0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

Các giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh:

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP.DOC (Trang 38 -43 )

cạnh tranh:

Qua quá trình phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh ở Công ty cho thấy rằng: Việc nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trờng là một vấn đề vừa mang tính lâu dài vừa mang tính cấp bách, cần phải giải quyết một cách tốt nhất trong ngắn hạn cũng nh trong dài hạn để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của công ty. Qua thời gian nghiên cứu và thực tập tại Công ty Thơng mại và Dịch vụ – Bộ thơng mại, tôi xin mạnh dạn đề xuất một số biện pháp góp phần nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty nh sau:

1. Thành lập bộ phận Marketing thuộc phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: nhập khẩu:

Xuất phát từ việc tìm kiếm thị trờng đầu vào và đầu ra cho sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp. Thị trờng đầu vào cung cấp nguồn vật t hàng hóa, nguyên vật liệu để cung ứng cho các nhà máy, xí nghiệp sản xuất trong nớc. Tìm kiếm thị trờng đầu ra để tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Thực tế tại công ty trong những năm gần đây, nhận biết đợc vai trò to lớn của thị trờng nên công ty đã tập trung nhiều công sức và tài chính cho thị trờng này. Tuy vậy, việc thực hiện còn cha thống nhất. Những thông tin về thị trờng, khách hàng, đối tác cạnh tranh đợc thu thập thông qua các phòng ban và đơn vị thành viên, việc xử lý thông tin do phòng kinh doanh đảm nhiệm. Chính vì thế mà kết quả thu đợc từ các phòng ban không cao, việc phân tích đánh giá về thị trờng cha sâu sắc, cha tạo đợc cơ sở tin cậy và đúng đắn cho việc đề ra các phơng án kinh doanh có hiệu quả. Do vậy, theo tôi nên thành lập một bộphận Marketing trong biên chế của phòng kinh doanh xuất nhập khẩu ( không thể thành lập một phòng Marketing riêng biệt vì nh vậy sẽ tơng đối tốn kém, không thiết thực với quy mô kinh doanh của công ty). Mọi hoạt động nghiên cứu thị trờng và hoạch định chiến lợc và xây dựng các chơng trình Marketing sẽ giao cho bộ phận Marketing đảm nhiệm. Nh vậy Công ty sẽ có chủ động hơn trớc những biến động của thị trờng và có những kế hoạch chính sách đối phó kịp thời đúng đắn về lĩnh vực Marketing, một lĩnh vực quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay.

2 Hoạch định và xây dựng các chơng trình Marketing trong từng giai đoạn: giai đoạn:

Đẩy mạnh công tác điều tra, nghiên cứu thị trờng nhằm mở rộng thị tr- ờng:

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động kinh doanh thơng mại nói riêng, thị trờng luôn là yếu tố quan trọng bậc nhất đối với các doanh nghiệp, có thị trờng đầu vào mới có nguồn vật t hàng hóa để kinh doanh, có thị trờng đầu ra mới tiêu thụ đợc sản phẩm, mới thực hiện đợc hoạt động kinh doanh đó. Quy mô của 2 loại thị trờng này phản ánh sức mạnh của công ty.

Trên cơ sở nghiên cứu thị trờng để biết đợc những thông tin cụ thể nh thị trờng cần cái gì? ( loại sản phẩm,hàng hóa nào? ) số lợng là bao nhiêu? chất lợng mẫu mã nh thế nào ?. Sẽ giúp cho doanh nghiệp điều chỉnh đợc hoạt động kinh doanh của mình sao cho phù hợp với thực tế và từ đó nâng cao đợc hiệu quả kinh doanh nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty.

Nh chúng ta đã biết, thị trờng là tổng số cung, tổng số cầu và cơ sở của tổng cung và cầu của một hàng hóa, dịch vụ nào đó, thị trờng bao gồm cả yếu tố không gian và thời gian. Trên thị trờng luôn luôn diễn ra các hoạt động mua bán và quan hệ hàng hóa tiền tệ.

Thị trờng của một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó của một doanh nghiệp thờng có kết cấu nh sau:

+/. Thị trờng hiện tại của các đối thủ cạnh tranh: Phần thị trờng của cùng loại sản phẩm sản phẩm mà công ty đang kinh doanh nhng hiện tại bị đối thủ cạnh tranh nắm giữ.

