0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

Modem ADSL loại lắp trong máy tính cá nhân với giao tiếp PC

Một phần của tài liệu CÁCH THỨC TRIỂN KHAI ADSL (Trang 33 -34 )

Nếu CPE là dạng modem ADSL Internal với giao tiếp PCI thì phải xem máy tính cá nhân còn trống khe cắm (slot) PCI nào không. Lưu ý: khi thao tác bên trong máy tính cá nhân cần thực hiện các biện pháp an toàn cho bản thân và thiết bị. Cần phải tắt máy tính và gỡ tất cả các dây nguồn ra khỏi máy. Phải nối đất tay người xử lý trước khi cầm các mạch điện trong máy tính cá nhân. Lắp đặt card modem ADSL vào khe PCI còn trống trong máy tính cá nhân, nối dây giữa modem ADSL và cổng dữ liệu trên jack gắn tường rồi cài đặt bộ điều khiển phần mềm cho máy tính cá nhân.

Hình 5.37 Modem ADSL giao tiếp USB của hãng Alcatel

5.9.5 Bước cuối cùng: đo thử hai đầu (End-To-End Testing)

a. ADSL

Bật nguồn máy tính cá nhân và cả modem ADSL (nếu là modem rời). Cấu hình lại máy tính cá nhân theo các đặc tính cần thiết do nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP: Internet service provider) quy định. Modem ADSL rời có một đèn LED báo "sync" để báo modem ADSL đã thiết lập kết nối với DSLAM (với các modem ADSL thông dụng thì LED sync sẽ chớp chớp khi mới bật nguồn điện và chuyển sang sáng xanh liên tục báo đã đồng bộ mạng với DSLAM). Với các modem lắp trong máy tính cá nhân thì phần mềm điều khiển luôn có một biểu tượng dạng thanh trạng thái dùng để theo dõi tình trạng kết nối của modem. Cần đọc thêm tài liệu kỹ thuật đi kèm modem ADSL. Khi địa chỉ IP đã được cấu hình đúng thì kiểm tra kết nối bằng cách chạy một trình duyệt Internet. Vào lúc này, khi máy tính cá nhân download về trang web home page nghĩa là đã kết nối thành công điểm nối điểm với nhà cung cấp dịch vụ Internet.

b. POTS

Sau khi thực hiện xong việc lắp đặt và kiểm tra dịch vụ ADSL điểm nối điểm kỹ thuật viên phải kiểm tra dịch vụ điện thoại trong nhà khách hàng. Nên nhớ rằng dịch vụ ADSL phải không bị ảnh hưởng bởi dịch vụ thoại.

5.9.6 Khắc phục sự cố

Một phần của tài liệu CÁCH THỨC TRIỂN KHAI ADSL (Trang 33 -34 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×