0

phong hỏi đâu, thế trực liên chi, thế long ấn, thế lão mai thế tam đa, thế tứ quý, thế nguyệt

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT BONSAI CƠ BẢN (Trang 43-43 )

ảnh, thế địa đạo huyên nhi, thế phượng rồng sóng đôi, thể đón gió, thê chờ đợi, thế ngẫu tự, thê nhà hiền triết... Biết nhìn các thế của cây cảnh, đặc biệt là biết tạo ra các thế cây, hiểu ý nghĩa của các thế cây cảnh là một điều rất lý thú. Xin giới thiệu ba thế cây tiêu biểu:

- Thế ngũ phúc: Cây có bốn cành, một ngọn là 5 tán đều phải xén phăng, ngang băng, không tán nào được vồng, mỗi tán được chia ra một hướng. Dáng cây là biểu tượng của

năm điều ước muốn giản dị mà vĩ đại của con người xưa, nay: Phúc Lộc, Thọ, Khang, Ninh. - Thế phượng vũ (chim phượng múa): Cây có bốn cành, một ngọn là 5 tán. Cành hồi

hai cánh chim đang xòe múa. Cảnh ức nhỏ hơn các cành khác, ngọn cây đề dài ra vươn lên, tượng trưng cho đầu chim. Dáng cây có làn đi ngang, hơi chúc xuống làm biểu tượng con

chim phượng hoảng đang múa đón con người, vui với những thành quả tốt đẹp. - Thế huynh đệ (hoặc huynh đệ đồng khoa): Cây một gốc, hai thân (có thể trồng ghép hai cây lại nhưng phải tạo thành một góc). Hai thân có độ cao thấp, to nhỏ suýt soát nhau, kể sát nhau đẹp đẽ. Mỗi thân đều có 5 tán, các tán đan xen nhau. Ngọn cây nhỏ phải ngả hướng sang

cây lớn như anh em, biểu lộ tình âu yếm ruột thịt. Con người tạo dựng và chơi cây cảnh cũng là tạo dựng cuộc đời, tâm hồn, trí tuệ, ước muốn của mình. Vì vậy, cây cảnh là mảnh

tâm hôồn của ta, làm cho ta hướng về cái đẹp, cái thiện, sống đẹp đẽ và tốt lành hơn. Đó là những tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, có nhựa sống của thiên nhiên và con người làm cho

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT BONSAI CƠ BẢN (Trang 43 -43 )