17
 • 1,753
 • 11
50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 đáp án

... Pr«ton vµ electron B. N¬tron vµ electronC. Pr«ton vµ n¬tron D. Pr«ton, n¬tron vµ electron Câu hỏi trắc nghiệm 1 Hóa 8Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 14: Chän c©u ph¸t biĨu ... nµo?A. Gam B. KilogamC. Gam hc kilogam D. §¬n vÞ cacbonC©u 26: §¬n chÊt lµ chÊt t¹o nªn tõ: Câu hỏi trắc nghiệm 2 Hóa 8Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành A. mét chÊt B. mét nguyªn ... III, c«ng thøc cđa mi sunfat lµ:A. XSO4 B. X(SO4)3 C. X2(SO4)3 D. X3SO4 Câu hỏi trắc nghiệm 3 Hóa 8Trường THCS Phan Lưu Thanh GV: Đặng Ngọc Thành C©u 39: BiÕt N cã ho¸ trÞ...
 • 9
 • 5,926
 • 98
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V ĐÁP ÁN

... xanhD. Không hiện tợng gì Câu 27: Trong số các chất công thức hoá học dới đây, chất nào làm quì tím hoá đỏ:A. H2O B. HCl C. NaOH D. Cu Câu 28: Trong phòng thí nghiệm các kim loại ... đồng nóngDữ kiện cho hai câu 42,43 những khí ẩm( khí dẫn hơI nớc) sau đây7:1. Amoniăc 2. Clo 3. Cácbon đioxit 4.Hiđro 5. Oxi 6. Hiđro clorua Câu 42: Khí ẩm nào thể làm khô bằng axit ... 8TRƯỜNG THCS PHAN LƯU THANH HUYỆN ĐỒNG XUÂNA. 0,25mol B. 1,00mol C. 0,75mol D. 0,50molCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 5 HÓA HỌC 8...
 • 6
 • 3,332
 • 59
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI ĐÁP ÁN

... dung môi Câu 11: Câu nào đúng, trong các câu sau?A. Quá trình hoà tan muối ăn vào nớc là một quá trình hoá học B. Sắt bị gỉ là một hiện tợng vật líC. Những nguyên tử của các đồng vị cùng ... gam HCl trong 100og dung dịchD. Tính số mol HCl trong 1lít dung dịch Câu 16: Trong 225ml nớc hoà tan 25g KCl. Nồng đọ phần trăm của dung dịch là:A. 10% B. 11% C. 12% D. 13% Câu 17: ... LU THANH HUYN NG XUN Câu 18: Làm bay hơi 20g nớc từ dung dịch nồng độ 15% thu đợc dung dịch nồng độ 20%.Dung dịch ban đầu khối lợng là:A. 70g B. 80g C. 90g D. 60g Câu 19: Hoà tan 124g...
 • 6
 • 2,856
 • 48
50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Có Đáp án)

50 Câu hỏi trắc nghiệm Toán 10 ( Đáp án)

... )2;1− Câu 33:Hệ phương trình =+=++3011.22xyyxyxyxa) 2 nghiệm (2;3) và (1;5) b) 2 nghiệm (2;1) và (3;5)c) 1 nghiệm là (5;6) d) 4 nghiệm (2;3),(3;2) ,(1;5) và(5;1) Câu ... c) a = -1. d) không a Câu 28:Phương trình 012)32(2244=++−xx a) vô nghiệm. b) 2 nghiệm x=2532,2332++−=++xc) 2nghiệm x=2532,2332−+−=−+xd) 4 nghiệm: x=2532,2532−+−=−+x ... trình nghiệm thì a khác 0b) Nếu phương trình vô nghiệm thì a = 0c) Nếu phương trình vô nghiệm thì b = 0d) Nếu phương trình nghiệm thì b khác 0 Câu 11: Hai số 21− và 21+ là các nghiệm...
 • 5
 • 6,022
 • 208
130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học và đáp án (Phần 3)

130 câu hỏi trắc nghiệm Tin họcđáp án (Phần 3)

... 130 câu hỏi trắc nghiệm Tin học đáp án (Phần 3) Câu hỏi: Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất .1). Để kết thúc việc trình diễn trong ... cập nhanh Câu : 069 . Ctrl+Home Câu : 070 . Landscape Câu : 071 . TIN Câu : 072 . thể khai báo đánh số trang in hoặc không Câu : 073 . Tin Hoc Van Phong Câu : 074 . Hub Câu : 075 . ô Câu : 076 ... van phong Câu : 061 . Calculator Câu : 062 . 200 Câu : 063 . 1Angiang6 Câu : 064 . Edit - Delete Slide Câu : 065 . Phím F5 Câu : 066 . File - Save As Câu : 067 . Cả 2 câu a. b. đều đúng Câu : 068...
 • 19
 • 9,462
 • 23

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp án350 câu hỏi trắc nghiệm triết học có đáp áncác câu hỏi trắc nghiệm tin học có đáp áncau hoi trac nghiem sinh hoa co dap ancâu hỏi trắc nghiệm sinh học và đáp án khối bcau hoi trac nghiem hoa hoc co dap ancâu hỏi trắc nghiệm kiểm toán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chính trị có đáp án500 câu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm excel 2007 có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm chứng khoán có đáp ánnhững câu hỏi trắc nghiệm về excel có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm môn thuế có đáp áncâu hỏi trắc nghiệm thuế gtgt có đáp ánchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