0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Đổi mới trang thiết bị công nghệ nhằm phát triển sản xuất, nâng cao chất

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SP NÔNG NGHIẸP CỦA HTX ĐẠI DƯƠNG.DOC.DOC (Trang 39 -50 )

chất lợng và hạ giá thành sản phẩm

Tình hình máy móc thiết bị của htx hiện nay chủ yếu là lạc hậu và để sử dụng từ 15 đến 30 năm. Một số máy móc: phay hay, máy tiện , máy khoan ………. đều đã sử dụng trên 20 năm ( do nhập máy cũ ) , dẫn đến năng suất thấp, độ chính xác không cao, chất lợng sản phẩm không tốt do vậy cần đợc thay thế bằng những máy móc mới, đảm bảo tăng năng suất chất lợng sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị tr- ờng. Khắc phục đợc vấn đề này htx sẽ có những lợi ích sau :

- Giữ đợc tín nhiệm với khách hàng và ngời tiêu dùng trong quan hệ mua bán, hợp đồng với các tổ chức tiêu thụ sản phẩm .

- Tăng doanh thu của htx nhờ khắc phục đợc chất lợng sản và mẫu mă sản phẩm. Vì thực tế nếu chất lợng sản phẩm tăng trong khi giá không đổi hoặc tăng chút ít thì khách hàng sẵn sàng mua sản phẩm của htx .

- Tạo điều kiện giảm hàng tồn kho do khách hàng tin tởng vào sản phẩm và nhanh chóng nhận hàng từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tăng hiệu quả kinh doanh của htx .

Nh ta đã biết giá thành của htx còn cao do các nguyên nhân : Máy móc thiết bị cũ, lạc hậu năng suất thấp nên chi phí sửa chữa còn cao, vì vậy giá thành sản phẩm còn cao dẫn đến giá bán cao htx cần tìm mọi biện pháp để giảm bớt giá thành sản phẩm đối với htx . Muốn hạ giá thành sản phẩm phải vận dụng nhiều loại biện pháp nhằm giảm chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, chi phí tiền lơng, chi phí khấu hao máy móc thiết bị, chi phí quản lý, chi phí tiêu thụ sản phẩm trong một đơn vị sản phẩm hàng hoá.

Hợp tác xã Đại Dơng có thể áp dụng các biện pháp sau để hạ giá thành sản phẩm:

a. Các biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu và năng lợng.

Trong giá thành sản phẩm của công ty, để thực hiện việc tiết kiệm năng lợng, nguyên vật liệu cần áp dụng các biện pháp sau:

- Cải tiến và hoàn thiện định mức tiêu dùng nguyên liệu năng lợng cho một đơn vị sản phẩm.

- Cải tiến công nghệ sản xuất ở các giai đoạn sản xuất bán thành phẩm, thành phẩm.

- Lợi dụng triệt để phế liệu phế phẩm giảm tỷ lệ phế phẩm. - Giảm chi phí thu mua, bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu.

b. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng lao động và sử dụng hợp lý quỹ tiền lơng nhằm hạ giá thành đơn vị sản phẩm

Để giảm chi phí tiền lơng trong giá thành sản phẩm htx cần có biện pháp tăng năng suất lao động, làm năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lơng bình quân . Muốn làm đợc điều này htx cần áp dụng các biện pháp : Cải tiến tổ chức sản xuất ở công ty , phân xởng trong công ty, cải tiến tổ chức lao động đổi mới máy móc và công nghệ, nâng cao trình độ sản xuất , tăng cờng kỷ luật lao động , áp dụng các hình thức tiền lơng , tiền thởng thích hợp , nâng cao trình độ cán bộ tay nghề công nhân khi tốc độ tăng năng suất tăng nhanh hơn tốc độ tăng tiền lơng bình quân sẽ làm giảm chi phí tiền lơng trong giá thành đơn vị sản phẩm .

c. Vận dụng biện pháp giảm chi phí cố định trong giá thành sản phẩm.

