0
Tải bản đầy đủ (.doc) (46 trang)

Sinh báo cáo cấu hình.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG VÀ NGHI THỨC QUẢN TRỊ MẠNG (Trang 45 -46 )

Ta đã biết, sinh báo cáo cấu hình là điều không bắt buộc nhng rất nên có trong các hệ quản trị cấu hình mạnh. ít nhất thì một số các lỗi cấu hình quan trọng nh sự kiện nh trùng địa chỉ phải đợc báo cáo. Có thể chức năng trình bày trên giao diện đồ hoạ với mầu là không bắt buộc nhng toàn bộ khả năng sinh báo cáo có thể kiểm soát đợc từ một terminal text.

Một kiểu báo cáo phải làm chi tiết cấu hình chung của mỗi nút mạng nh tên, địa chỉ, số hiệu thiết bị, nhà sản xuất, hệ điều hành, ngời bảo trì. Một vài thông tin phụ nh tên nhà cung cấp, địa chỉ vật lý của thiết bị cũng nên có. Tần số sinh báo cáo có thể là hàng tuần, hàng tháng tuỳ theo tính trạng ổn định của mạng.

Một báo cáo khác cần có liên quan đến lần sửa đổi cấu hình mạng gần nhất nh danh sách các thiết bị mới và các thiết bị có thay đổi cấu hình, ai thay đổi và thay đổi khi nào.

Cuối cùng, cần có một bản kiểm kê tóm tắt về toàn bộ mạng gồm danh sách các thiết bị mạng với các thông tin về số hiệu thiết bị , vị trí vật lý, ngày cung cấp dịch vụ, bảo hành, lịch sử nâng cấp... Bản này có thể sinh không cần thiết phải định kỳ.

Kết luận

Nh đã thấy, tầm quan trọng của quản lý mạng là nâng cao hiệu quả sử dụng mạng, cho phép phát hiện và xử lý lỗi, quản lý tốt an ninh mạng.

Đối với tôi, đây là một vấn đề khá mới mẻ so với kiến thức đợc trang bị trong các giáo trình về mạng vì nó vừa là vấn đề kỹ thuật, vừa là vấn đề chuẩn nên chắc chắc bản luận văn còn nhiều khiếm khuyết. Hy vọng rằng đây cũng chỉ là bớc đầu để chuẩn bị cho nhũng bớc tiếp theo.

Một lần nữa tôi xin cảm ơn các thầy, cô giáo trong khoa Công nghệ Thông tin, đặc biệt là thầy Đào Kiến Quốc và thầy Nguyễn Nam Hải. Tôi cũng xin cảm ơn các bạn cùng làm việc trong nhóm làm luận văn về Intranet của khoa Công nghệ Thông tin.

tài liệu tham khảo

[1]. Karen Fang Allan Leinwand. Network Management A Practical Perspective.

[2] Network Management System Protocol.

[3] Smoot Carl-Mitchell, John S. Quarterman. Practical Internetworking with TCP/IP and UNIX.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ MẠNG VÀ NGHI THỨC QUẢN TRỊ MẠNG (Trang 45 -46 )

×