0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (50 trang)

Tiến hành đo thử tại NID

Một phần của tài liệu CÁCH THỨC TRIỂN KHAI ADSL (Trang 26 -30 )

Bước 1: Kiểm tra tại hộp đấu dây

Thực hiện kiểm tra tại hộp đấu dây để xác định xem đôi dây xoắn được cung cấp có đúng hay không. Khi đã tìm được đôi dây để cung cấp dịch vụ thì phải dùng các dụng cụ đo thử và dò cuộn tải để xác nhận đường dây là không có cuộn tải và cân bằng. Tại thời điểm này phải dùng máy đo thực hiện kiểm tra các thông số cơ bản của đường dây. Dùng một butt set để kiểm tra sự hiện diện của âm hiệu mời quay số.

Hình 5.26 Quy trình lắp đặt DSL

Bảng 5.1 Các dụng cụ cầm tay phục vụ đo thử DSL

Bộ modem ADSL cầm tay

Dụng cụ để kiểm tra đường dây đã được cung cấp dịch vụ ADSL chưa

Bộ microfilter hay bộ tách dịch vụ

Bộ tách dịch vụ đặt cố định gần NID trong cấu hình G.DMT ADSL còn các bộ lọc được gắn trên đường dây ở mỗi nơi có lắp đặt thiết bị POTS

Bộ tách dịch vụ cầm tay

Dụng cụ để xử lý các bộ tách dịch vụ hay các bộ microfilter có sự cố

Máy đo thử cầm tay Dụng cụ để kiểm tra chất lượng và sửa chữa đường dây trong nhà

Máy dò cuộn tải Dụng cụ để dò sự hiện diện của các cuộn tải hay tìm vị trí các cuộn tải

Data-safe butt set Dụng cụ để kiểm tra xem dịch vụ thoại có hoạt động tốt trên đường dây ADSL hay không

Máy đo TDR tầm ngắn

Dụng cụ để xác định khoảng cách trên các đường dây hở mạch, ngắn mạch hay không cân bằng với khoảng cách ngắn

Hình 5.27 Vị trí của NID và bộ tách dịch vụ ADSL/POTS ở CPE

NID (Network Interface Device) là ranh giới của mạng và CPE. NID đôi khi còn được gọi là NIU (Network Interface Unit) hay NT (Network Termination). Trong ADSL có hai loại NID: Wet wire NID và Dry wire NID.

- Wet wire NID: là NID tích cực dùng trong môi trường chưa có cạnh tranh. Wet wire NID được triển khai tại các nước ngoài Bắc Mỹ. Với đường dây Wet wire NID thì cả NID và ATU-R đều là sở hữu của nhà điều hành mạng và thường thì hai thiết bị này được ghép chung.

- Dry wire NID: là NID thụ động dùng trong môi trường có cạnh tranh.

Dry wire NID không cung cấp nguồn trên đường dây DSL. Dry wire NID được triển khai tại Bắc Mỹ. Với Dry wire NID khách hàng được tự do mua sắm ATU-R với giá cả cạnh tranh.

Hình 5.28 Wet wire DSL

Hình 5.29 Dry wire DSL

Kết thúc đường dây dịch vụ bằng một dụng cụ đo thử ADSL, bật nguồn và cố gắng thiết lập đồng bộ với bộ DSLAM. Nếu thiết lập được đồng bộ thì dụng cụ đo thử sẽ hiển thị tốc độ dữ liệu tối đa theo chiều upstream và downstream. Khi đó bộ DSLAM hoạt động đúng đắn và đường dây đã sẵn sàng cho dịch vụ số DSL. Nếu dụng cụ đo thử

ADSL cho kết quả thiết lập đồng bộ với bộ DSLAM thất bại thì gọi hỗ trợ ở vị trí đặt DSLAM để xác nhận lại là bộ DSLAM đã được thiết lập đúng đắn. Nếu bộ DSLAM đã hoạt động đúng đắn mà tốc độ dữ liệu theo các chiều downstream hay upstream cao hơn hoặc thấp hơn tốc độ dữ liệu cần thiết thì phải liên hệ lại hỗ trợ ở vị trí đặt DSLAM để xác nhận một lần nữa sự hoạt động đúng đắn của bộ DSLAM. Kiểm tra một lần nữa các tham số cơ bản của đường dây rồi thực hiện đấu dây cho NID.

Hình 5.30 An toàn tĩnh điện cho thiết bị

Bước 3: Lắp đặt bộ tách dịch vụ ADSL/POTS cho G.DMT

Đặt hộp NID ở phía tài sản khách hàng và lắp đặt bộ tách dịch vụ ADSL/POTS ở một vị trí thuận tiện như minh hoạ ở hình vẽ. Cài jumper ở port Network rồi nối đường dây đôi dây cho dịch vụ thoại ở port thoại (voice port) và kết nối đôi dây cho dịch vụ ADSL ở port số liệu (data port).

Bước 4: Kiểm tra các thông số cơ bản, giám sát và chất lượng thoại

Hình 5.31 Nối dây tại NID

Ở NID phải thực hiện một lần nữa việc đo thử các thông số cơ bản một lần nữa. Hơn nữa, các phép đo thử phải được thực hiện để chắc chắn rằng đường dây sẽ được sử

dụng để hỗ trợ dịch vụ dữ liệu tốc độ cao ADSL. Cuối cùng, dịch vụ thoại được xem lại một lần nữa bằng cách nối đường dây với butt set qua cổng thoại (voice port), chuyển sang chế độ nói chuyện (talk mode) và nghe âm hiệu mời quay số (dial-tone).

Bước 5: Đồng bộ với DSLAM và xác nhận tốc độ bit ở NID

- Với ADSL G.DMT: Kết nối cổng số liệu trên bộ tách dịch vụ POTS bằng máy đo thử ADSL, mở nguồn máy đo và kiểm tra một lần nữa sự đồng bộ với DSLAM và tốc độ bit cần thiết theo các chiều upstream và downstream. - Với ADSL G.Lite: Trước tiên, kiểm tra âm hiệu mời quay số bằng butt set tại NID. Gỡ butt set ra khỏi đường dây, nối máy đo thử ADSL vào đường dây, mở nguồn máy đo và kiểm tra một lần nữa sự đồng bộ với DSLAM và tốc độ bit cần thiết theo các chiều upstream và downstream.

Nếu khách hàng không yêu cầu dịch vụ thoại trên jack điện thoại này thì nối dây nhảy cùng một đôi dây gán cho cổng số liệu ở NID. Nếu khách hàng yêu cầu cả dịch vụ thoại và ADSL ở trên jack điện thoại này thì lắp đặt bộ jack đôi gắn tường nếu chưa có. Phải chắc rằng đôi dây dành cho dịch vụ thoại gắn vào cổng thứ nhất (port 1) và đôi dây dùng cho dịch vụ số liệu được gắn với cổng thứ hai (port 2). Tiêu chuẩn quy định ngõ ra của bộ modem phải nối vào đôi dây thứ hai.

Một phần của tài liệu CÁCH THỨC TRIỂN KHAI ADSL (Trang 26 -30 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×