0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (43 trang)

Kinh nghiệm trong làm việc:

Một phần của tài liệu BÁO CÁO VĂN HÓA KINH DOANH ĐỀ TÀI TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL (Trang 38 -40 )

Chương 2 : NỘI DUNG

2.7. Văn hoá doanh nghiệp

2.7.4. Kinh nghiệm trong làm việc:

- Nghĩ đơn giản: Nếu chúng ta biết đơn giản hóa các mục tiêu thì người Viettel

sẽ làm được rất tốt. Nhưng để nghĩ được đơn giản thì phải hiểu cặn kẽ. Biết nghĩ đơn giản thì sẽ nhìn thấy đường đi.

- Không có cái đúng và sai tuyệt đối. Chúng ta thường hay tranh luận ai đúng,

ai sai. Nhưng thực tế là không có cái đúng và cái sai tuyệt đối mà chỉ có cái phù hợp hơn. Và thực chất, mọi thứ đều sẽ đúng nếu được làm đến cùng. Vì vậy, đừng mất công tranh luận thế nào là đúng, là sai mà hãy chọn một cái phù hợp nhất rồi quyết liệt làm theo cái đó.

- Việc nhỏ làm được thì việc lớn mới làm được:

- Làm khác người khác tức là đã giỏi hơn người khác: Khi thế giới trên 6 tỷ người này không còn rào cản và khi mà Internet làm cho doanh nghiệp đã nhỏ tới mức 1 người thì chúng ta sẽ không thể tồn tại nếu chúng ta không phải là tốt nhất. Nhưng tốt nhất không chỉ là tốt hơn mà còn được hiểu là không giống người khác. Nếu chúng ta đi sau người khác mà lại muốn làm tốt hơn, giỏi hơn

việc người khác đang làm thì là việc rất khó. Rất hiếm người thành công theo hướng ấy. Nhưng nếu chúng ta vẫn nhìn việc ấy, nghề ấy mà nhận thức khác

đi, làm khác đi một tí thì dễ hơn rất nhiều. Khi ta làm khác đi, tức là ta trở thành độc quyền trong một không gian mới, không phải “đánh nhau” với ai cả.

- Cho đi để nhận lại: Người nghèo thì không nghèo mãi với điều kiện khi họ nghèo chúng ta giúp đỡ họ, đưa tri thức cho họ, cho họ cơ hội để tiếp cận với

thông tin thì họ sẽ có cơ hội làm giầu. Vì vậy, trong lúc họ nghèo, chúng ta đầu tư cho họ, đến khi họ giầu, sẽ trở thành khách hàng của mình. Việc này cũng giống như chúng ta đầu tư cho một nhà máy sản xuất. Việc xây nhà máy

mất 3 năm, 3 năm đầu mới ra sẽ lỗ, đến năm thứ 7 mới thu lãi. Ai cũng hiểu đây là quá trình đầu tư cho nhà máy sản xuất này. Thế nhưng việc đầu tư cho khách hàng mỗi năm để khi họ giầu họ sẽ trở thành khách hàng của mình. Đây cũng là quá trình đầu tư giống như xây dựng nhà máy, cho đi để nhận lại.

- Người luôn sẵn sàng mới nắm bắt được thời cơ:Cơ hội vụt đến, vụt đi, không báo trước và nếu đã để vụt mất, nó sẽ không quay trở lại. Vì thế, người

thành công là người luôn nhìn thấy cơ hội để nắm bắt được nó. Muốn nhìn thấy cơ hội thì phải luôn sẵn sàng, luôn thường trực để khi thời cơ đến, chúng

ta có thể nắm được nó ngay.

- Hiểu được văn hoá dân tộc là chiếm được thị trường:văn hóa dân tộc là giá trị nhân cách là niềm tự hào của mỗi dân tộc, là truyền thống bao đời của mỗi dân tộc, là kết tinh văn hóa của các dân tộc anh em.... Hiểu được văn hóa

dân tộc, chúng ta mới hiểu được tập quán, tính cách, cách hành xử, ... của người dân ở đó. Khi hiểu được, người ta sẽ không coi chúng ta là người ngoại

quốc nữa, khi ấy chúng ta sẽ hòa nhập vào cuộc sống của họ, vào xã hội của họ và như vậy được hiểu là chiếm được thị trường.

