0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

Các sai hỏng nghiêm trọn gở đường dây cáp đồng

Một phần của tài liệu CÁCH THỨC TRIỂN KHAI ADSL (Trang 35 -36 )

Nếu các vấn đề tại máy của khách hàng đều được loại trừ mà máy đo ADSL vẫn không đồng bộ được với DSLAM ở NID thì vấn đề có lẽ nằm trên đường dây của mạng cáp nội hạt. Thực hiện phép đo thử giả lập modem ADSL tại điểm lên mạng kế tiếp trong vòng thuê bao (có thể là hộp đấu dây, ngoài cột treo cáp, ...). Cứ tiếp tục tiến dần về phía MDF trên vòng thuê bao cho tới khi thiết lập được thành công kết nối thì ngay tại đó thực hiện kiểm tra kỹ lại chiều downstream của vòng thuê bao về tải, nhánh rẽ, điện trở hay dung kháng không cân bằng của đôi dây.

Khi tất cả đều không thành công thì phải cấp đường dây khác cho khách hàng và nhớ kiểm tra lại đường dây mới này phải được đánh giá chất lượng trước là tốt và không có cuộn tải, nhánh rẽ. Thực hiện lại các bước kiểm tra cơ bản cho một đường dây mới. Sau đó chạy thử modem giả lập với máy đo thử ADSL ở phía khách hàng để bảo đảm đường dây mới được cung cấp tốt cho dịch vụ.

Lưu ý: Tốc độ bit thấp có thể do số lượng hay độ dài các nhánh rẽ trong nhà quá lớn. Điều này đặc biệt phổ biến với hệ thống ADSL không dùng bộ tách dịch vụ ADSL/POTS khi dùng các nhánh rẽ cho dịch vụ thoại. Có thể cải thiện tốc độ truyền dữ liệu bằng cách giảm độ dài các nhánh rẽ trong nhà hay gỡ bỏ bớt các nhánh rẽ hay thậm chí phải lắp thêm bộ tách dịch vụ ADSL/POTS. Tuy nhiên, tốc độ bit phải được đo thử trước ở NID và jack cắm ADSL để xác định giới hạn là ở dây trong nhà hay ở vòng thuê bao nội hạt. Nếu điều này cho thấy tốc độ bit ở NID tốt hơn nhiều thì vấn đề là ở dây trong nhà,ø các nhánh rẽ trong nhà và phương pháp này là hữu dụng (xem minh hoạ ở hình vẽ 5.21).

Hình 5.39 Bridged tap có thể tồn tại trong cấu hình G.Lite nhưng không thể có trong cấu hình G.DMT

Một phần của tài liệu CÁCH THỨC TRIỂN KHAI ADSL (Trang 35 -36 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×