0
Tải bản đầy đủ (.doc) (35 trang)

Đa dạng hoá hình thức huy động

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG QUY MÔ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TRONG DÂN CƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH 1 TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.DOC (Trang 30 -35 )

III. Thực trạng huy động vốn trong dân c của SGDI NHĐT

3. Đa dạng hoá hình thức huy động

- Ngoài việc mở rộng các loại tiền gửi mang tính truyền thống thì SGDI cũng cần nghiên cứu và áp dụng phổ biến các hình thức huy động tiết kiệm có mục đích:

+ Tiết kiệm xây dựng nhà ở: hình thức này tạo cho Ngân hàng nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời ngời gửi cũng đợc hởng những lợi ích nhất định. Hiện nay nhu cầu chi tiêu cho nhà ở là khá lớn, do đó SGDI cần áp dụng một cách rộng rãi hơn loại hình tiết kiệm này.

+ Tiết kiệm học đờng: Hình thức này dành cho các gia đình trẻ, họ có con hoặc cha có con nhng muốn tiết kiệm để sau này có một khoản tiền chi trả cho con học hành, hình thức này cũng đang đợc Công ty Bảo hiểm nhân thọ PRUENTIAL thực hiện. Có thể thấy đây là hình thức mới và phù hợp với mong muốn và tâm lý của ngời Việt Nam.

+ Tiền gửi tiết kiệm tích luỹ: Hàng tháng hoặc hàng quý gửi một số tiền nhất định vào Ngân hàng, thời hạn gửi có thể là 5 năm, 10 năm và lâu hơn. Hình thức này đã đợc SGDI áp dụng và có hiệu quả, vì vậy cần đợc quan tâm và mở rộng.

Ngoài ra SGDI cần có sự cải tiến về mẫu sổ tiết kiệm sao cho phù hợp với các loại hình tiết kiệm mới để dễ kiểm tra, đối chiếu, tránh những phiền hà không cần thiết cho khách hàng.

- Đối với kỳ phiếu: Để tạo tính lỏng cho công cụ này thì SGDI cần cho phép các chi nhánh thực hiện nghiệp vụ chiết khấu kỳ phiếu, mua một nơi có thể chiết khấu nhiều nơi. Đợc vậy ngời mua kỳ phiếu chắc chắn sẽ hài lòng vì vừa đợc lãi suất cao và có thể có tiền ngay khi cần thiết.

- Trái phiếu là công cụ huy động vốn dài hạn khá hiệu quả của SGDI nhằm tài trợ cho các dự án, công trình trọng điểm của Đảng và Nhà nớc. Trong thời gian qua thông qua nghiệp vụ này, SGDI đã góp phần không nhỏ cho sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nớc. Vì vậy, để trái phiếu của SGDI đến với mọi đối tợng khách hàng thì việc đa dạng hoá mệnh giá và kỳ hạn là rất cần thiết. Với tiền VND có thể đa thêm vào các mệnh giá nh: 1 triệu, 2 triệu...20 triệu hoặc giá trị cao hơn; với USD thêm các loại mệnh giá: 100 USD, 200 USD... đến 1000 USD hoặc giá trị cao hơn nữa. Kỳ hạn có thể

kéo dài hơn nh 6 năm, 7 năm... song phải đảm bảo Ngân hàng kinh doanh có lãi. Vừa hợp với túi tiền vừa đợc hởng lãi mà an toàn hơn các hình thức đầu t khác, chắc chắn sẽ đợc mọi tầng lớp nhân dân hởng ứng.

- Phát triển tài khoản cá nhân góp phần thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân c bởi vì số tiền huy động đợc có thể thờng xuyên biến động nhng tính trên toàn bộ tài khoản tiền gửi thanh toán luôn tồn tại một số d nhất định mà Ngân hàng có thể sử dụng để cho vay. Hơn nữa chỉ phải chi trả lãi suất thấp hoặc thậm chí không trả lãi cho các tài khoản thanh toán nên Ngân hàng có điều kiện để hạ lãi suất huy động bình quân từ đó hạ lãi suất cho vay, nâng cao hiệu qủa kinh tế cho xã hội.

- Một hình thức huy động vốn cần triển khai trong môi trờng cạnh tranh nh hiện nay là đến từng phờng, từng khu phố thậm chí là từng gia đình để huy động ngời dân gửi tiền, sử dụng các dịch vụ, đặc biệt là các khách hàng lớn của SGDI.