Trong giới hạn sản lợng theo công suất thiết kế, nếu ta tăng sản lợng thì chi phí bất biến thay đổi rất ít hoặc không thay đổi. Chính vì vậy tăng sản lợng sản xuất sẽ làm giảm chi phí cố định trong giá thành sản phẩm để làm đợc điều này htx cần có các biện pháp sau :

- Đẩy manh công tác tiêu thụ sản phẩm . - Tăng năng suất lao động .

- Tinh giảm bộ máy quản lý lao động gián tiếp .

d. Tổ chức hợp lý công tác kế toán theo đúng qui định của nhà nớc .

Để góp phần hạ giá thành sản phẩm của htx . Htx cần lựa chọn hình thức tổ chức kế toán cho phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất và kinh doanh của mình xây dựng hệ thống kế toán một cách khoa học nhằm góp phần tính chính xác và đầy đủ trong tính toán giá thành thành hiện tợng khi tính toán lợi nhuận sẽ có hiện tợng lỗ thật lãi giả . Thật vậy các quyết định của các cấp lãnh đạo của htx cho chu kỳ sản xuất tiếp theo phụ thuộc rất nhiều vào báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh . Do đó, nếu thực hiện báo cáo kế toán sai sẽ dẫn đến những quyết định sản xuất kinh doanh sai lầm hoặc là dẫn đến lãng phí vốn của htx .

Kiến nghị và kết luận : Kiến nghị

- Về mặt Nhà nớc cần đảm bảo cho các htx nói chung và các hợp tác xã nói riêng phải bình đẳng các loại thuế , môi trờng kinh doanh lành mạnh . Nhà nớc cần chú ý đến việc xuất nhập khẩu để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng nh các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm nông nghiệp .

- Hiệp hội hợp tác xã cần tạo điều kiện cho các thành viên hợp tác xã hoạt động một cách tốt nhất . Tạo điều kịên cho các htx thành viên vay vốn để mở rộng sản xuất , đầu t máy móc trang bị , tham gia liên doanh liên kết , rút ngắn khoảng cách giữa các htx với các doanh nghiệp kinh doanh khác trong nớc .

- Hiệp hội cần có kế hoạch đầu t cho các hợp tác xã , chú ý đến công tác đào tạo cán bộ , cung cấp thông tin kinh tế , kỹ thuật công nghệ . Tạo điều kiện để các cán bộ và các hội viên tiếp cận với các htx khác trong nớc để họ học hỏi kinh nghiệm và trình độ tay nghề lẫn nhau .

- HTX Đại Dơng mạnh dạn liên kết với các htx khác để thu hút nguồn vố đầu t , đổi mới công nghệ dây truyền sản xuất , nâng cấp trang thiết bị để nâng cao chât lợng sản phẩm , hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh trên thị trờng trong nớc cũng nh quốc tế .

- Htx phải lấy mục tiêu chiến lợc về phát triển con ngời , bồi dỡng và đào tạo cán bộ , không ngừng nâng cao trình độ tay nghề ngời lao động , giúp họ làm chủ đợc khoa học công nghệ và làm việc với năng suất chất lợng cao . - Trên tầm quản lý vĩ mô , để phát triển nghề thủ công mỹ nghệ nói chung ,

nghề tre trúc nói riêng , Nhà nớc cần có chính sách hỗ trợ htx về vốn để hiện đại hóa trang thiết bị , công nghệ trong lĩnh vực tre trúc bằng cách trực tiếp đầu t hoặc kêu gọi đầu t .

