0

Các giải pháp hỗ trợ khác:

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP.DOC (Trang 43-43 )

Một số kiến nghị với nhà nớc:

Nền kinh tế nớc ta là nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của nhà n- ớc. Do đó, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng bị chi phối bởi các quy luật thị trờng và các quy định của nhà nớc bao gồm: pháp luật , thuế quan...

Công ty thơng mại và dịch vụ – Bộ thơng mại là một doanh nghiệp nhà nớc hoạt động trong lĩnh vực thơng mại. Trong môi trờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt, nhu cầu hàng hóa ngày càng đa dạng và phong phú thì một trong những khó khăn đặt ra cho công ty là vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, nó quyết định đến khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trờng. Với số vốn ban đầu Nhà nớc cấp năm 1988 là 1.044 triệu đồng là quá nhỏ so với quy mô hoạt động của công ty, đã gây ra không ít những khó khăn, thiệt thòi trong quá trình tồn tại và phát triển. Để khắc phục tình trạng này Công ty đã phải chiếm dụng vốn của khách hàng, bạn hàng đồng thời huy động vốn từ bên ngoài nh vay ngân hàng, của cán bộ công nhân viên trong Công ty...Tuy nhiên, những nguồn cung ứng tài chính này chỉ là ngắn hạn và trung hạn đã không đáp ứng đợc nhu cầu dài hạn về mua sắm tài sản cố định, xây dựng cơ sở hạ tầng...Đây là một vấn đề khó khăn đối với công ty, Vì vậy, Nhà nớc nên có nhiều hình thức hỗ trợ vốn cho công ty để công ty có đợc nguồn vốn ổn định, chủ động trong từng quyết định kinh doanh giúp đỡ Công ty phần nào trong giai đoạn khó khăn, tăng khả năng canh tranh của công ty trên thị trờng.

Ngoài những khó khăn về vốn, Công ty phải hoạt động trong môi tr- ờng kinh doanh phức tạp để tồn tại và phát triển. Hệ thống pháp luật xây dựng cha đồng bộ, sau một thời gian ngắn lại thay đổi khiến việc hạch toán kinh doanh găp khó khăn. Ví dụ: Ngày 1/1/1999 Nhà nớc ta bỏ Luật thuế Doanh thu tiến hành áp dụng Luật thuế GTGT với mức thuế 5%, 10%, 15% và 20% cho một số mặt hàng đã làm cho Công ty thơng mại và dịch vụ Traserco lúng túng trong việc hạch toán. Có nhiều mặt hàng nh ôtô, xe máy, maý điều hoà nhiệt độ phải chịu mức thuế suất GTGT cao do đó giá bán cao làm cho số lợng bán ra giảm gây tồn đọng hàng hoá, tăng chi phí bảo quản từ đó làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp.

Vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty nói chung và Công ty Th- ơng mại – Dịch vụ Traserco nói riêng Nhà nớc nên tập trung nghiên cứu để đa ra những chính sách, văn bản pháp luật phù hợp và khi đa ra những quyết định cần nhanh chóng phổ biến các văn bản hớng dẫn chi tiết trong thời gian trớc đó để các doanh nghiệp kịp thời điều chỉnh các phơng án kinh doanh của mình.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP.DOC (Trang 43 -43 )