4. Đa dạng hoá các dịch vụ Ngân hàng:

Các loại dịch vụ SGDI áp dụng nh: rút tiền tự động, thanh toán và chuyển tiền trên phạm vi toàn quốc, trả lơng hộ cho cán bộ nhân viên, home-banking, dịch vụ bảo hiểm (phối hợp cùng công ty liên doanh Bảo hiểm Việt - úc), dịch vụ chứng khoán (phối hợp cùng công ty chứng khoán NHĐT&PTVN - BSC)...hoạt động rất hiệu quả trong thời gian qua. Tuy nhiên, để đáp ứng các nhu cầu ngày càng phong phú và đa dạng của khách hàng, SGDI cần tiếp tục theo đuổi chiến lợc phát triển đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ. Cụ thể:

- Tạo điều kiện cho khách hàng có thể rút tiền tự động ở nhiều địa điểm khác nhau. Gửi tiền một nơi nhng có thể rút tiền ở nhiều nơi trong cùng hệ thống, thanh toán điện tử liên Ngân hàng.

- Mở rộng hoạt động t vấn cho khách hàng giúp khách hàng có thêm thông tin về thị trờng trong và ngoài nớc (có thể t vấn qua điện thoại).

- Đẩy mạnh hoạt động thanh toán thẻ tín dụng, séc du lịch. Thực hiện các dịch vụ chiết khấu, cho phép chuyển nhợng các giấy tờ có giá…

- Mở rộng hệ thống Home-banking, bên cạnh các hình thức truyền thống tiếp tục nghiên cứu và đa vào sử dụng các sản phẩm mới nh Internetbanking, đặc biệt là Mobilephonebanking cho phép truy cập các thông tin Ngân hàng qua điện thoại di động.

5. Nâng cao chất lợng phục vụ và đảm bảo các tiện ích cho khách hàng.

Để mở rộng huy động vốn, ngoài việc tìm kiếm khách hàng mới thì SGDI còn phải duy trì đợc những khách hàng truyền thống. Muốn vậy cần nâng cao chất lợng phục vụ và đảm bảo tiện ích cho khách hàng thông qua các nội dung sau:

Nâng cao chất lợng phục vụ của cán bộ huy động vốn, đảm bảo mỗi cán bộ ngoài việc thực hiện tốt các nghiệp vụ chuyên môn cần phải có khả năng thực hiện vai trò t vấn gúp đỡ khách hàng tận tình chu đáo trong khi mua kỳ phiếu, trái phiếu hay gửi tiền và rút tiền tiết kiệm..

Ngân hàng phải giữ chữ “tín” với khách hàng. Muốn vậy SGDI phải thờng xuyên đảm bảo khả năng thanh toán, không đợc phép khất chi, hoãn chi với khách vì lý do thiếu tiền. Ngân hàng cần phải công khai các chỉ tiêu tài chính quan trọng thông qua các phơng tiện thông tin đại chúng để khách hàng hiểu thêm về SGDI một cách thuận lợi. Mặt khác, cũng cần tăng cờng mối quan hệ tốt với các cấp uỷ và địa phơng nơi hoạt động để tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các cấp, các ngành.

Cải tiến nghiệp vụ thanh toán và thủ tục giấy tờ: áp dụng các hình thức thanh toán hiện đại, vi tính hoá trong xử lý nghiệp vụ, sử dụng máy đếm tiền, máy soi tiền, máy rút tiền tự động... thiết kế giấy tờ giao dịch một cách khoa học, dễ đọc, dễ hiểu, ngắn gọn... đảm bảo mọi khách hàng đều có thể tiếp cận và hiểu thấu đáo. Bên cạnh đó, SGDI cần bố trí nhiều bàn giao dịch khác nhau tại một quầy giao dịch, tránh tình trạng khách hàng xếp hàng lâu để chờ đến lợt mình giao dịch.

6. Nâng cao trình độ cán bộ, xây dựng phong cách và thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng, đổi mới công tác quản lý. khách hàng, đổi mới công tác quản lý.

Để đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá Ngân hàng, bắt kịp kỹ thuật công nghệ Ngân hàng mới, mở rộng huy động vốn nói chung và huy động vốn trong dân c nói riêng thì SGDI cần chú trọng hơn nữa trong việc nâng cao trình độ cán bộ, xây dựng phong cách và thái độ phục vụ tốt đối với khách hàng, đổi mới công tác quản lý trong Ngân hàng.

Nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ

SGDI cần tiếp tục thờng xuyên mở các khoá đào tạo, bồi dỡng trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên và đặc biệt là cán bộ chủ chốt theo các nghiệp vụ Ngân hàng hiện đại. Đào tạo về nội dung của chiến lợc dịch vụ khách hàng và quản lý chất lợng đồng bộ. Mỗi cán bộ nhân viên không chỉ giỏi nghiệp vụ chuyên môn của họ mà còn phải biết các hoạt động khác của SGDI, tạo điều kiện cho mỗi thành viên trở thành một mắc xích trong việc thu thập thông tin, xử lý thông tin để đáp ứng kịp thời các nhu cầu của khách hàng.

