0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Công tác tính phí

Một phần của tài liệu BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT.DOC (Trang 38 -39 )

III. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm Hoả hoạn

4) Công tác tính phí

Hoạt động bảo hiểm Hoả hoạn và gián đoạn kinh doanh là một hình thức kinh doanh dịnh vụ, quỹ dùng để chi trả dịnh vụ được hình thành từ việc đóng góp của người bảo hiểm dưới dạng phí bảo hiểm. Vì vậy, việc tích phí phải đảm bảo chi trả bồi thường đảm bảo kinh doanh có lãi, đông thời phải tạo được mức phí có khả năng cạnh trạnh được với các công ty ở nước ngoài. Sẽ cho hoàn toàn đúng nếu cho rằng biểu phí bảo hiểm hoả hoạn hiện hành mà Bảo Việt áp dụng là hoàn thiện sự biến đổi của thị trương hoạt động của đối thủ canh tranh sẽ làm cho giá cả của bảo hiểm hoả hoạn thay đổi.

Vì vậy khi đưa ra mức phí cần phải thường xuyên xem xét , giám sát theo dõi tỷ lệ phí của đối thủ cạnh tranh đồng thời phải theo sat biến động của các ruỉ ro, tỷ lệ lạm phát. Nên tìm cách hạ phí xuống vì đây là cách cạch tranh có hiệu quả nhất. Tuy nhiên nó vấp phải giới hạn dưới đó là tối thiểu phí thu phải đủ trả cho bồi thường. Đặc biệt hạ phí cho các toà nhà xây dựng, mới xây dựng để cho thuê các văn phòng đại diện, các Công ty xây dựng bằng vật liệu không Hoả hoạn...ít nhất phải thấp hơn so với các Công ty bảo hiểm khác. Đôi khi phải chấp nhận hạ phí thấp hơn so với số liệu thống kê để thu hút đông đảo khách hàng trên cơ sở số đông bù số ít mà vẫn đảm bảo nghiệp vụ kinh doanh.

Theo như thoả thuận với chuyên gia của EU, trong năm tới đây EU sẽ giúp Bảo Việt nâng cao cải tiến sản phẩm Hoả hoạn về mẫu đơn, phạm vi

bảo hiểm và mức phí. Tuy nhiên không vì thế mà ỷ lại áp dụng y nguyên máy móc, mà phải cải cách sửa đổi cho đúng phù hợp với tình hình Việt Nam. Bảo Việt cần phải nghiên cứu chính sách phí phân biệt với từng loại khách hàng. Đối với các khách hàng thường xuyên có mối quan hệ lâu dài, những khách hàng lớn cần được ưu tiên hơn những khách hàng mới và nhỏ. Hiện nay, tỷ trọng chi phí quản lý bảo hiểm vẫn còn lớn. Để khắc phục tình trạng này Bảo Việt cần phải nghiên cứu những hình thức đầu tư nguồn doanh thu vào các hoạt động kinh doanh để tăng lợi nhuận đẻ tử đó có cơ sở giảm ty trọng chi quản lý. Không chỉ đơn thuần gửi tiền vào ngân hàng, kinh doanh bất động sản mà Bảo Việt còn góp vốn cùng kinh doanh với các tổ chức trong và ngoài nước.

Bảo Việt nên đề nghị với bộ tài chính đưa ra một hành lang phí cụ thể. Điều này không ngừng tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh mà còn tạo điều kiện cho các Công ty bảo hiểm khẳng định mình. Công ty mạnh sẽ giành được thị trường và khách hàng chấp nhận.

Một phần của tài liệu BẢO HIỂM HOẢ HOẠN THỰC TRẠNG- GIẢI PHÁP ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT.DOC (Trang 38 -39 )

×