0
Tải bản đầy đủ (.doc) (36 trang)

Phơng hớng phát triển kinh doanh của Công ty trong tơng lai

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MAI TỔNG HỢP HN.DOC.DOC (Trang 31 -32 )

I- Những tồn tại và phơng hớng phát triển kinh doanh của Công ty SERVICO

2. Phơng hớng phát triển kinh doanh của Công ty trong tơng lai

lai

Mấy năm gần đây, Công ty Thơng mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội (Servico Hà Nội) đã giành đợc những thành công ở thị trờng trong nớc, nhng không bằng lòng với kết quả đã có, Công ty đã đặt ra những phơng hớng mục tiêu cơ bản về chiến lợc phát

triển của mình là “Nỗ lực gia tăng tốc độ lu chuyển hàng hóa và hợp đồng thơng mại, dịch vụ trong nớc, cũng nh thơng mại quốc tế” đồng thời đa dạng hóa, đa phơng hóa quan hệ trong hoạt động thơng mại. Đổi mới phơng thức kinh doanh theo hớng văn minh, hiện đại, hoàn thiện cơ chế quản lý thơng mại phù hợp với nền kinh tế thị trờng.

Từ mục tiêu phơng hớng trên, Công ty đã đi vào nội dung cụ thể nh sau:

- Đối với thị trờng trong nớc: Phát triển mạnh hoạt động buôn bán trong nớc, đảm bảo lu thông hàng hóa thông suốt. Chú trọng công tác tiếp thị mở rộng thị trờng nông thôn, thị trờng miền núi, tạo liên kết mạng lới bán hàng chặt chẽ giữa các vùng trong n- ớc.

- Đối với thị trờng nớc ngoài: Tăng nhanh khối lợng xuất khẩu, đảm bảo nhập khẩu những vật t thiết bị chủ yếu. Tạo ổn định giá cả cho một số mặt hàng nông sản, thực phẩm, nâng cao chất lợng mặt hàng xuất khẩu, tăng thêm thị phần ở thị trờng truyền thống, tiếp cận và mở rộng thị trờng mới.

II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty SERVICO HANOI

Trên đây là một số tồn tại phát hiện đợc, xuất phát từ những tồn tại và những nguyên nhân của tồn tại đó, xuất phát từ định hớng phát triển kinh doanh của Công ty, tôi mạnh dạn đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại trên và nhằm nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của Công ty Thơng mại và Dịch vụ Tổng hợp Hà Nội.

Một phần của tài liệu NÂNG CAO HIỆU QUẢ TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY THƯƠNG MAI TỔNG HỢP HN.DOC.DOC (Trang 31 -32 )

×