0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (36 trang)

Khoảng cách trồng cây thanh long theo quy trình VietGap

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY CẮT CỎ CHUYÊN DÙNG CHĂM SÓC VƯỜN CÂY ĂN TRÁI (Trang 26 -28 )

Loại cây Khoảng cách trồng (m)

Kết luận:

Từ các nghiên cứu các tiêu chuẩn, quy trình về mật độ và cách bố trí khoảng cách cây trồng đối với các loại cây ăn trái ở nước ta. Ngoài ra, với việc đã trực tiếp tham gia khảo sát thực tế một số vườn thanh long tại tỉnh Bình Thuận. Nhóm nghiên cứu đưa ra phân tích và đánh giá như sau:

Dựa vào các tiêu chuẩn về khoảng cách cây trồng ta dễ dàng nhận ra, khoảng cách giữa các cây ăn quả thường dao động trong khoảng 3x3 (m) – 6x8 (m). Do đó, để có phạm vi sử dụng lớn ta phải nghiên cứu một loại máy cắt cỏ có kích thước tổng thể nhỏ hơn 3 (m). Tuy nhiên, trong thực tế khi các loại cây ăn quả sinh trưởng và phát triển thì một số loại cây có tán cây hoặc các nhánh vươn ra chiếm một khu vực diện tích, khi đó khoảng cách hoạt động hiệu quả của máy không còn 3(m) mà giảm xuống khoảng dưới 1(m). Vì vậy, để máy cắt cỏ có thể hoạt động hiệu quả trong môi trường vườn cây ăn trái thì kích thước tổng thể phải đảm bảo dưới 1(m) và có năng suất phù hợp nhầm tăng hiệu quả kinh tế.

Đặc điểm của cỏ dại trong vườn cây ăn trái.

Cỏ dại là cây mọc không đúng chỗ hoặc mọc ở những thời điểm mà con người không mong muốn với mật độ khá cao, đa dạng về loài. Cây mọc lên không do gieo trồng, gây thiệt hại nhiều hơn sinh lợi. Toàn bộ cây hoặc bộ phận của cây có tác hại đến những mục tiêu của con người trong sản xuất nông nghiệp [22].

Tác hại và đặc điểm của cỏ dại đối với vườn cây ăn trái:

Cỏ dại cạnh tranh về nước, dinh dưỡng, ánh sáng đối với các loại cây trồng, do vậy làm sạch cỏ giúp cho vườn cây sinh trưởng phát triển tốt cho năng suất, chất lượng cao hơn.

Quản lý cỏ dại để hạn chế được nơi trú ngụ, nguồn thức ăn phụ, nguồn lây lan của nhiều loại sâu bệnh gây hại cây trồng.

Đối với vườn cây ăn trái, cỏ dại thường hiện diện với mật độ dày đặc giữa các khoảng cách cây trồng, nó làm cho việc di chuyển để chăm sóc và thu hoạch gặp nhiều khó khăn.

Hình 1.12: Cỏ dại phát triển trong vườn thanh long ở Bình thuận [24].

Các tiêu chí thiết kế máy cắt cỏ đối với vườn cây ăn trái.

Kích thước tổng thể máy phù hợp với khoảng cách bố trí cây trồng (dưới 1,2 m). Có khả năng xếp thành hàng thuận tiện cho việc thu gom.

Có khả năng hoạt động ổn định trong địa hình vườn cây ăn trái.

1.1.5.Đánh giá và lựa chọn nguyên lý cắt trong thiết kế máy cắt cỏ trong vườn cây ăn trái. cây ăn trái.

Để đánh giá các nguyên lý cắt, nhầm phục vụ việc lựa chọn nguyên lý phù hợp áp dụng cho việc thiết kế máy cắt cỏ trong vườn cây ăn trái. Ta sử dụng phương pháp bảng điểm để đánh giá các tiêu chí thiết kế. Các tiêu chí được đưa ra nhằm định hướng việc nghiên cứu, thiết kế và tạo ra máy cắt cỏ đảm bảo đúng các yêu cầu đặt ra một cách tốt nhất.

Nhóm nghiên cứu đưa ra các tiêu chí thiết kế máy trên cơ sở phân tích và đánh giá theo thang điểm 100 tại Bảng 5 cho các nguyên lý máy

Một phần của tài liệu NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÁY CẮT CỎ CHUYÊN DÙNG CHĂM SÓC VƯỜN CÂY ĂN TRÁI (Trang 26 -28 )

×