Kết luận :

Quá trình học tập trên ghế nhà trờng và thời gian thực tập tại hợp tác xã Đại D- ơng đã cho em hiểu rằng, đi đôi với học tập, nghiên cứu lí luận và việc đi sâu tìm hiểu thực tế cũng là một giai đoạn vô cùng quan trọng. Trong quá trình thực tập, em có cơ hội vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, tìm hiểu những vấn đề mà sách vở cha đề cập đến hay sự khác nhau giữa lí thuyết và thực tế. Vì thế em đã cố gắng đi sâu học hỏi, tìm tòi và nghiên cứu cả lí luận và thực tiễn, đặc biệt chú trọng tới đề tài đã chọn. Sau khi nghiên cứu đề tài em càng hiểu về kinh tế nông nghiệp nói chung và vấn đề tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nói riêng có tầm quan trọng lớn, đặc biệt là trong điều kiện nền kinh tế nớc ta đang phát triển trên con đờng hội nhập, tính cạnh tranh của thị trờng trong nớc ngày càng cao .

Trong điều kiện hiện nay , sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc sản phẩm của doanh nghiệp có đợc thị trờng chấp nhận hay không ? Nói cách khác sản phẩm của doanh nghiệp phải phù hợp với một nhu cầu nào đó của thị trờng. Để sản phẩm có thể đợc thị trờng chấp nhận thì htx cần tổ chức tốt các khâu từ mua đầu vào tổ chức sản xuất, nghiên cứu thị trờng cho đến khâu tiêu thụ sản phẩm. Khi các htx Việt Nam chuyển sang hoạt động trong nền kinh tế thị tr- ờng lớn hầu hết đều rất gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm, tìm kiếm thị trờng. Nguyên nhân của sự khó khăn này chủ yếu là do: hậu quả của cơ chế quản lý cũ, do công nghệ lạc hậu và do vậy sản phẩm có chất lợng không cao và cha đáp ứng đợc yêu cầu của khách hàng. Do cha có đầy đủ kinh nghiệm trong quản lý Marketing đặc biệt là nghiên cứu nhu cầu thị trờng: Do sự cạnh tranh gay gắt của hàng ngoại và do chính sách kinh tế của nhà nớc cha thực hiện một cách đầy đủ, cha kích thích đợc sự phát triển của ngành cơ khí trong nớc. Qua hơn 3 tháng thực tập tại hợp tác xã Đại Dơng và kết hợp với lý thuyết đợc học tập trong 4 năm tại tr- ờng. Tôi mong muốn góp một phần nhỏ của mình việc giải quyết vấn đề đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở hợp tác xã Đại Dơng . Với khả năng hạn chế chắc chắn chuyên đề tốt nghiệp của tôi sẽ mang tính lý luận nhiều và các giải pháp đa ra cha

mang tính thực tiễn cao. Do vậy có một số thiếu sót mong các thầy giáo hớng dẫn chỉ bảo thêm .

Qua đề tài của mình, tôi xin bày tỏ sự biết ơn chân thành đến thầy giáo Hoàng Văn Định đã tận tình hớng dẫn tôi và các cô chú trong hợp tác xã Đại Dơng đã tận tình giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp .

Hà nội 05 năm 2007 Em xin chân thành cảm ơn Sinh viên : Nguyễn văn Kiên

Danh mục Tài liệu tham khảo

1. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng Cộng Sản Việt Nam lần thứ X về : - Chiến lợc phát triển kinh tế xã hội 2001-2010 .

- Phơng hớng , nhiệm vụ kinh tế 5 năm 2005-2010 .

2. Nghị quyết BCH Trung ơng Đảng Cộng Sản Việt Nam về sắp xếp đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của htx .

3. Nghị quyết , điều lệ của hợp tác xã Đại Dơng .

4. Giáo trình tâm lý học xã hội học trong công tác quản lý . Khoa tâm lý xã hội, học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh , Hà Nội 2005 .

