0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (63 trang)

Kiến nghị đối với công ty

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TRƯỜNG THỊNH​ (Trang 60 -63 )

Dựa vào dự thảo nghị định mới, DN sẽ đƣợc nới lỏng quyền giá bán xăng dầu trong phạm vi 3%, tuy chƣa đƣợc chính thức phê duyệt và vẫn còn một số vƣớng mắc trong cách tính giá, nhƣng đây cũng là một tín hiệu đáng mừng đối với DN.

DN có thể giảm bớt một số chi phí thất thoát hao hụt thông qua việc đẩy giá lên nhẹ để cả ngƣời dân và DN cùng giúp đỡ lẫn nhau.

Tuy nhiên, không vì thế mà DN đẩy giá lên cao để thu về nhiều lợi nhuận, bởi khi các DN đƣợc tự định giá bán thì đây cũng là một yếu tố cạnh tranh gay gắt đối với các đối thủ trong ngành, nếu làm không tốt thì lƣợng khách hàng vốn có của DN sẽ đi theo đối thủ cạnh tranh khiến DN sẽ rơi vào bế tắc hay vòng luẩn quẩn, từ đó doanh thu hay lợi nhuận của DN đều bị tụt lại, sẽ dẫn đến bộ máy quản lý gặp nhiều khó khăn, nhân viên cảm thấy buồn chán không có động lực làm việc.

KẾT LUẬN

Trong suốt quá trình kinh doanh, không có một công ty, một đơn vị kinh doanh nào dám khẳng định mình luôn luôn thành công, có những thời kỳ liên tiếp đạt đƣợc những thành công, nhƣng cũng có những thời kỳ kinh doanh gặp sa sút, điều không mong muốn. Song, vấn đề nào cũng có mấu chốt, có nút thắt của nó. Muốn đứng dậy phát triển lớn mạnh hơn công ty cần xem xét những tồn tại thiếu sót của mình là lớn hay nhỏ, dựa vào mức độ và tầm quan trọng mà đƣa ra những phƣơng án giải quyết hợp lý. Việc phân tích hoạt động kinh doanh để phát hiện ra những điểm yếu, điểm mạnh của DN từ đó từng bƣớc nâng cao hiệu quả hoạt động, dù ở bất kì thời điểm nào cũng là cần thiết và hữu dụng.

Thông qua đề tài “ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TRƢỜNG THỊNH ”, hy vọng những thống kê, phân tích tổng hợp về hoạt động kinh doanh của công ty, cũng nhƣ những ý kiến đóng góp sẽ giúp ích cho DN nhiều hơn trong công tác xây dựng chính sách kinh doanh một cách tốt nhất.

Tuy nhiên, do kiến thức còn hạn chế và thời gian có hạn, nên em không thể tránh khỏi những thiếu sót, em mong có đƣợc sự đóng góp ý kiến của quý thầy cô và ban giám đốc công ty để bài báo cáo của em có thể hoàn thiện hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Huỳnh Đức Lộng (1997) - Phân tích hoạt động kinh tế DN -NXB Thống kê

2. Phạm Thị Thủy – Nguyễn Thị Lan Anh (2013) – Báo cáo tài chính _ phân tích, dự báo & định giá – NXB Đại học kinh tế Quốc dân

3. Dƣơng Hữu Hạnh (2012) – Tài chánh công ty – NXB Phƣơng Đông 4. Bùi Hữu Phƣớc (2009) – Tài chính doanh nghiệp – NXB Tài chính. 5. Nguyễn Văn Thuận (2004) - Quản trị tài chính - NXB Thống Kê 6. Nguyễn Hữu Thân (2001) - Quản trị nhân sự - NXB Giáo Dục 7. Các bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty Trƣờng Thịnh 8. http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid= 907087#ixzz35fXU6RHj 9. http://voer.edu.vn/m/khai-niem-ban-chat-va-vai-tro-cua-hieu-qua-san- xuat-kinh-doanh-trong-cac-doanh-nghiep/1bfed6d4 10.http://vtv.vn/Kinh-te/Doanh-nghiep-xang-dau-duoc-noi-them-quyen- tang-gia/121178.vtv#sthash.fxxXEVxa.dpuf

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TRƯỜNG THỊNH​ (Trang 60 -63 )

×