0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (35 trang)

Miễn dịch chủ động thê dịch là sự sản sinh kháng thể chống lại mầm bệnh hoặc

Một phần của tài liệu CƠ CHẾ PHÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM (BỆNH CẢM NHIỄM) (Trang 28 -29 )

chông lại kháng nguyên của chúng tạo nên tính đê kháng của động vật ký chủ.

Các kháng thể đặc hiệu là những globulin của huyết tương được sản sinh ra do các tế bào Iympho B biệt hóa thành các tương bào (plasmocyte) khi cơ thể bị kháng nguyên kích thích và có thể phản ứng một cách đặc hiệu với kháng nguyên tương ứng. Kháng thể được sản sinh trong cơ thể loài có vú và gia cầm, còn ở loài bò sát thì ít hơn.

Kháng thê là kết quả thích nghi của động vật trong quá trình tự vệ chống lại bệnh. Vì vậy,

ta gọi kháng thê này là kháng thể miễn dịch hay kháng thê tự vệ. Kết quả điện di huyết thanh cho phép phân tách các protein trong đó thành bốn pha khác nhau theo khả năng dịch chuyên của chúng trong điện trường (phụ thuộc vào điểm đăng điện), albumin, alpha-, beta- và gamma-globulin. Các nghiên cứu đã xác định kháng thể chính là các gamma-globulin. Do bản chất hóa học của chúng là protein thuộc nhóm globulin trong máu nên kháng thể miễn dịch được gọi là các globulin miễn dịch (immunoglobulin - Ig). Kháng thể có thể 1) trung hòa độc tố, 2) hợp lực với bồ thể gây dung giải vi khuẩn hoặc virut (virolysis) có kích thước lớn, 3) ngăn trở sự xâm nhập của vi sinh vật, 4) ngưng kết

vi sinh vật làm thực bào trở nên dễ dàng hơn, 5) opsonin hóa vi sinh vật và 6) hỗ trợ (tế

bào Tc) gây độc tế bào phụ thuộc kháng thẻ.

Kháng thể có ở trong máu, sữa, dịch tủy, dịch ngoại xuất.... là một trong những thành phân của protein thanh dịch (huyết thanh, nhũ thanh,...).

Quá trình hình thành kháng thể sau khi mầm bệnh xâm nhập lần đầu thường phải mất một thời gian khá dài (khoảng 7 ngày). Nguyên nhân là các kháng nguyên đặc hiệu mâm bệnh rất đa dạng, chúng chỉ có thê kích thích đáp ứng miễn dịch đặc hiệu khi gấu nhiên gặp tê bào B thành thục, nhưng chưa biệt hóa, có kháng thê bề mặt tương thích, và chỉ sau khi có sự tiếp xúc đó tễ bào B biệt hóa và phân chia thành dòng tương bào đặc hiệu kháng nguyên. Quá trình tổng hợp kháng thể (tiết xuất trong máu) bị ức chế trong

trường hợp bệnh thiếu tế bào B, năng lực miễn dịch tế bào giảm do khuyết thiếu bẩm sinh hoặc bị chiếu xạ, do cảm nhiễm một số virut, stress và điều kiện dinh dưỡng không đây

đủ.

Miễn dịch tế bào là miễn dịch do tê bào chuyên biệt (tế bào lympho T, hay gọi tắt

là tế bào T) phụ thuộc tuyến ức và có thụ thể bề mặt đặc hiệu với kháng nguyên đã kích

thích dòng tế bào này phát triển mạnh một cách áp đảo từ tế bào chưa chuyên biệt và lưu hành nhiều trong máu và bạch huyết, cần thiết trong những trường hợp kháng thể miễn

dịch không có tác dụng ức chế mạnh đối với vi sinh vật xâm nhập, và đặc biệt quan trọng

Một phần của tài liệu CƠ CHẾ PHÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM (BỆNH CẢM NHIỄM) (Trang 28 -29 )

×