0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (87 trang)

Cam kết của EU về thuế quan nhập khẩu

Một phần của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH EVFTA ĐẾN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG TÔM CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU (Trang 30 -31 )

Theo nội dung cam kết, ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, EU sẽ ngay lập tức loại bỏ 85,6% số dòng thuế đang đánh lên các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam, tương ứng với 70,3% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU.

Trong vòng 7 năm tiếp theo, EU sẽ cắt giảm đến 99,2% số dòng thuế nhập khẩu hiện tại, tương ứng với 99,7% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU và 0,3% kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-EU còn lại, EU hiện đang đề xuất áp dụng hạn ngạch thuế quan với mức thuế quan 0% trong hạn ngạch.

Như vậy, có thể nói gần như 100% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn thuế quan trong một lộ trình rất ngắn. Cho đến nay, đây là mức cao nhất mà một đối tác dành cho chúng ta trong số các FTA mà Việt Nam đã ký kết. Đặc biệt, điều này càng có ý nghĩa hơn cho Việt Nam khi EU liên tục là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của ta.

Đối với một số mặt hàng tôm của Việt Nam thì lộ trình cắt giảm thuế quan được diễn ra như sau:

+ Tôm mã HS 03061100 (tôm hùm xanh ướp đá; tôm sú HOSO, DP đông lạnh; tôm sắt PD tươi đông lạnh; tôm mũ ni vỏ, nguyên con, xẻ đông lạnh…) từ mức hiện tại 12,5%;

+ Tôm mã HS 03061710 (tôm sú PD đông lạnh, tôm sú nguyên con HOSO đông lạnh, tôm sú tươi đông lạnh, tôm sú thịt đông lạnh, tôm sú HLSO tươi đông lạnh, tôm sú đông IQF, tôm thẻ thịt đông lạnh…) từ mức hiện tại 20%;

+ Tôm mã HS 03061791, 03061792, 03061793, 03061799 từ mức 12% hiện tại.

Sau 5 năm: tôm mã HS 03061794 sẽ giảm về 0% từ 18%;

Sau 7 năm: tôm mã HS 16052110 (tôm dạng bột nhão) và tôm mã HS 16052190 (tôm khác) sẽ được điều chỉnh từ mức 20% về 0%.

Một phần của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH EVFTA ĐẾN XUẤT KHẨU MẶT HÀNG TÔM CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU (Trang 30 -31 )

×