0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Bối cảnh cạnh tranh của công ty trong những năm tới:

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP.DOC (Trang 37 -38 )

Sự phát triển của nghành thơng mại Việt Nam với nhiều thành phần kinh tế tham gia vận hành bằng cơ chế thị trờng trong thời kinh tế mở cửa và hội nhập với các nớc khu vực trên thế giới đã đang và sẽ hứa hẹn nhiều cơ hội cũng nh thách thức cho mọi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh. Trong các thành phần kinh tế tham gia thị trờng thì thơng mại quốc doanh vẫn giữ vai trò chủ đạo, vẫn có mặt ở những địa bàn và lĩnh vực trọng yếu để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội và đảm bảo các nhu cầu thiết yếu mà các thành phần kinh tế khác không đáp ứng đợc.

Cùng với sự phát triển đó, trong quá trình thực hiện kế hoạch Bộ giao, Công ty đã chủ động đi sâu nghiên cứu tiếp cận thị trờng, nắm bắt đợc nhu cầu hàng hóa tiêu dùng phục vụ đời sống dân sinh, nhu cầu về các loại nguyên vật liệu, hóa chất để có kế hoạch khai thác, mở rộng nguồn hàng nhập khẩu trên thế giới, cung ứng đầy đủ vật t, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất phát triển.

Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nớc Công ty đã ký kết hợp đồng nhập khẩu với hầu hết các nớc trong khu vực Châu á, Đông âu và Bắc âu.

Mặt hạn chế của Công ty trong mấy năm gần đây là cha bảo đảm đợc sự cân đối giữa nhập khẩu và xuất khẩu. Giá trị xuất khẩu hầu nh cha có trong khi Công ty lại nhập khẩu hàng hóa tới trên 90% tổng giá trị hàng hóa. Nh vậy, sự chệnh lệch quá lớn về nhập khẩu và xuất khẩu sẽ hạn chế nhiều đến quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. Đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu của Công ty để lấy lại sự cân bằng giữa nhập khẩu và xuất khẩu là một trong những mục tiêu lớn của Công ty trong những năm tới.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP.DOC (Trang 37 -38 )

×