+/. Thị trờng hiện tại của doanh nghiệp: Phần thị trờng của doanh nghiệp đang nắm giữ.

+/. Thị trờng của khách hàng không tiêu dùng tơng đối: Phần thị tr- ờng của khách hàng có nhu cầu về loại hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh nhng không có khả năng chi trả hoặc là không biết các thông tin về loại hàng hóa và dịch vụ đó.

+/. Thị trờng của khách hàng không tiêu dùng tuyệt đối: Phần thị tr- ờng của những khách hàng không bao giờ tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh.

Trong kinh doanh có 2 hớng chuyển hóa cơ bản của thị trờng phần thị trờng của doanh nghiệp có thể phát triển về hai phía, điều này đợc thực hiện khi doanh nghiệp đã có các chính sách kinh doanh hợp lý, có hoạt động Marketing tốt, hoặc bản thân hàng hoá dịch vụ phải có chất lợng tốt đợc ngời tiêu dùng a chuộm, thì nó mới làm tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trờng.

Theo tôi để thực hiện tốt công tác điều tra, nghiên cứu thị trờng của công

ty thơng mại và dịch vụ – Bộ thơng mại trong thời gian tới cần tăng cờng theo hớng sau:

- Công tác điều tra nghiên cứu thị trờng của công ty phải gắn liền với việc mở rộng thị trờng. Mở rộng thị trờng sẽ giúp cho công ty mở rộng đợc quy mô kinh doanh, tăng đợc doanh thu, bảo đảm sự phát triển kinh doanh, bảo đảm sự phát triển bền vững.

- Gắn liền với công tác điều tra, nghiên cứu thị trờng là vấn đề làm sao để công ty tiêu thụ đợc nhiều hàng hóa nhất, giảm hàng hóa tồn kho xuống mức tối thiểu khi đó công ty sẽ các khoản chi phí về kho hàng, bảo quản làm tăng lợi nhuận cho công ty.

- Việc nghiên cứu thị trờng nhằm giải quyết không chỉ đơn thuần là vấn đề xác định những nhu cầu của thị trờng mà còn có tác dụng cho công ty lựa chọn thị trờng và mặt hàng kinh doanh có hiệu quả nhất.

- Để làm tốt công tác thị trờng, công ty cần phải tăng cờng các hoạt động Marketing bán hàng, chào hàng và quảng cáo....Vì vậy công ty cần phải có một đội ngũ kinh doanh thông minh, năng động, tinh thông nghiệp vụ có thể kịp thời nắm bắt và xử lý các thông tin một cách hiệu quả nhất, không bỏ lỡ các thời cơ xảy ra trong thực tế hoạt động kinh doanh.

- Nâng cao chất lợng sản phẩm nhập khẩu: Là một Công ty có hơn 90% hàng hóa là các mặt hàng nhập khẩu từ nhiều nớc trên thế giới. Vì vậy, việc nâng cao chất lợng hàng nhập khẩu là rất quan trọng đối với công ty. - Trong những năm gần đây chất lợng hàng hóa của công ty đợc khách

hàng đánh giá tơng đối cao. Để nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty không ngừng nâng cao chất lợng hàng nhập khẩu thông qua việc tiến hành các công việc chủ yếu

- Công ty cần phải thuê các chuyên gia để kiểm tra chất lợng của những mặt hàng cần nhập trớc khi nhập khẩu các mặt hàng đó. Công ty cần tiến hành nghiên cứu, xem xét lựa chọn những chủ hàng có độ tin cậy cao, hàng hóa có chất lợng tốt nhất. Chính vì vậy công ty cần mở rộng nhập khẩu từ các nớc Thái Lan, Hồng Kông, Singapore vì đây là những bạn hàng đáng tin cậy và hàng hóa của họ có chất lợng cao đã bán cho công ty với khối lợng hàng hóa lớn nhất.

- Công ty cần tu sửa và nâng cấp hệ thống kho tàng có biện pháp bảo quản tốt để đảm bảo chất lợng hàng hoá không bị h hỏng, có thể lu trữ trong thời gian lâu khi cha kịp tiệu thụ.

• Đẩy mạnh xuất khẩu và nên coi đây là mục tiêu phát triển trớc mắt và lâu dài của Công ty.