Có trình độ chuyên môn vẫn cha đủ, trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng cần phải có sự phối hợp nhiều yếu tố, trong đó phong cách vàthái độ phục vụ khách hàng của nhân viên sẽ là “hình ảnh” của Ngân hàng trong con mắt khách hàng. Do đó, ngay từ khi tuyển dụng cho đến khâu đào tạo SGDI cần phải thờng xuyên chú ý lựa chọn, sàng lọc để Ngân hàng có một đội ngũ cán bộ có thái độ và phong cách phục vụ: lịch sự, nhiệt tình, hoà nhã, chu đáo khi giao dịch với khách hàng .Ví dụ nh hớng dẫn khách hàng làm các thủ tục gửi tiền tiết kiệm với thái độ lịch sự, nhẹ nhàng. Nhận tiền lẻ hoặc tiền rách từ khách hàng và để khách hàng đợc rút tiền theo yêu cầu: tiền 5 nghìn, 10 nghìn, 500 nghìn...đặc biệt là đối với những khách hàng lớn tuổi tạo điều kiện cho họ trong tiêu dùng

Đổi mới công tác quản lý điều hành:

Bên cạnh việc cải tiến và đầu t thêm các trang thiết bị phục vụ trong quá trình hoạt động nói chung và trong công tác huy động vốn nói riêng thì SGDI nên hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp nhân lực hợp lý theo nguyên tắc “bố trí đúng ngời đúng việc”. Trên cơ sở đó, SGDI cần lựa chọn và đào tạo những cán bộ có

năng lực và phẩm chất tốt để quản lý điều hành công tác huy động vốn, thu hút tối đa nguồn vốn trong xã hội nói chung và nguồn vốn trong dân c nói riêng.

7. Tăng cờng công tác tuyên truyền, quảng cáo.

Ngày nay tuyên truyền, quảng cáo là hoạt động cần thiết của kinh doanh nói chung và kinh doanh Ngân hàng nói riêng. Nó vừa là phơng tiện, nghệ thuật vừa là công cụ để nối liền hoạt động kinh doanh của Ngân hàng với thị trờng. Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền quảng cáo đã đợc SGDI triển khai nhng hiệu quả không cao, để góp phần mở rộng công tác huy động vốn trong dân c trong thời gian tới thì công tác tuyên truyền quảng cáo cần đợc quan tâm hơn, em xin đề xuất một số ý kiến sau:

- Ngoài việc quảng cáo những thông tin và hoạt động chung của SGDI qua báo chí, áp phích nh trớc đây, SGDI có thể thờng xuyên tuyên truyền, quảng cáo nghiệp vụ huy động vốn của mình trên các phơng tiện thông tin đại chúng (truyền hình, đài, mạng internet..) với những thông tin cần thiết kèm theo nh lãi suất, các dịch vụ khách hàng đ- ợc hởng, những u việt khác biệt so với các Ngân hàng khác

- Tổ chức các hội nghị khách hàng để phổ biến chính sách, chế độ Ngân hàng cho khách hàng, thờng xuyên thăm hỏi các khách hàng truyền thống và khách hàng tiềm năng để hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng, đồng thời có điều kiện giới thiệu, chào mời sản phẩm dịch vụ, giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Một điều quan trọng thu đợc thông qua tiếp xúc trực tiếp là: SGDI biết đợc hình ảnh và sản phẩm, dịch vụ của mình trong nhận thức của khách hàng. Từ đó có biện pháp cải thiện hình ảnh và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ phù hợp với mong đợi của khách hàng.

kết luận

Nguồn vốn huy động có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thơng mại. Quy mô và tốc độ phát triển nguồn vốn có ảnh hởng đến hầu hết các mặt hoạt động và mục tiêu an toàn, lợi nhuận của mỗi Ngân hàng. Điều đó cũng đã thể hiện rõ nét trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của Sở giao dịch I - Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam.

Trong những năm qua, Sở giao dịch I luôn đợc đánh giá là hoạt động có hiệu quả. Điều này có đợc phần lớn nhờ Sở giao dịch I đã từng bớc mở rộng quy mô kết hợp với ổn định nguồn vốn huy động. Tuy nhiên bớc vào giai đoạn phát triển mới theo hớng công nghiệp hóa - hiện đại hoá, hội nhập nền kinh tế thế giới, Sở giao dịch I cũng nh các Ngân hàng khác đang đứng trớc những khó khăn, thử thách lớn. Dự kiến trong giai đoạn 2001 - 2005, để đảm bảo nhịp độ tăng trởng GDP từ 7,2%/năm cần phải có một nguồn vốn đủ mạnh trong đó cơ cấu đợc xác định là 50% đợc huy động từ nền kinh tế, đòi hỏi ngành Ngân hàng phải hoạch định chiến lợc huy động vốn một cách tổng thể.

