0
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

Nâng cao chất lợng công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY DONA BACHANG.DOC.DOC (Trang 26 -27 )

2/ Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sảnphẩ mở chi nhánh

2.2. Nâng cao chất lợng công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm

Trong thời buổi kinh tế thị trờng hiện nay đối với công tác kế hoạch nghiệp vụ cho bất cứ một doanh nghiệp nào đó là vô cùng cần thiết, nó mang lại hiệu quả thiết thực to lớn cho mỗi doanh nghiệp.

Đối với công tác này đòi hỏi ngời cán bộ phải có năng lực trình độ nghiệp vụ chuyên môn cao để có thể hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ đợc giao, nếu thực hiện không tốt, sai sót sẽ làm ảnh hởng đến sự phát triển chung của doanh nghiệp.

Hiện nay, chi nhánh Công ty đã có đội ngũ cán bộ, nhân viên khá năng động, có kinh nghiệm và trình độ, song đối với một số nghiệp vụ nh Maketing, hiểu biết thị trờng nội địa còn cha sâu, chi nhánh Công ty nên tiến hành đào tạo, bồi dỡng thêm qua các buổi giao lu, nói chuyện với các chuyên gia kinh tế để nắm vững hơn công việc, tăng khả năng nhận biết và đánh giá các thông tin về thị tr- ờng, xu hớng phát triển nền kinh tế cho toàn bộ các cán bộ quản lý.

Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của chi nhánh Công ty, nhu cầu

về cán bộ nhân viên của chi nhánh sẽ tăng lên nhiều, khoảng 50 ngời vào năm 2010. Để đảm bảo chất lợng vào đội ngũ nhân viên, chi nhánh Công ty cần tổ chức tốt khâu tuyển chọn và có chính sách đầu t ngay từ đầu, chi nhánh Công có thể lựa chọn các sinh viên xuất sắc tại các trờng Đại học, Cao đẳng hoặc đa ra các lợi ích để thu hút cán bộ nhân viên giỏi từ các nơi khác đến.

Đội ngũ nhân viên có vai trò quan trọng trong việc thâm nhập và mở rộng thị trờng của doanh nghiệp. Họ là những ngời tiếp xúc trực tiếp với khách hàng và có tác động tới thái độ và hành vi mua của khách hàng. Họ là những ngời đại diện cho doanh nghiệp đi giới thiệu chào hàng và bán hàng. Một ngời bán hàng tốt là ngời có khả năng gợi mở nhu cầu và thúc đẩy ngời mua hàng, hớng dẫn họ sử dụng và đồng thời làm cho khách hàng tin tởng vào mình, vào sản phẩm của doanh nghiệp, có ấn tợng tốt với doanh nghiệp. Vì vậy, chi nhánh Công ty phải có biện pháp khen thởng, kỷ luật bằng lợi ích cụ thể để họ có thể yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, phát huy khả năng lao động, sáng tạo của mình góp phần thúc đẩy vào sự phát triển đi lên của chi nhánh Công ty Dona Bochang.

Một phần của tài liệu BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY DONA BACHANG.DOC.DOC (Trang 26 -27 )

×