0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm là biện pháp để bảo toàn vốn

Một phần của tài liệu BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT.DOC (Trang 40 -43 )

III. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm Hoả hoạn

6) Thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia bảo hiểm là biện pháp để bảo toàn vốn

bảo toàn vốn

Tiến trình cải cách đang đặt nền kinh tế Việt Nam phải đương đầu với một giai đoạn mà trong đó tổng vốn được coi là bàn đạp thúc đẩy hết sức quan trọng. Bởi lẽ nhìn vào cơ sở hạ tầng còn rệu rã, chúng ta có thể thấy được nền kinh tế đang cần rất nhiều vốn để cải tạo nâng cấp đường bộ, đường sắt, sân bay...Và còn biét bao dự án khác.

Huy động vốn , giao vốn, bảo toàn vốn và phát triển vốn là sự cần thiết trước hết xuất phát từ cơ chế quản lý kinh tế đối với các xí nghiệp quốc doanh. Chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp quốc doanh hoạt động theo phương thức hoạch toán kinh doanh, đòi hỏi phải bảo toàn giữ gìn số vốn được nhà nước đầu tư, tự bổ sung và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn vốn được tài trợ. Hiện nay nước ta đang cần rất nhiều vốn, vì vậy ngoài việc huy động vốn trong nước ta phải huy động thêm vốn nước ngoài. Điều đó càng làm cho việc bảo toàn và phát triển vốn trở nên quan trọng.

Giao vốn là việc xác định rõ quyền hạn và trách nhiệm trong sở hữu quản lý và sử dụng vốn. Giao vốn tạo ra sử chủ động cho các doanh nghiệp đồng thời cũng gắn trách nhiệm của xí nghiệp đối với việc bảo toàn và phát triển vốn. Việc huy động vốn đã là khó song việc bảo toàn và phát triển vốn là khó khăn hơn nhiều. Để bảo toàn và phát triển vốn, các chủ doanh nghiệp lập ra các phương án, kế hoạch kinh doanh sao cho thích hợp. Ngoài ra việc giao vốn các doanh nghiệp phải tự chủ trong kinh doanh kể cả tự chiu rủi ro và thiên tai bất ngờ ảnh hưởng không tốt đến khẳ năng bảo toàn vốn. Trong trường hợp này thì tham gia bảo hiểm là trường hợp hữu hiệu nhất. Từ khi xoá bỏ cơ chế bao cấp, chính phủ đã chủ trương phát triển

mạnh mẽ các khâu bảo hiểm nhằm làm dảm nhẹ gách nặng cho ngân sách. Vì lẽ đó trong bối cảnh mới, cần nhận thức đúng vị trí nghành kinh doanh bảo hiểm. Nhiều doanh nghiệp hiện nay tham gia bảo hiểm vì họ chỉ nghĩ đơn giản là họ sẽ được bồi thường khi không may rủi ro xảy ra chứ phần lớn doanh nghiệp không biết rằng tham gia bảo hiểm là số vốn của họ được bảo toàn. Do yêu cầu bức bách đặt ra đối với bảo hiểm Hoả hoạn không chỉ dừng lại ở chỗ khai thác phục vụ khách hàng tốt mà còn phải nêu bật được vai trò của mình qua việc bảo toàn vốn. Có như vậy , các doanh nghiệp mới hiểu được đầy đủ căn kẽ về ý nghĩa và bản chất của bảo hiểm.

Điều cuối cùng muốn nói ở đây là bất kể nguồn vốn nào cũng đều là kết tinh của sức lao động, là tài sản của nguồn vốn cho nên mọi chính sách, chế độ, mọi quan hệ phải được xây dựng trên cơ sở tôn trọng giá trị của đồng vốn, giúp người có vốn không những bảo toàn được giá trị của nó mà làm cho no sinh lời và có quyền hưởng phần lợi nhuận chính đáng đó. Tôn trọng quan tâm điều đó, Bảo Việt với nghiệp vụ Hoả hoạn sẽ cố gắng hết sức góp phần của mình vào bảo toàn vốn cho các doanh nghiệp nói riêng và cho toàn bộ nền kinh tế nói chung.

KẾT LUẬN

Trong những năm vừa qua, tuy bảo hiểm Hoả hoạn và gián đoạn kinh doanh là những nghiệp vụ còn khá mới mẻ nhưng Bảo Việt đã thu được những kết quả đáng kể. Điều đó không chỉ thể hiện ở sự tăng trưởng của các chỉ tiêu trong hoạt động kinh doanh mà còn khẳng định được do sự đóng góp của nghiệp vụ đối với nền kinh tế. Thông qua tác dụng làm bảo toàn vốn, tạo ra một tâm lý an toàn, tin tưởng cho chủ doanh nghiệp cũng như cho toàn bộ công nhân, hai loại nghiệp vụ này đã làm nổi bật được vai trò của mình trong công cuộc đổi mới đất nước. Trong công cuộc đổi mới này, bằng lợi thế về tầm quan trọng không thể phủ nhận, bảo hiểm Hoả hoạn tự tin hơn bao giờ hết, sẵn sàng bước vào giai đoạn mới- giai đoạn cạnh tranh.

Thực tế đã chứng minh chúng ta cần đến bảo hiểm , thực sự cần đến sự hỗ trợ đắc lực của bảo hiểm trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Vượt qua mọi khó khăn thử thách, bằng sự vươn lên của chính mình, chúng ta hy vọng rằng Bảo Việt, cùng với nghiệp vụ bảo hiểm Hoả hoạn sẽ tiếp tục lớn mạnh và không ngừng đi lên xứng đáng là doanh nghiệp đầu đàn của ngành bảo hiểm Việt Nam.

Một phần của tài liệu BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT.DOC (Trang 40 -43 )

×