0
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

Nắm vững quy trình xây dựng đề cơng và thiết kế đồ án

Một phần của tài liệu QUẢNG CÁO CHO CÔNG TY THỦY TINH HÀ NỘI.DOC.DOC (Trang 35 -36 )

6. Phơng pháp nghiên cứu phác thảo và sáng tạo

1.3 Nắm vững quy trình xây dựng đề cơng và thiết kế đồ án

Chỉ có việc viết luận văn tôi mới thấy mình đợc học tập và nghiên cứu về cơ sở của các phơng pháp luận, đây là một trong những cơ hội tốt nhất để mỗi ngời đợc hình thành những khái niệm ban đầu về t duy khoa học, về kỹ năng làm việc theo phơng pháp t duy và sáng tạo.

Xây dựng đề cơng, thực hiện mục tiêu kế hoạch và tổ chức thực hiện là một công việc hết sức khoa học. Có thể nói đây là một dịp tốt để mỗi ngời thực tập việc tự lập kế hoạch, đề cơng và tự tổ chức thực hiện. Đây chính là nền tảng cho t duy của một con ngời lao động mới trong thời đại kinh tế tri thức.

2.Những kết quả sáng tạo mới

Theo các mục tiêu và đặc trng của đồ án đề ra trớc đây thì kết quả của bộ bài thiết kế đồng bộ đã đạt đợc kết quả tốt đẹp.

- Toàn bộ bài đã đợc thiết kế một cách đồng bộ, thể hiện sự thống nhất về các phơng tiện tạo hình và kỹ thuật thể hiện. Nhìn chung các sản phẩm tạo ra đều biểu đạt đợc nét đặc trng cơ bản của thuỷ tinh và pha lê và phong cách riêng biệt của Công ty Thuỷ tinh Hà Nội.

- Các sản phẩm tạo ra đều đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ, phù hợp với tâm lý khách hàng, giữ gìn đợc bản sắc dân tộc.

- Bộ quảng cáo lạ lời giới thiệu súc tích, làm nổi rõ và tạo ra phong cấch riêng biệt cho Công ty Thuỷ tinh Hà Nội gây ấn tợng dễ nhớ.

- Quảng cáo góp phần vào chiến dịch giới thiệu các mặt hàng mới của Công ty Thuỷ tinh Hà Nội góp phần vào tăng doanh thu cho xí nghiệp, khẳng định vị trí của hàng thuỷ tinh và mặt hàng pha lê của Việt Nam tạo cơ hội để đa ra các sản phẩm của Công ty Thuỷ tinh Hà Nội ra thị trờng quốc tế.

Một phần của tài liệu QUẢNG CÁO CHO CÔNG TY THỦY TINH HÀ NỘI.DOC.DOC (Trang 35 -36 )

×