0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Đầu tư nước ngoài góp phần quan tronng trong việc tạo việc làm, tăng năng suất lào động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN - VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM.DOC (Trang 43 -44 )

làm, tăng năng suất lào động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Tạo ra nhiều việc làm cho lao động trong nước là một trong những mục tiêu đặt ra khi thực thi chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đến đây, ta thấy đây là mục tiêu mà chúng ta đã thu được kế quả cao hơn so với mục tiêu khác.

Tính đến hết năm 2008 các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tạo ra việc làm cho 1,5 triệu lao động trực tiếp và hàng vạn lao động gián tiếp khác. Trong đó có nhiều lao động đã được đào tạo trong và ngoài nước. theo kết quả điều tra của WB cứ 1 lao động trực tiếp sẽ tạo việc làm cho 2-3 lao động gián tiếp phục vụ trong khu vực dịch vụ và xây dựng, góp phần nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống 1bộ phận cộng đồng dân cư, đưa mức GDP đầu người tăng len hàng năm. Thông qua sự tham gia trực tiếp vào hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt nam đã từng bước hình thành đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật có trình độ cao, có tay nghề từng bước tiếp cận được với khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao và có tác phong công nghiệp hiện đại, có kỷ luật lao động tốt, học hỏi được cac phương thức, kinh nghiệm quản lý tiên tiến.

Trước khi bước vào cơ chế thị trường, chúng ra có chưa nhiều nhà doanh nghiệp giỏi, có khả năng tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệuquả trong môi trường cạnh tranh khi các dự án đầu tư nước ngoài bắt đầu hoạt động, các nhà đầu tư nước ngoài đưa vào Việt Nam những chuyên gia giỏi, đồng thời áp dụng nhiều chế độ quản lý, tổ chức kinh doanh hiện đại nhằm thực hiện dự án có hiệu quả. Đây chính là điều kiện tốt, một mặt để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận, học tập, nâng cao trình độ, kinh nghiệm, quản lý. Mặt khác để liên doanh có thể hoạt động tốt, nhà đầu tư nước ngoài cũng buộc phải đào tạo cán bộ quản lý cũng như lao động Việt Nam đến một trình độ đủ để đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật, công nghệ đang sử dụng trong các dự án. Như vậy nếu không muốn thì các nhà đầu tư nước ngoài cũng phải tham gia vào công tác đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam

Các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài một mặt đã tạo ra một loạt các doanh ghiệp có nhiều tiềm lực và khả năng hoạt động thị trường trên đất Việt Nam. Đây à môi trường bắt buộc các doanh nghiệp Việt nam phải đương đầu trong cuộc cạnh tranh để tồn tại và trưởng thành. Mặt khác, chúng còn là lực lượng có khả năng cung ứng cho thị trường nội đia nước ta nhiều hàng hóa, dịch vụ góp phần thỏa mãn ngày càng cao nhu cầu ngày càng tăng của sản xuất và đời sống cũng như sản xuất chưa đáp ứng đủ nhủ cầu, nâng cao lớn hơn chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ trên thị trường trong nước và quốc tế. đặc biệt một số chuyên gia Việt Nam làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã dần thay thế cac chuyên gia nước ngoài trong đảm nhiệm các vị trí quản lý doanh nghiệp cũng như điều khiển các quy trình công nghệ hiện đại.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN - VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM.DOC (Trang 43 -44 )

×