0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

như sau: Ông quan niệm các cành cây và ngọn cây biểu hiện một mối quan hệ Thiên

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT BONSAI CƠ BẢN (Trang 35 -36 )

Địa - Nhân. Dù là cây mấy cành nhưng cành dưới cùng là cành địa (khác với quan niệm về cành hồi âm), cảnh lớn ở khoảng giữa cảnh địa và ngọn cây bên đối diện với cành địa là cành nhân kẻ l đường chiếu, nối 2 đầu cành địa nhân gọi là đường đối cực địa nhân Chiều dài của bốn băng 2/3 đường "đối cực địa - nhân". Nếu đường "đối cực địa - nhân" là 60cm thì chiều dài của bồn là 40cm có thể rộng thêm 3-5cm vào chiều dài của bốn. Chiêu dày

của bồn băng đường kính của gốc và cũng băng độ nôi của rễ. Nêu đường kính gốc là 10cm thì độ dày của bốn là 10cm và phân rễ nồi trên mặt chậu cũng là 10cm. - Chiều cao

của thân cầy băng 6-7 lần đường kính của gốc. nếu đường kinh của gốc băng 10 cm thì chiều cao của cây từ 60-70cm

Sang chậu fà một công việc bắt buộc đối với người làm và chơi cây cảnh. Lâu không sang chậu, cây hỏng. Sang chậu sai kỹ thuật cây ốm và bỏ cảnh hoặc chất. Đa phần nhà nào cũng ít nhiều có cây cảnh trang trí ngoại thất hay nội thất. Vì vậy việc giới thiệu kỹ thuật sang chậu là rất cần thiết. [b]Sang chậu nhằm 6 mục đích khác nhau:[/b] - Cây cảnh trồng trong chậu lâu năm, đất cứng, hất màu, rễ cây ăn ra bám vào một lớp dây xung quanh thành

chậu. Mùa hè nắng chiếu vào thành chậu đốt nóng rễ phía trong, cây lại hết đất nên lụi tàn rồi chất dần. Buộc phải sang chậu để thay đất cho cây. - Với địa bàn, ngoài mục đích trên,

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT BONSAI CƠ BẢN (Trang 35 -36 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×