0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Về công tác khai thác

Một phần của tài liệu BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT.DOC (Trang 34 -37 )

III. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm Hoả hoạn

1) Về công tác khai thác

 Công tác tuyên truyền quảng cáo: Có thể nói trong những năm qua khâu khai thác bảo hiểm vẫn còn yếu. Đẩy mạnh công tác khai thác nghiên cứu thị trường là rất cần thiết. Mặc dù công tác khai thác bảo hiểm không phải là kinh doanh thuần tuý nhưng không vì thế mà không tuyên truyền quảng cáo. Với nhiều nước trên thế giới, bảo hiểm đã trở thành nhu cầu và trở thành tập quán của đời sống nhưng với nước ta tất cả mới bắt đầu. Do vậy tuyên truyền quảng cáo là hết sức quan trọng với mục đích giới thiệu các loại hình bảo hiểm. ý nghĩa và tác dụng của nó là gây danh tiếng cho Công ty và cạnh tranh khách hàng.

Từ trước đến nay, Bảo Việt đã quan tâm đến hoạt động này nhưng hiệu quả chưa cao nhìn chung sự nhận thức về bảo hiểm Hoả hoạn còn thấp. Vì lẽ đó mà việc tuyên truyền nên phản ánh lại các vụ Hoả hoạn lớn và hậu quả của nó sau đó đưa ra những con số bồi thường cụ thể để từ đó làm nổi

bật được vai trò và sự cần thiết của bảo hiểm Hoả hoạn. Trong cơ chế thị trường khách hàng thường rất khó tính, không phải họ chấp nhận tham gia bảo hiểm ngay tại Bảo Việt, nhất là tâm lý “của ngoại” đang được ưu thích tại Việt Nam. Vì vậy công tác này đòi hỏi sự kiên trì của cán bộ khai thác phải hưỡng dẫn tận tình, nêu rõ cho khách hàng thấy rõ sự thuận lợi khi họ tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt mà ở các Công ty khác không có. Chỉ có cách thông qua mặt mạnh như vậy, Bảo Việt mới có thể duy trì và củng cố được các mối quan hệ cũ, xây dựng mối quan hệ cũ tốt đẹp.

Thu hút khách hàng qua thành phần trung gian cũng là điều quan tâm, Bảo Việt cần đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa đối với các nghành quản lý chủ quan và nghành liên quan như Tổng cục đầu tư và phát triển, các ngân hàng thương mại, lực lượng cảnh sát PCCC, các Công ty dịnh vụ tư vấn về đầu tư, các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân lớn...để thông qua những đối tượng này Bảo Việt giới thiệu sản phẩm bảo hiểm hoả hoạn với khách hàng. Ngoài ra cần quan hệ chặt chẽ hơn với các Công ty bảo hiểm địa phương. Đây là những tiềm năng to lớn mà Bảo Việt cần khai thác.

Hoả hoạn chợ đã trở thành nạn dịch nhưng thực tế bảo hiểm Hoả hoạn ở chợ chưa được khai thác là bao. Do vậy Bảo Việt cần đi sâu khai thác sức mua bảo hiểm của các hộ kinh doanh ở chợ, các khu vực triển lãm cũng như các hộ nhà dân...Ngoài ra cần phải chú ý vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực tế số lượng những doanh nghiệp này ỏ nước ta là rất lớn nhưng phần lớn chưa tham gia bảo hiểm. Đây là phần thị trường rất hoang sơ và là điểm trọng tâm cần khai thác trong giai đoạn tới.

Ngoài ra Bảo Việt nên áp dụng bảo hiểm Hoả hoạn ở những bãi đỗ xe của nhà nước cũng như của tư nhân thành bảo hiểm bắt buộc.

 Về hoa hồng: Đối vơi các Công ty môi giới những cộng tác viên hoặc cá nhân đứng ra mua bảo hiểm cũng cần có những chính sách hoa hồng thoả đáng cho họ. Trong cạch tranh hai doanh nghiệp bảo hiểm có điều kiện bảo hiểm và tỷ lệ phí bảo hiểm như nhau người

mua bảo hiểm và các môi giới sẽ đến với doanh nghiệp nào có tỷ lệ hoa hồng cao hơn vì vậy chính sách hoa hồng hết sức linh hoạt và hấp dẫn, phải căn cứ vào hiệu quả mà quyết định hoa hồng. Đối với các tổ chức cá nhân có liên quan hỗ trợ cho Bảo Việt dành dịnh vụ thì phải có những ưu đãi đặc biệt.

 Về phạm vi bảo hiểm: Cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm có sẵn để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng là một trong những nhiệm vụ được đề ra. Song không vì thế mà khách hàng yêu cầu gì ta cũng chấp nhận. Hết sức hạn chế những đối tượng có điểm chuẩn PCCC loại trung bình, kiên quyết không nhận bảo hiểm theo lối chọn điểm, tức là người bảo hiểm chỉ mua bảo hiểm cho những phân xưởng, công đoạn sản xuất có nhiều rủi ro nhất. Ngoài ra có thể bảo hiểm nhưng phải xem xét thận trọng khi nhận hợp đồng bảo hiểm lũ lụt đối với những công trình kiên cố, xây dựng bê tông cốt thép...

2)Công tác giám định và giải quyết bồi thường.

 Về công tác giám định: Bảo Việt nên tổ chức những khoá học nâng cao trình độ chuyên môn, chất lượng phục vụ của các giám định song bên cạch đó phai duy trì mở rộng các mối quan hệ với các Công ty giám định, các đội ngũ chuyên gia trong mọi lĩnh vực. Trong khi làm công tác giám định tạo niềm tin cho khách hàng các cán bộ phải quán triệt quan điểm” khách quan, vô tư ” phản ánh đúng và toàn bộ sự việc, diễn biến gây ra rủi ro. Đồng thời phải có sự đúc kết và tổng hợp thành sổ tay giám định nghiệp vụ bảo hiểm hoả hoạn để các giám định viên dễ dàng tra cứu và đưa ra kết luận chính xác.  Về công tác bồi thường: Khách hàng chỉ nhận thấy rõ tác dụng của bảo hiểm nhất là khi họ gặp rủi ro. Trách nhiệm của Bảo Việt lúc này là phải bồi thường. Khẩu hiệu “ Bồi thường nhanh chóng chính xác và công bằng “ phải hoàn toàn tuân theo trong mọi trường hợp vì đây là lĩnh vực tuyên truyền quảng cáo có hiệu quả

nhất gây uy tín cho Công ty bằng sự việc cụ thể chứ không phải bằng những lời nói suông. Song song với việc phục vụ tốt khách hàng, Bảo Việt cần tăng cường bổ sung quỹ dự trữ bồi thường bằng cách đầu tư vốn nhàn rỗi như: mua công trái nhà nước, mua bất động sản cho vay có thế chấp.

Trong thực tế thủ tục về công tác bồi thường còn rất rườm rà và phức tạp và tốn khá nhiều thời gian. Bảo Việt cần phải có tài liệu về hưỡng dẫn giải quyết bồi thường cho khách hàng như hướng dẫn cụ thể khi yêu cầu bồi thường, khách hàng cần thiết phải làm ngay những công việc gì, phải nộp ngay những giấy tờ gì

Một phần của tài liệu BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT.DOC (Trang 34 -37 )

×