0
Tải bản đầy đủ (.docx) (135 trang)

Định hướng về sản phẩm chiến lược

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 103 -106 )

II. Phương hướng phát triển kinh doanh củatổng công ty trong những

2. Định hướng về sản phẩm chiến lược

Nguồn : địmh hướng phát triển của tổng công ty rau quả Việt Nam giai

đoạn 1998 – 2010.

Bảng 20: Cơ cấu sản phẩm và tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu

của 3 giai đoạn: 2000, 2005, 2010.

Đơn vị: Triệu USD L o ạ ảnNăm 2000 Năm 2005 Năm 2010 ẩ 98 Năm Chỉ tiêu 2001 2005 2010 Sản phẩm chủ yếu Rau quả tươi

13.000 5.000 130.000 Sản phẩm chủ yếu

< Nguồn: định hương phát triển của tổng công ty rau quả Việt Nam giai đoạn 1998 – 2010>.

Định hướng vế cơ cấu sản phẩm cho thấy các mặt hàng truyền thống của tổng công ty như rau quả tươi, rau quả hộp, nước rau quả giải khát có đặc, rau quả đông lạnh rau quả muối, sống ngày càng khôi phục lại vị trí và trở thành sản phẩm chiến lược của tổng công ty.

Bảng 21: Định hướng cơ cấu sản phẩm và thi trường của tổng công ty đến năm 2010. 99 Kim ngạch xuất khẩu Tỷ trọng (%) Khối lượng Kim ngạch xuất khẩu Tỷ trọng Khối lượng Kim ngạchSản phẩm chủ lựcSản phẩm đa dạng khác

− Về chất lượng sản phẩm: Đây là vấn đề hiện tại đang có ảnh hưởng lớn đến công tác thị trường. Mục tiêu trong giai đoạn đối với nhóm ngành rau quả tươi phải đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và sử dụng các phương thức bảo quản tốt nhất để đảm bảo độ tươi, sạch sẽ của sản phẩm, đối với nhóm hàng còn lại sẽ sử dụng những công nghệ tiên tiến hiện đại để sản xuất

100 tây, dưa hấu, tỏi, cà rốt, gừng nghệ, chuối tiêu, vải.

− Hoa lay ơn, hoa lay kèn, phong lan.

dưa chuột, nấm hương.

− Thanh long, nhãn, quýt, bưởi, xoài, chanh, dứa, chôm chôm, đu đủ, sầu riêng, măng cụt...

− Hoa cây cảnh khác. Nhật bản, úc...

− Đông bắc á, Trung quốc và một số nước khác.

2. Đồ hộp, nước quả đông lạnh

− Dứa, dưa chuột, vải, thanh long, xoài, chôm chôm, đu đủ, mơ

− Nước giải khát hoq quả tự nhiên.

− Đông lạnh, dứa

− Cô đặc và pure:Dứa xoài, cà chua

− Chuối, ổi, na, đậu ca ve, măng tre, nấm rau, gia vị khác.

và bảo quản. Đặc biệt là đảm bảo giống mới cho năng suất cao chất lượng tốt, sử dụng các phương pháp đo lường, kiểm tra chất lượng tiên tiến.

Chính xác sản phẩm của công ty là xuất khẩu những mặt hàng thị trường cần đồng thời kết hợp với việc mở rộng các loại sản phẩm sẵn có trong nước chính xác của tổng công ty là gắn sản phẩm với thị trường, coi thị

trường là tất yếu quan trọng, chất lượng và chủng loại sản phẩm là quyết định.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 103 -106 )

×