0
Tải bản đầy đủ (.doc) (88 trang)

1.Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

Một phần của tài liệu PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (Trang 31 -33 )

I. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

1.Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

I. TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

1.Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

phát triển hạ tầng đô thị

1.1. Quá trình hình thành của Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

- Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị tiền thân là Công ty San nền thuộc Sở Xây dựng

- Ngày 13/04/1990 đổi tên thành Công ty xây dựng Công trình kỹ thuật hạ tầng . - Ngày 05/01/1996 đổi tên thành Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị .

- Ngày 20/07/2004 với Quyết định 111/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Tổng Công ty con, bao gồm 21 công ty thành viên trong đó Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị là Công ty Mẹ. Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị .

Tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thí điểm hoạt động theo mô hình công ty mẹ công ty con. Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, căn cứ vào Luật Doanh nghiệp ngày 12 tháng 6 năm 1999, căn cứ vào Luật doanh nghiệp nhà nước ngày 26-11-2003 UDIC có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và các ngân hàng thương mại, trực tiếp thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện quyền,nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn Nhà nước đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết.

UDIC có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

UDIC chịu sự quản lý Nhà nước của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cơ quan quản lý khác theo quy định của pháp luật..

Các danh hiệu thi đua đạt được:

- Năm 1973 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba, huân chương Lao động hạng Bam, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. (1996), cờ thi đua “Thời kỳ đổi mới cho những thành tích xuất sắc trong giai đoạn 1990-2000” của Bộ xây dựng.

- Năm 2004 Bộ Khoa học công nghệ trao giải thưởng chất lượng Việt Nam.

- Năm 2005 uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc dẫn đầu và Bằng khen danh hiệu tập thể tốt và Bằng khen đã có thành tích “Xây dựng Tổ hợp nhà tiêu chuẩn cao khu Nam Thành Công-Công trình chào mừng kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

- Năm 2006 UBND Thành phố Hà Nội tặng bằng khen cho những thành tích xuất sắc của Tổng công ty trong đợt thi đua cao điểm chào mừng đại hội đảng lần thứ X.

1.2. Địa vị pháp lí của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị

Tên và địa chỉ doanh nghiệp

1. Tên tiếng việt : Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị

2. Tên tiếng anh : URBAN INFRASTRUCTURE DEVELOPMEN INVESTMEN CORPORATION

3. Tên công ty viết tắt : UDIC

4. Trụ sở chính : 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 5. Điện thoại : (04) 7731544 – 7731543

6. Fax : (04) 7731544 7. Email : udic@hn.vnn.vn 8. Website : www.udic.com.vn

Vốn điều lệ : 3.275.927.139.236 đồng VN-Khi tăng giảm vốn điều lệ, UDIC phải công bố vốn điều lệ đã được điều chỉnh.

1.3. Hình thức tổ chức, tư cách pháp nhân

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị là doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, được thành lập theo Quyết định số 111/2004/QĐ-UB, ngày

20/7/2004 của UBND Thành phố Hà Nội, được tổ chức và hoạt động theo mô hình Tổng Công ty do các Công ty tự đầu tư và thành lập (sau đây gọi là mô hình công ty

Một phần của tài liệu PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU XÂY LẮP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (Trang 31 -33 )

×