- Thị trường không bao giờ hết: Người ta chạy vào thì mình chạy ra. Người ta chạy ra thì mình chạy vào. Người ta đang làm gì thì mình sẽ làm cái khác. Đó

là chiến lược đại dương xanh. Khi chúng ta tìm ra một đại dương xanh như vậy, chúng ta lại có một thị trường mới. Vì thế, cứ làm ngược lại với những gì

người khác làm, nghĩ mới, làm mới sẽ có thị trường mới.

- Công thức thuê đối tác: Khi thuê đối tác thì công sức của chúng ta bỏ ra nhân với công sức của đối tác sẽ ra kết quả. Nếu chúng ta thuê một đối tác giỏi mà chúng ta chẳng bỏ công sức vào đó, phó mặc cho đối tác thì kết quả cũng chỉ

sức vào đó là 100 thì chúng ta vẫn có một kết quả lớn. Hơn nữa, đối tác chỉ là

người hỗ trợ chúng ta, gợi mở cho chúng ta những cách làm mới, hướng đi mới, cách nghĩ mới. Còn bản chất, chúng ta mới là người hiểu nhất mình cần

cái gì, vì sao mình lại làm việc đó … Do đó, nếu chúng ta phó mặc hoàn toàn cho đối tác thì thất bại là điều chắc chắn xẩy ra.

- Trong khó khăn sẽ có cơ hội: Gặp khó khăn, thông thường chúng ta sẽ nẩy sinh tâm lý không làm nữa để tránh rủi ro. Thế nhưng, thực ra trong khó khăn thì sẽ ít người cạnh tranh và vì thế chúng ta lại tìm thấy cơ hội nhanh hơn. Lý

do là vì, khi gặp khó khăn buộc con người phải có những giải pháp mới, ý tưởng, sáng tạo mới, và vì thế nẩy sinh ra một hướng đi mới, một cách làm mới, một thị trường mới. Đó chính là cơ hội.

- Khó khăn là lý do tồn tại của Viettel:Viettel vốn dĩ đi ra từ khó khăn. Từ khi còn rất mới, Viettel đã không chọn hình thức chìa khóa trao tay để triển khai các dự án công nghệ cao mà tự làm để đội ngũ kỹ thuật được trưởng thành; không hợp tác nước ngoài trong dự án đầu tư lớn như di động mà tự làm

để trưởng thành cả về giải pháp vốn, tổ chức khai thác mạng lưới và kinh doanh; tự lắp đặt các trạm phát sóng để làm chủ quá trình triển khai nhanh vói

hàng nghìn trạm một năm. Chúng ta cũng chủ động đi ra nước ngoài đầu tư, trong khi trong nước còn bộn bề cũng là để cọ sát với cạnh tranh quốc tế và qua đó làm tốt hơn việc kinh doanh trong nước. Nhưng chính vì những khó khăn ngay từ những ngày đầu như vậy, Viettel đã tự học được nhiều, như cách

làm, chính sách, chiến lược. Vì thế, việc đối mặt với khó khăn đã trở thành

t h ó i q u e n c ủ a n g ư ờ i V i e t t e l . V à b â y g i ờ , n ó c ò n l à s ứ c m ạ n h c ủ a V i e t t e l . Người Viettel thành công được ở trong nước cũng như ở nước ngoài cũng là

vì có một đội ngũ quen làm những việc khó, chấp nhận việc khó, dám làm việc

khó. Hơn nữa, Viettel cũng là công ty ra đời muộn, những nơi dễ, thuận lợi không còn nữa. Vì vậy, còn khó khăn là còn Viettel.

- Câu hỏi hay là tìm ra vấn đề khó hơn là câu trả lời hay lời giải cho vấn đề: Viettel quan niệm rằng, đặt được câu hỏi đúng vấn đề có nghĩa là đã trả lời được 70%. Thực tế, để đặt được câu hỏi thì cần phải rất hiểu vấn đề, và khi

đặt được câu hỏi chính bản thân chúng ta cũng hiểu được vấn đề tốt hơn. Khi đã hiểu vấn đề tốt hơn thì chúng ta tìm ra lời giải là rất dễ dàng.

Một phần của tài liệu BÁO CÁO VĂN HÓA KINH DOANH ĐỀ TÀI TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL (Trang 38 -40 )

×