0
Tải bản đầy đủ (.doc) (116 trang)

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Một phần của tài liệu SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI VÀO GIẢNG DẠY MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC (Trang 106 -108 )

Hiện nay, Việt Nam đang bước vào một nền kinh tế mới – kinh tế tri thức. Vỡ vậy, đũi hỏi chỳng ta phải cú một nguồn nhõn lực phỏt triển cao. Việc đổi mới chương trỡnh giỏo dục ở cỏc cấp, bậc học đó được triển khai thực hiện trờn khắp cả nước và tiến hành đổi mới đồng bộ cỏc thành tố liờn quan như: chương trỡnh sỏch giỏo khoa, kiểm tra đỏnh giỏ, phương phỏp và PTDH. Trong đú PTDH là một thành tố quan trọng của quỏ trỡnh dạy học, nú khụng thể thiếu đối với hoạt động dạy học, gúp phần quan trọng trong việc truyền tải kiến thức từ người dạy đến người học, đồng thời giỳp người học tự chiếm lĩnh kiến thức, rốn luyện kỹ năng kỹ xảo, gúp phần nõng cao chất lượng giỏo dục – đào tạo núi chung, chất lượng dạy học đại học núi riờng.

Vai trũ của PTDHHĐ đó được khẳng định qua nhiều cụng trỡnh lý luận. Trong phạm vi luận văn này, chỳng tụi đi sõu phõn tớch, làm sỏng rừ một số khỏi niệm liờn quan đến PTDHHĐ, vấn đề chức năng, phõn loại PTDHHĐ. Chỳng tụi đó đưa ra được tương đối đầy đủ hệ thống cỏc PTDHHĐ cụ thể sử dụng vào dạy mụn PLĐC cũng như vai trũ, ý nghĩa của việc sử dụng cỏc phương tiện đú trong quỏ trỡnh giảng dạy mụn học.

Trờn cơ sở phản ỏnh khỏi quỏt về trường ĐHCNTPHCM - cơ sở Nghệ An, đỏnh giỏ thực trạng sử dụng PTDHHĐ trong giảng dạy mụn PLĐC và chỉ ra nguyờn nhõn chủ quan và khỏch quan của những tồn tại, hạn chế. Việc trang bị PTDHHĐ nhỡn chung chưa đỏp ứng được nhu cầu sử dụng của GV và SV trong trường. Mặc dự, hầu hết cỏn bộ quản lý, GV đều nhận thức được vai trũ của PTDHHĐ đối với quỏ trỡnh dạy học nhưng vấn đề bảo quản, mức độ và kỹ năng sử dụng PTDHHĐ vào dạy mụn PLĐC cũn nhiều hạn chế.

Xuất phỏt từ lý luận và thực trạng ấy, chỳng tụi đó tiến hành thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng hiệu quả của việc sử dụng PTDHHĐ vào mụn PLĐC. Kết quả thực nghiệm đó chứng minh rằng sử dụng PTDHHĐ vào

mụn PLĐC làm SV chỳ ý tập trung nghe giảng hơn, hứng thỳ với mụn học hơn, hỗ trợ quỏ trỡnh lĩnh hội tri thức mới nhanh hơn, hiểu bài sõu hơn và dẫn đến kết quả học tập cũng cao hơn.

Qua quỏ trỡnh nghiờn cứu, nắm được lý luận về PTDHHĐ và thực trạng sử dụng PTDHHĐ vào dạy mụn PLĐC ở trường ĐHCNTPHCM, cơ sở Nghệ An, chỳng tụi xin đưa ra một số kiến nghị sau:

Với Bộ Giỏo dục và Đào tạo: Cần nghiờn cứu, ban hành cỏc loại văn bản quy định cỏc loại PTDHHĐ đủ chuẩn dựng trong cỏc trường đại học hiện nay và cú tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo quản những loại PTDH đú. Bộ Giỏo dục và Đào tạo cần tăng cường đầu tư xõy dựng hệ thống tư liệu, phim ảnh dựng cho giảng dạy, học tập cỏc bộ mụn lý luận chớnh trị núi chung và mụn PLĐC núi riờng.

Với cấp quản lý của trường ĐHCNTPHCM - cơ sở Nghệ An: Tranh thủ huy động cỏc nguồn ngõn sỏch để cú kinh phớ xõy dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho nhà trường. Tổ chức lớp tập huấn cho GV về phương phỏp và kỹ năng khai thỏc, sử dụng, bảo quản PTDHHĐ. Cú những quy định cụ thể về việc sử dụng và bảo quản PTDHHĐ của GV. Lónh đạo khoa cần quan tõm hơn nữa đến việc sử dụng PTDHHĐ vào quỏ trỡnh giảng dạy cỏc mụn cơ bản như PLĐC. Xem đú là một trong những tiờu chớ đỏnh giỏ chất lượng dạy học, đưa vào một trong những thang đỏnh giỏ dự giờ GV. Trường cú thể ứng dụng kết quả nghiờn cứu đề tài này cho tổ bộ mụn dạy học, thỳc đẩy GV tớch cực sử dụng PTDHHĐ vào giảng dạy mụn học PLĐC một cỏch hiệu quả, hợp lý.

Một phần của tài liệu SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC HIỆN ĐẠI VÀO GIẢNG DẠY MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC (Trang 106 -108 )

×