Trong thời gian tới, Sở giao dịch I với định hớng phát triển hoạt động đa năng và hiện đại hoá phù hợp với thị trờng, cần sớm thực hiện cơ chế quản lý và điều hành nguồn vốn có tính đồng bộ. Các hình thức huy động vốn cần đợc đa dạng hóa, mở rộng các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phong phú, đa dạng của khách hàng. Bên cạnh đó, để phát triển nguồn vốn huy động nói riêng và hoạt động kinh doanh nói chung Sở giao dịch I cần phải thờng xuyên đào tạo cán bộ nhân viên, hoàn thiện việc xây dựng chiến l- ợc khách hàng hiệu quả. Đây là chìa khoá vàng cho việc duy trì những khách hàng đã có và thu hút thêm các khách hàng mới.

Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn chỉ tập trung một phần nội dung lý luận cơ bản về nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng thơng mại nói chung và của Sở giao dịch I nói riêng. Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót trong bài viết này, em rất mong nhận đợc góp ý của các thầy giáo, cô giáo cùng tất cả các bạn.

DAnh mục tài liệu tham khảo

- Giáo trình Tín dụng Ngân hàng trờng DHQL & KDHN.

- Giáo trình Ngân hàng thơng mại - Quản trị và nghiệp vụ trờng ĐH KTQD. - Giáo trình Tài chính Ngân hàng - Học viên Ngân hàng.

- Tạp chí Thị trờng tài chính tiền tệ. Thời báo Ngân hàng.

- Quyết định thành lập SGDI Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam. - Báo cáo kết quả kinh doanh SGDI NHĐT & PTVN năm 2001,2002,2003.

Một số từ viết tắt trong luận văn

- NHTM :Ngân hàng thơng mại - NHNN : Ngân hàng Nhà nớc - SGDI : Sở giao dịch I

- NHĐT & PTVN : Ngân hàng Đầu t và Phát triển Việt Nam - VND : Đồng Việt Nam

- USD : Đô la Mỹ - KKH : Không kỳ hạn - CKH : Có kỳ hạn

Mục lục

Trang Lời mở đầu

Chơng I: Tổng quan về NHTM và nguồn vốn của NHTM...1

I. Tổng quan về Ngân hàng thơng mại...1

1. Ngân hàng thơng mại, vai trò và chức năng của NHTM...1

Khái niệm Ngân hàng Thơng mại...1

Vai trò của Ngân hàng Thơng mại...2

Chức năng của Ngân hàng Thơng mại...2

2. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thơng mại...4

II. Nguồn vốn huy động trong hoạt động kinh doanh của NHTM...4

1. Các loại nguồn vốn của Ngân hàng thơng mại...4

Nguồn vốn tự có...4

Nguồn vốn huy động...5

Nguồn vốn vay...5

Các nguồn vốn khác...5

2. Cấu thành nguồn vốn huy động và đặc điểm của chúng...5

Tiền gửi thanh toán...5

Tiền gửi có kỳ hạn của doanh nghiệp, tổ chức xã hội...5

Tiền gửi tiết kiệm của dân c...6

Tiền gửi các Ngân hàng khác...6

Các nguồn vốn huy động khác...6

3. Vai trò nguồn vốn huy động đối với hoạt động kinh doanh của NHTM...7

III. Đặc điểm của nguồn vốn huy động trong dân c...7

1. Nguồn hình thành...7

Tiền tích luỹ và tiêt kiệm của dân... ...7

Nguồn di chuyển từ nớc ngoài vào nớc ta...7

2. Các hình thức huy động vốn trong dân ...8

Tài khoản cá nhân...8

Tiền gửi tiết kiệm...8

Trái phiếu...9

3. Các nhân tố ảnh hởng đến nguồn vốn huy động trong dân c...10

Nhân tố chủ quan...10

Nhân tố khách quan...12

Chơng II: Thực trạng công tác huy động vốn trong dân c của SGDI NHĐT & PTVN...13

I. Khái quát chung về SGDI NHĐT & PTVN...13

1. Quá trình hình thành và phát triển của SGDI NHĐT & PTVN...13

2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của các phòng ban...13

II. Kết quả một số mặt hoạt động chủ yếu của SGDI NHĐT&PTVN...16

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG QUY MÔ NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG TRONG DÂN CƯ TẠI SỞ GIAO DỊCH 1 TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.DOC (Trang 30 -35 )

×