0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (67 trang)

Tiến trình tổ chức dạy học bài Ba định luật Niu-tơn(tiết 1)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ DẠY HỌC PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC LỚP 10​ (Trang 48 -50 )

8. Cấu tru ́c khóa luận

2.4.1. Tiến trình tổ chức dạy học bài Ba định luật Niu-tơn(tiết 1)

Hoạt động 1: Tìm hiểu thí nghiệm ở trên lớp 1. Mục đích

Để biết được Niu – tơn đã xây dựng định luật I, II dựa trên cơ sở thí nghiệm nào.

Biết được trong thực tế những hiện tượng nào được ứng dụng dựa vào định luật I, II Niu – tơn.

2. Nội dung hoạt động

Làm và quan sát thí nghiệm về định luật I, II Niu – tơn để mô tả lại thí nghiệm và rút ra nhận xét

Trả lời câu hỏi: Thí nghiệm rút ra các nhận xét gì?

3. Dự kiến sản phẩm của HS

Nếu loại bỏ được lực ma sát thì vật sẽ chuyển động thẳng đều với vận tốc vốn có của nó.

Lực tác dụng tỉ lệ thuận với gia tốc của vật, còn khối lượng tỉ lệ nghịch với gia tốc của vật.

4. Cách tổ chức

GV chia nhóm sau đó cho các em quan sát thí nghiệm trên lớp.

Hoạt động 2: Học kiến thức về Ba định luật Niu – tơn 1. Mục đích

Hiểu rõ, nắm vững được kiến thức về định luật I, II Niu –tơn.

2. Nội dung hoạt động

Tìm hiểu kiến thức của bài qua bài giảng điện tử.

3. Dự kiến sản phẩm của HS

Nắm vững được các ý sau: Nội dung định luật I Niu – tơn Khái niệm về quán tính

Nội dung và biểu thức của định luật II Niu – tơn Khái niệm trọng lực và trọng lượng.

4. Cách thức tổ chức

GV giao nhiệm vụ cho HS về nhà học kiến thức của bài qua bài giảng điện tử còn HS phải tự giác học bài qua bài giảng.

Hoạt động 3: Giải thích kết quả thí nghiệm trên lớp 1. Mục đích

Sử dụng kiến thức đã học giải thích được hiện tượng vật lý giúp hiểu rõ hơn về bài học.

2. Nội dung hoạt động

Đưa ra các câu hỏi giải thích các hiện tượng vật lý dựa vào định luật I, II Niu- tơn.

3. Dự kiến sản phẩm của HS

Giải thích được các hiện tượng vật lý dựa vào định luật I, II Niu-tơn.

4. Cách thức tổ chức

GV đưa ra các câu hỏi sau đó cho HS thảo luận nhóm đưa ra câu trả lời. Sau khi các nhóm trả lời xong thì cho các em tự nhận xét nhau và cuối cùng GV là người nhận xét tổng kết.

Hoạt động 4: Ứng dụng kiến thức đã học để giải bài tập 1. Mục đích

Ứng dụng được lý thuyết đã học vào việc hiểu và giải được các bài tập.

2. Nội dung hoạt động

Làm bài tập GV giao.

3. Dự kiến sản phẩm của HS

Lời giải các bài tập được giao.

4. Cách tổ chức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ DẠY HỌC PHẦN ĐỘNG LỰC HỌC LỚP 10​ (Trang 48 -50 )

×