0
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Về các đối tác được cấp phép đầu tư

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN - VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM.DOC (Trang 30 -31 )

Thực hiện phương châm của Đảng và chính phủ “đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ hợp tác…Việt nam muốn làm bạn với các nước trong khu vực và thế giới…”được cụ thể hóa qua hệ thống pháp luật đầu tư nươc ngoài, qua 20 năm đã csi 82 quốc ga và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký trên 83 tỷ USD trong đó các nước châu á chiếm 69%, châu âu chiếm 24% và khối ASEAN chiếm 19 %, các nước châu mỹ chiếm 5% riêng mỹ chiếm 3,6%. Tuy nhiên nếu tính cả đầu tư của các chi nháh tại nước thú 3 của nhà đầu tư Mỹ thì vốn đầu tư của Mỹ tại việt nam sẽ đạt trên 3tỷ USD, đựng vị trí thứ 5 trong tổng số 80 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam . ví dụ tập đoàn Indel không đầu tư thẳng từ mỹ vào việt nam mà thông qua chi nhánh tại Hồng Kông. Hai nước châu úc là Newzeland và Australia chỉ chiếm 1% tổng số vốn.

Hiện đã có 15 quốc gia và vùng llãnh thổ đầu tư vốn đăng ký cam kết trên 1 tỷ USD tại việt nam theo thứ tự sau:

Bảng 3: Các nước có tổng số vốn đăng ký hơn 1tỷ USD Nguồn: Cục đâu tư nước ngoài- Bộ kế hoạch và đầu tư

Theo bảng trên ta thấy, nước đứng đầu là Hàn Quốc với 1857 dự án, vốn đăng ký là 14,3 tỷ USD, đứng thứ 2 là Singapo với 549 dự án, vốn đăng ky là 11,5 tỷ USD, thứ 3 là Đài loan với 1801 dự án, vốn đăng ký là 10,7 tỷ USD(đồng thời cũng đứng thứ 3 trong giải ngân vốn đạt 3.07 tỷ USD), thứ 4 là Nhật Bản với 934 dự án, vốn đăng ký là 9,1 tỷ USD. Nhưng nếu tính về vốn thực hiện thì Nhật bản đứng đầu với giải ngân đạt gần 5 tỷ USD, tiếp theo là Singapo với 3,8 tỷ USD, Hàn quốc đứng thứ 4 với 2,7 tỷ.

Và chỉ với 15 nước (bằng 18,2 % sô nước) đã chiếm tới 93,9% tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam (Hàn quốc: 18,5 %; Singapo:

14,22%; Đài loan: 13,84%; Nhật Bản: 11,81%; British Virgrin Islands: 10,02%...)

Trong tổng số vốn đầu tư của 15 nước này thì có tới 74,07% (57613 triệu USD) là của các nước châu á, điều này chứn tỏ môi trường đầu tư của Việt nam hiện nay đang thu hút được sự qan tâm của các nhà đầu tư chấu á. Và trình độ, điều kiện khả năng của các nhà đầu tư Châu á cũng đang phù hợp với điều kiện và yêu cấu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua. Do vậy đee thu hút được nhiều hơn nữa vốn FDI vào việt nam từ các nước có tiềm năng kinh tế thuộc châu âu và châu mỹ, việc xây dựng và triển khai chiến lược thu hút vốn FDI từ các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc các châu lục này càng trở lên cấp thiết.

Một phần của tài liệu KHÓA LUẬN - VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở VIỆT NAM.DOC (Trang 30 -31 )

×