0
Tải bản đầy đủ (.doc) (41 trang)

Biểu trng (hình 1)

Một phần của tài liệu QUẢNG CÁO CHO CÔNG TY THỦY TINH HÀ NỘI.DOC.DOC (Trang 28 -29 )

6. Phơng pháp nghiên cứu phác thảo và sáng tạo

6.2.1 Biểu trng (hình 1)

Biểu trng của Công ty Thuỷ tinh Hà Nội cần phải là một biểu trng kết hợp giữa hình và chữ, chứa đựng nhiều ý nghĩa. Nó phải nói lên đợc đặc tính riêng của mặt hàng thuỷ tinh: đó là sự trong trẻo cùng với tính khúc xạ ánh sáng mạnh của thuỷ tinh. Nghiên cứu mẫu biểu trng cũ của công ty tôi nhận thấy cần phải có một biểu trng cụ thể hơn và biểu trng mới phải đánh dấu đợc sự đổi mới của công ty, đồng thời cũng phải nói lên đợc những định hớng phát triển của Công ty Thuỷ tinh Hà Nội trong nền kinh tế thị trờng.

ý tởng đầu tiên của tôi cho biểu trng mới là kết hợp giữa nét, hình, chữ trong một hình tròn có ý là nói nên sự vận động, hoà nhập, phát triển của

công ty. Về mặt bố cục sử dụng một cái ly đặt giữa hình tròn, phía trên chiếc ly là hàng chữ Thuỷ tinh Hà Nội. Nhìn thẳng váo thì cạnh trái của chiếc ly là sự lặp lại hình chiếc ly bằng các nét cũng có nghĩa là một bàn tay đang nâng chiếc ly lên, đông fthời phía bên phải của chiếc ly cũng là các nét lặp lại một phần của chiếc ly. Các nét đó kết hợp với nhau tạo thành chữ H chữ cái đầu của danh từ Hà Nội và các nét đó cũng tạo cho ngời xem sự toả sáng phát ra từ ly thuỷ tinh nói lên sự trong trẻo, khúc xạ ánh sáng mạnh của thuỷ tinh. Tất cả đều đợc đặt trong một hình tròn, nét của hình tròn đó to hơn các nét bên trong để tạo cho biểu trng chặt chẽ hơn. Và vòng tròn đó còn có ý là sự vận động và là hình tợng mặt trời toả sáng mọi nơi nh những sản phẩm của công ty vơn tới mọi gia đình.

Biểu trng sử dụng kếthợp hai mầu trắng và lam, màu lam dùng cho các nét, hình và chữ, màu trắng dùng làm nền trong. Chọn nền trắng vừa là để làm nổi bật hình bên trong cũng có ý là kết hợp với các nét trong đó nói lên sức vơn tới và hoà nhập của công ty từ thủ đô Hà Nội. Có thể nói biểu trng đã thể hiện đợc nét đặc trng của Công ty Thuỷ tinh Hà Nội.

Một phần của tài liệu QUẢNG CÁO CHO CÔNG TY THỦY TINH HÀ NỘI.DOC.DOC (Trang 28 -29 )

×