Trong những năm gần đây hoạt động xuất nhập khẩu của Công ty mất cân đối nên để nâng cao hiêụ quả thì Công ty phải đẩy mạnh xuất khẩu. Trong những mặt hàng xuất khẩu của công ty trong những năm trớc đây thì bao bì do công ty tự sản xuất để xuất khẩu chiếm u thế nhng hai năm trở lại đây chất lợng cũng nh mẫu mã bao bì còn kém, lạc hậu mang tính chất thủ công do đó bao bì của công ty tiêu thụ chậm. Để khắc phục tình trạng này đầu năm 1999 Công ty đã nhập một dây chuyền sản xuất bao bì mới trị giá 1,5 triệu USD đa vào sản xuất. Những sản phẩm bao bì, mỹ nghệ, đồ gốm, sứ, mỹ phẩm sản xuất ra có thể xuất khẩu sang các thị trờng Đông Âu nh Tiệp, Ba Lan..

Để thực hiện đợc công tác xuất khẩu thì công ty phải:

- Kiến nghị với Bộ thơng mại cho phép công ty đợc xuất khẩu những mặt hàng trên.

- Công ty phải tích cực quảng cáo, chào hàng, giới thiệu sản phẩm bằng cách gửi ảnh mẫu mã sản phẩm sang cho nớc bạn hoặc quảng cáo trên mạng Ineternet.

Đẩy mạnh công tác bán hàng trực tiếp và kích thích tiêu thụ:

* Bán hàng trực tiếp:

Đây là một phơng thức bán hàng quan trọng và thích hợp vơi những sản phẩm là t liệu sản xuất là công cụ hữu hiệu nhất để công ty tiêu thụ đợc nhiều hàng hoá. Công tác bán hàng là một trong những công đoạn của quá trình tiêu thụ sản phẩm, nó có nhiệm vụ tổ chức thực hiện tiêu thụ sản phẩm. Để thực hiện tốt công các bán hàng công ty cần phải tiến hành các công việc sau:

+ Huấn luyện hoặc tuyển chọn một đội ngũ bán hàng có chuyên môn, năng động sáng tạo thích nghi với sự thay đổi của thị trờng.

+ Nhân viên bán hàng phải nhiệt tình, gọn gàng, có thái độ hòa nhã, lịch sự với khách hàng... với phơng châm là “ coi khách hàng là thợng đế”.

+ Hệ thống đại lý và cửa hàng của công ty cần phải đợc đặt ở những nơi đông dân c, địa điểm phải thuận lợi. Cửa hàng đại lý phải gọn gàng, ngăn nắp , sạch sẽ tạo điều kiện thoải mái cho các thợng đế khi đặt chân đến cửa hàng. + Hỗ trợ khuyến khích các nhân viên bán hàng trực tiếp, tạo điều kiện thoải mái về tinh thần cũng nh vật chất đối với những nhân viên bán hàng có hiệu quả có doanh số bán cao nhằm động viên thúc đẩy họ cố gắng hơn trong công việc.

• Kích thích tiêu thụ:

Tăng cờng các hoạt động hay dịch vụ sau bán vì đây cũng là một nhân tố quan trọng trong qúa trình tiêu thụ sản phẩm. Dịch vụ sau bán nó cũng tơng tự nh một hình thức Marketing của công ty, có thực hiện tốt công tác này thì công tác tiêu thụ sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao cho công ty. Công tác này bao gồm:

- Tăng cờng công tác quảng cáo áp dụng các biện pháp triết khấu giảm giá đối với những khách hàng quen thuộc, mua với số lợng lớn hay mua lần đầu.

- Thực hiện bảo hành các sản phẩm của công ty cho khách hàng trong thời gian lâu.

- Thực hiện công tác sửa chữa, đổi lại những sản phẩm mới do khách hàng mua về bị hỏng đang trong thời gian bảo hành.

- Tiến hành lắp đặt hớng dẫn cho khách hàng nếu nh họ có nhu cầu.

- Nâng cao chất lợng phục vụ khách hàng bằng cách thực hiện các dịch vụ sau bán. Tạo điều kiện thoải mái, nhiệt tình với những thắc mắc, đắn đo những câu hỏi của khách hàng về mặt kỹ thuật hàng hoá.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP.DOC (Trang 38 -43 )

×