5. Giáo trình khoa học quản lý , khoa quản lý kinh tế , NXB chính trị quốc gia , Hà Nội 2005 .

6. Giáo trình quản lý kinh tế , khoa quản lý kinh tế , NXB chính trị quốc gia , Hà Nội 2005 .

7. Giáo trình kinh tế và phát triển của trơng Đại học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội 2006 .

8. Giáo trình kinh tế nông nghiệp 9. Giáo trình kinh tế thủy sản

Phụ lục

Lời mở đầu...1

Ch ơng 1 . Những vấn đề lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp ...3

1.1 . Vị trí , vai trò của việc tiêu thụ sản phẩm ...3

1.1.1. Thực chất quan niệm về tiêu thụ sản phẩm...3

1.1.2. Vai trò và ý nghĩa của tiêu thụ sản phẩm...4

1.1.3. Yêu cầu của việc tiêu thụ sản phẩm đối ...5

...6

...6

1.2.2.Đặc điểm về thị trờng tiêu thụ...7

1.3. Các nhân tố ảnh hởng đến tiêu thụ sản phẩm...7

1.3.1.Cung và cầu nông sản trên thị trờng...7

1.3.2.Chất lợng hàng hóa và cơ cấu mặt hàng...10

1.3.3.Maketing và tổ chức kênh tiêu thụ...11

1.3.3.1. Nghiên cứu nhu cầu thị trờng...11

1.3.3.2. Hoạch định kế hoạc tiêu thụ sản phẩm của htx...12

1..3.3.3. Nội dung các hoạt động chủ yếu của công tác tiêu thụ sản phẩm của htx công nghiệp...15

1.3.3.4. Các phơng pháp chính nhằm hỗ trợ công tác tiêu thụ sản phẩm...19

Đại Dơng...21

2.1.Khái quát chung về quá trình hình thành và phát triển hợp tác xã Đại D- ơng...21

2.1.1. Hệ thống tổ chức hợp tác xã...21

2.1.2. Nhiệm vụ của HTX...22

2.2. Tổ chức thị trờng tiêu thụ và các kênh phân phối...22

2.2.1.Tình hình tổ chức kênh tiêu thụ...22

2.2.2.Thị trờng tiêu thụ của htx...23

2.3.Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của htx...23

2.3.1.Kết quả kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm của HTX ...23

Chơng III : Phơng hớng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm của htx...27

3.1.Phơng hớng phát triển của htx...27

3.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã Đại Dơng...28

3.2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trờng...28

3.2.2. Tổ chức hợp lý việc thu thập thông tin về nhu cầu các sản phẩm trong các khu vực thị trờng khác nhau. ...29

3.2.3. Phân tích và xử lý thông tin đã thu thập đợc...31

3.2.4. Xác định nhu cầu mà htx có khả năng đáp ứng...33

3.2.5. Tăng cờng hoạt động quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và giữ vững thị trờng hiện có, mở rộng thị trờng mới....34

3.2.6. Đổi mới trang thiết bị công nghệ nhằm phát triển sản xuất, nâng cao chất lợng và hạ giá thành sản phẩm...40

Danh sách x viên tham gia góp vốnã

TT Họ và tên Địa chỉ Vốn góp

1 Nguyễn Thị Lan Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 105.000.000

2 Nguyễn Quốc Thành Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 300.000.000

3 Trần Đình Hải Gia Lâm – Hà Nội 280.000.000

4 Trần Huy Hùng Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

5 Nguyễn Thị Yến Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

6 Hồ Minh Tuấn Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

7 Nguyễn Thị Vân Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

8 Nguyễn Ngọc Cờng Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

9 Nguyễn Văn Kiên Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

10 Nguyễn Thị Láng Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

11 Nguyễn Văn Thu Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

12 Nguyễn Thị Yến Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

13 Nguyễn Thị Bốn Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

14 Trần Đức Long Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

15 Nguyễn Thị Loan Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

16 Lơng Thị Thuỳ Linh Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

17 Nguyễn Thị Hơng Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

18 Nguyễn Thị Hồng Phú Cờng – Sóc Sơn – HN 1.500.000

Một phần của tài liệu MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SP NÔNG NGHIẸP CỦA HTX ĐẠI DƯƠNG.DOC.DOC (Trang 39 -50 )

×