0
Tải bản đầy đủ (.doc) (44 trang)

cây sông rât thọ phát triển trưởng thành khắp vùng lưu vực Địa Trung Hải, no gồm có ha

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT BONSAI CƠ BẢN (Trang 39 -41 )

hình thể f.sempervirens (có tập tính hình trừ) 1 và f horizontalis. với các cành được xếp thành tầng rõ ràng. Thay chậu: Cách 2 - 3 năm vào mùa xuân hay cuối mùa hè. với 60% đất và 40% cát to hay vật liệu tương đương. Xén tỉa và giằng dây: Việc xén tỉa rễ lần đầu cần nên trùng hợp với lúc thay chậu và cắt giảm tán lá vào mùa hè (cuối mùa hè đầu mùa thu). Muốn làm rậm tán lá. ta có thê dùng tay hoặc kéo ngắt bỏ các chồi non mới mọc. Khi

thay chậu ơ năm kế tiếp từ màu thu cho đến mùa xuân ta nên giăng dây để xác định vị trí thân và các cảnh. Bón phân: Mỗi tháng một lần từ mùa xuân cho đến mùa thu Lưu ý: Đây

là loại cây phát triển mạnh và tốt nhất ta nên thay chậu cho các cây con cứ cách mỗi năm và cách ba năm đối với những cây lớn hơn. Tránh để cho đất bị khô ráo hắn và bảo quản cáy suốt mùa đông. Trong khi loài sempervirens thích hợp để tạo phong cách cụm cây thì

loài f. horizontalis lại phù hợp để tạo phong cách cây cá biệt. 24.Cây Ngàn Sao

D000 0001) T10

Serissa Foetida Loại cây bụi nhỏ này có xuất xứ ơ Đông Nam Á và có mùi khó ngửi toát ra khi lá bị chà xát hay khi rễ cây bị cắt. Lá nhỏ hình oval dạng thường xanh và đối mặt hoa có màu trắng và dạng đơn co nhiều loại cây với hoa kép và tán lá có nhiều đồm màu khác nhau. Thay chậu: Cách 2-3 năm vào cuối mùa xuân với 50% đất 20% than bùn và 30% cát to. Xén tỉa và giằng dây: Tỉa ngăn các rễ trong lúc thay chậu và loại bỏ những cành không cần thiết. Xác định vị trí thân và các cành từ cuối mùa xuân đến mùa thu tốt nhất là vào tiết

mùa được đề cập sau. Tránh cho phần vỏ cây bị dây giằng có thể làm cho thân và các cành đổi hướng Bón phân: Cách 20 - 30 ngày một lần từ mùa xuân đến mùa thu và một đôi lúc từ mùa thu đến mùa xuân Lưu ý: Đây là loai bon sai trong nhà và nó có thê được đặt ngoài

nhà vào cuối mùa xuân và mùa hè tránh cho cây bi những thay đổi bất ngờ về nhiệt đô và phơi quá lâu dưới ánh sáng mặt trời. Luôn giữ cho đất âm ướt loại bỏ những bông hoa tàn

héo và các chôi ơ gôc thân và các rê. 25.Cây mơ trân châu nhật ban

Spiraea Japonica Đây là loài cây bụi rung lá phát triển trên khắp một vùng rộng lớn bao gôm Trung Quốc dãy Hy Mã Lạp Sơn, Hàn Quốc và Nhật Bản Lá có cuống ngắn, thon

Một phần của tài liệu KỸ THUẬT BONSAI CƠ BẢN (Trang 39 -41 )

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×