0
Tải bản đầy đủ (.docx) (135 trang)

Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh xuất

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 89 -93 )

III. Những vấn đề rút ra từ công tác xuất khẩu và phát triển thị trường

1. Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt động kinh doanh xuất

a. Về phía nhà nước.

Thực hiện đường lối mở cửa nền kinh tế của đảng, chính sách ngoại giao Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước, những thành quả của vị thế mới của nền kinh tế xã hội đã tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam trong việc hoà nhập vào sự phân công lao động quốc tế và mậu dịch quốc tế đặc biệt là những thành quả kinh tế đối ngoại mà Việt Nam đã đạt được trong những năm gần đây :

Thứ nhất - Bình thường hoá quan hệ , kí kết hiệp định thương mại Việt - Mỹ.

Thứ hai - Kí hiệp định chung về quan hệ Việt Nam - EU.

Thứ ba - Việt Nam gia nhập ASEAN và AFTA cùng với sự nỗ lực gia nhập WTO.

Đã tạo ra một luồng sinh khí mới cho các doanh nghiệp Việt Nam trong quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài trong đó có tổng công ty rau quả Việt Nam

Kinh tế thị trường đã làm tăng số lượng các công ty xuất khẩu trực tiếp . Do đó đã tạo ra sự cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng phát huy tính năng động sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm coi hiệu quả kinh doanh làm mục tiêu hàng đầu.

Cùng thông qua hoạt động thực tế của doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhà nước đã từng bước hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý hợp lý tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh được thuận lợi đặc biệt là vấn đề thủ tục xuất nhập khẩu đang ngày càng được cải thiện với việc phải quản danh mục hàng hoá xuất khẩu phải có giấy phép .

Tổng công ty rau quả cũng như các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu mặt hàng này do sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này đòi hỏi một số lượng lao động lớn, kỹ thuật gieo trồng, chế biến phù hợp với con người Việt Nam và điều kiện canh tác, chính vì vậy tổng công ty đã nhận được số khuyến khích ưu tiên của nhà nước so với các doanh nghiệp kinh doanh trong các lĩnh vực khác.

Khó khăn:

Việt Nam chưa gia nhập WTO nên những ưu đãi với nhà nước đang phát triển và qui chế tối huệ quốc Việt Nam chưa dành được.

Mặc dù được nhà nước khuyến khích ưu đãi về thuế do kinh doanh mặt hàng thuộc diện ưu đãi nhưng do chính sách chung về thuế của nước ta vẫn còn có những bất cập nên đã ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận của tổng công ty.

Một vấn đề nữa là còn khá cứng nhắc, không thoáng thủ tục hành chính mặc dù đã được đơn giản đi quá nhiều song vẫn còn những điều phức tạp bất cập. Thủ tục hải quan rườm rà nhiều khi gây trở ngại cho tổng công ty.

Vấn đề về vốn và ngân sách hỗ trợ xuất nhập khẩu chưa được quan tâm đúng mức gây không ít khó khăn, hạn chế cho hoạt động của tổng công ty.

b. Về phía tổng công ty.

Thuận lợi.

Là một doanh nghiệp nhà nước lớn được thành lập theo yêu cầu phục vụ cho sự phát triển của ngành thực phẩm và nền kinh tế đối ngoại trên 10 năm nay công ty đã có đối ngoại kinh tế với trên 40 nước khác nhau trên khắp thế giới uy tín của công ty không chỉ ở trong nước biết đến mà còn cả khách hàng nước ngoài công nhận. Mặt khác tổng công ty là đầu mối sản xuất chủ yếu hàng rau quả, có trụ sở giao dịch đóng tại trung tâm nên tổng công ty có điều kiện thuận lợi trong việc giao dịch đàm phán, chớp thời cơ kinh doanh.

Thời gian qua tổng công ty hoạt động kinh doanh trong điều kiện thuận lợi góp phần mang lại hiệu quả kinh doanh đó là:

Nguồn hàng đồi dao, tập trung: trong những năm gần đây cùng với sự phát triển của nền kinh tế các tiến bộ KHKT được áp dụng vào công tác nghiên cứu phát triển các loại giống mới, canh tác, chế biến hàng cho số lượng ngày càng tăng, chất lượng tốt mặt khác các vùng nghuyên liệu của tổng công ty đều là những vùng chuyên canh, tập trung vì vậy rất thuận lợi cho công tác thu hoạch, chế biến.

Có mối quan hệ tốt với khách hàng trong nước và quốc tế: Do chức năng trước đây của tổng công ty là thực hiện chương trình hợp tác nam hoá Việt - Xô vì vậy tổng công ty đã và đang duy trì khôi phục mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các bạn hàng truyền thống là những nước thuộc khối XHCN cũ và không ngừng tìm kiếm mở rộng các mối quan hệ mới. Thị trường trong nước đối với sản phẩm của công ty đang ngày càng ưa chuộng cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội nhu cầu của ngươì dân ngày càng cao đối với các sản phẩm thực phẩm và đang thích ứng với những mặt hàng thực phẩm mới mà trước đây được coi là xa lạ không hợp với thị hiếu thói quen trong bữa ăn hàng ngày của ngừơi dân.

Ngoài ra tổng công ty còn có một đội ngũ cán bộ công nhân viên giầu nhiệt huyết và có năng lực trình độ chuyên môn cao trong mỗi lĩnh vực mà mình đảm nhiệm.

Khó khăn.

Khó khăn do điều kiện khách quan:

Trước kia thị trường của tổng công ty chủ yếu là những nước thuộc khối XHCN, nay phải mở rộng, phải chen chân vào thị trường TBCN, mà các thị trường này hầu như đã được phân chia xong nên tổng công ty bị cạnh tranh gay gắt, do đó vị thế của tổng công ty trên những thị trường này chưa đáng kể, những sản phẩm của tổng công ty chưa thể có vị trí xứng đáng trên các thị trường này.

Số lượng các doanh nghiệp được phép trực tiếp tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu mặt hàng ngày càng nhiều do đó tổng công ty gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ những doanh nghiệp này điều này gây nên sự tranh mua tranh bán làm cho giá cả không còn phản ánh đúng giá thành sản xuất gây bất lợi cho doanh thu của tổng công ty. Không chỉ gặp phải sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước nà trên các thị trường lớn tổng công ty cũng gặp phải sự cạnh tranh mãnh liệt từ các nước như Trung Quốc, Thái Lan...

Khó khăn do chủ quan của doanh nghiệp:

Công tác tìm kiếm thông tin về thị trường do tổng công ty thực hiện đạt hiệu quả không cao, công tác tiếp thị xúc tiến quảng cáo tiến hành chưa có hiệu quả còn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra đẻe thông tin tới khách hàng.

Đội ngũ cán bộ công nhân viên ty có kinh nghiệm và năng lực trong quản lý nhưng kinh nghiệm đàm phán ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài chưa cao do đó thường không chiếm được ưu thế dẫn đến kết quả không cao.

Nhu cầu đối với mặt hàng nan quả là rất lớn với sự đồi hỏi cao về chất lượng chủng loại, số lượng mang hương sắc riêng. Nhưng hiện nay trước yêu cầu mới tổng công ty vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu này. Nguyên nhân là tổng công ty vẫn chưa có những biện pháp để thâm nhập tìm hiểu thực tế trên thi trường một cách tỷ mỹ

2. Đánh giá về thị trường xuất khẩu và hoạt động phát triển thị trườngxuất khẩu của tổng công ty rau quả Việt Nam.


Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NHẰN MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU VÀ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ VIỆT NAM (Trang 89 -93 )

×