0
Tải bản đầy đủ (.doc) (33 trang)

Quảng cáo đem lại lợi ích cho công ty thuỷ tinh Hà Nộ

Một phần của tài liệu QUẢNG CÁO CHO CÔNG TY THỦY TINH HÀ NỘI.DOC.DOC (Trang 25 -27 )

Trong điều kiện kinh tế phát triển nhanh và tốc độ đô thị hoá cao nh hiện nay, đời sống vật chất và tinh thần của ngời dân tăng cao. Và sự đòi hỏi về yếu tố thẩm mỹ của con ngời tăng lên. Chính vì lẽ đó, không là quá nếu nói quảng cáo là một yếu tố quan trọng trong việc quyết định thành công việc kinh doanh. Không nh những năm 80 ở Việt Nam với cơ chế bao cấp tem phiếu, ngời tiêu dùng không có điều kiện để lựa chọn vì hàng hoá rất khan hiếm lúc đó ngời dân chỉ cần đủ cơm ăn, áo mặc có nghĩa là chỉ cần số lợng

còn chất lợng và yếu tố thẩm mỹ vẫn cha đợc đề cập đến, ta có thể thấy rõ điều này qua kiểu dáng sản phẩm, bao bì sản phẩm của thời kỳ này. Bởi vì khi đó bao giờ cầu cũng lớn hơn cung dẫn đến sự độc quyền, không có cạnh tranh tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh không cần quảng cáo mà vẫn tiêu thụ hết sản phẩm.

Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trờng, các công ty buộc phải bắt nhịp với phong cách làm ăn mới. Lúc này đây, hàng hoá tràn ngập thị trờng với đủ chủng loại, chất lợng phong phú, cung lớn hơn cầu và sự đòi hỏi thẩm mỹ, cũng nh chất lợng sản phẩm của ngời dân tăng lên. Điều này có nghĩa các doanh nghiệp phải cạnh tranh để tiêu thụ sản phẩm, cho nên cùng với việc nâng cao chất lợng sản phẩm vai trò quảng cáo là một yếu tố quan trọng không thể thiếu.

Bao bì, áp phích, catologue, báo chí, phim, quảng cáo...là những phơng tiện của quảng cáo nhằm mục đích tiếp thị đến khách hàng để biết về nơi sản xuất, đặc trng, chất lợng của sản phẩm, giới thiệu sản phẩm mới. Ngày nay, việc nâng cao chất lợng sản phẩm tuy khó nhng đã có máy móc và các công nghệ hiện đại hỗ trợ, còn việc quảng cáo và tiếp thị ngày càng khó khăn bởi luôn phải tìm cái mới, cái đặc sắc độc đáo. Có thể thấy hiện nay ở các thành phố lớn, cụ thể là ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều công ty quảng cáo phát triển mạnh.

Sự đòi hỏi về mặt thẩm mỹ và chất lợng sản phẩm của ngời dân cao là một điều tất yếu bởi vì họ đang sống trong điều kiện kinh tế phát triển nhanh và tốc độ đô thị hoá cao, đời sống vật chất tinh thần của họ đợc tăng lên. Đòi hỏi kiểu dáng sản phẩm, bao bì sản phẩm đã thể hiện đợc chất lợng của sản phẩm, chắc chắn một sản phẩm dù tốt đến mấy nhng bao bì là cái đập ngay vào thị giác ngời tiêu dùng, lại xấu thì không thể tiêu thụ đợc ngay. Vì khi cha thử dùng chất lợng sản phẩm bên trong nhng bao bì đã tạo cho họ cảm giác không yên tâm, không hứng thú thì họ sẵn sàng bỏ qua ngay. Kể cả các công ty đợc nhiều ngời biết đến bởi chất lợng sản phẩm tứ lâu đời nhng vẫn không ngừng tiếp tục hoàn thiện công việc quảng cáo cho mình. Đơn cử nh trờng hợp công ty giải khát nổi tiếng quốc tế Coca cola, dành một phần lớn

tiền trong ngân quỹ vào các chiến dịch quảng cáo quy mô dù sản phẩm của họ đợc rất nhiều ngời a thích và sử dụng. Có công ty nhờ chiến dịch quảng cáo tiếp thị độc đáo, mới mẻ đã thu đợc nhiều lợi nhuận.

Càng là các công ty lớn, làm ăn khá thì chiến dịch quảng cáo của họ càng phải công phu và quy mô để thị trờng của họ ngày càng mở rộng. Kết quả sẽ dẫn đến những thay đổi mạnh mẽ, làm thúc đẩy công việc kinh doanh phát triển nhanh. Là một doanh nghiệp nằm trong sự phát triển chung của nền kinh tế thị trờng, mà hiện nay các sản phẩm thuỷ tinh và pha lê đang đợc ng- ời tiêu dùng rất a chuộng. Đối với công ty Thuỷ tinh Hà Nội điều này hoàn toàn đúng vì thế công ty cần có những phơng pháp tiếp thị quảng cáo tốt. Nhờ đó việc kinh doanh và sản xuất của công ty mới có thể tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh.

Một phần của tài liệu QUẢNG CÁO CHO CÔNG TY THỦY TINH HÀ NỘI.DOC.DOC (Trang 25 -27 )

×