0
Tải bản đầy đủ (.doc) (67 trang)

Những giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh thu hút vốn ODA của WB

Một phần của tài liệu ''''MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) TỪ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) CỦA VIỆT NAM'' (Trang 47 -51 )

II. Những giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh thu hút ODA và tăng tốc độgiải ngân nguồn vốn ODA từ WB của Việt Nam

1. Những giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh thu hút vốn ODA của WB

Trong thời gian tới để đẩy mạnh thu hút ODA nói chung và ODA của WB nói riêng cần có các giải pháp chủ yếu sau đây:

- Tăng cường các quan hệ đa phương song phương cũng như: quan hệ với các tổ chức phi chính phủ để thu hút ODA từ các nguồn này. Trước xu hướng đang giảm dần nguồn ODA trên thế giới dành cho nước đang phát triển, việc Việt Nam đa dạng hoá các mối quan hệ với các nguồn cung cấp ODA khác nhau là rất cần thiết, vừa để tranh thủ được sự hỗ trợ của các nguồn này, đồng thời có thể tránh được sự quá phụ thuộc vào một nguồn nhất định, khi có biến động của nguồn này thì có thể vẫn tranh thủ được ODA từ các nguồn khác, them vào đó là có thể giảm bớt được phần nào sự cạnh tranh gay gắt giữa các nước nhận nguồn ODA.

- Tiếp tục các chương trình cải cách kinh tế để tạo thêm lòng tin cho các nhà tài trợ. Có thể nói chương trình cải cách kinh tế của Việt Nam thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận đã duy trì được mức tăng trưởng 8-9% trong nhiều năm, ổn định kinh tế vĩ mô, thu nhập đầu người tăng hơn 5% một năm(38), đời sống nhân dân được cải thiện. Những kết quả này đã tạo lòng tin đối với UB và các nhà tài trợ khác. Và Việt Nam đã nhận được những hỗ trợ quý báu từ các nhà tài trợ qua các hội nghị tài trợ tổ chức liên tục từ 1993 đến 1998 với mức cam kết ODa ngày càng tăng. Chính vì vậy mà trong thời gian tới Việt Nam cần có những cố gắng hơn nữa trong chương trình cải cách của mình.

- Tiếp tục cải cách môi trường pháp lý có hệ thống các văn bản quy định cụ thể, rõ ràng về quản lý và sử dụng ODA. Môi trường pháp lý không chỉ là yếu tố quan trọng đối với lĩnh vực đầu tư ODA hay FDI mà còn với nhiều lĩnh vực khác như xuất nhập khẩu, chuyển giao công nghệ... Đây cũng là yếu tố cản trở (38) Việt Nam - chiến lược hỗ trợ quốc gia - Nhóm NHTG trang 2

các nhà tài trợ. Nếu không có các quy định rõ ràng về quản lý, sử dụng ODA thì bản thân các nhà tài trợ cũng không thể yên tâm vì không biết nước nhận viện trợ sẽ quản lý và sử dụng nguồn tài trợ này như thế nào, mà vấn đề các nhà tài trợ quan tâm là hiệu quả sử dụng. Thêm vào đó cần phải tiếp tục giảm bớt các thủ tục hành chính gây phiền hà và tình trạng quan liêu ở các cấp liên quan đến ngành quản lý, sử dụng ODA.

- Có thể tiến tới có luật của Việt Nam về ODA. ở Việt Nam mới chỉ có luật đầu tư trực tiếp nước ngoài mà chưa có một bộ luật chính thức về tiếp nhận, quản lý và sử dụng ODA. Xung quanh vấn đề ODA có nhiều vấn đề như các quy định về trình tự, thủ tục rút vốn ODA, tiếp đó là bao gồm vận động, đàm phán, phê duyệt, phê chuẩn điều ước quốc tế, phân tích thẩm quyền thẩm định dự án, quản lý nhà nước ODA, trách nhiệm các cấp có liên quan, vấn đề thuê chuyên gia, vấn đề thuế, đối với các dự án sử dụng vốn ODA... Như vậy các vấn đề liên quan đến ODA cũng khá phức tạp mà hiện nay Việt Nam chỉ ban hành các văn bản riêng lẻ đối với từng vấn đề do vậy nhiều khi còn có sự chồng chéo, gây khó khăn cho cơ quan quản lý sử dụng ODA cũng như các chủ dự án. Nếu có một bộ luật tập hợp lại những vấn đề liên quan đến ODA thì sẽ giúp cho việc tiếp nhận, quản lý sử dụng nguồn vốn này có hiệu quả hơn từ đó giúp tăng khả năng thu hút ODA.

- Tăng tốc độ giải ngân ODa. Có thể nói đây là giải pháp hữu hiệu, cốt lõi để tăng khả nưng thu hút nguồn ODA. Thực hiện giải ngân ODA nhanh hay chậm là tuỳ thuộc vào cố gắng của cả hai bên, là các nhà tài trợ cũng như nước nhận viện trợ. Tuy nhiên chủ yếu vẫn là nước nhận viện trợ, bởi các nước này có đáp ứng được nhanh nhất, đúng nhất với yêu cầu của nhà tài trợ để rút được nguồn vốn về sử dụng hay không. Tốc độ giải ngân chính là thước đo quan trọng nhất của hiệu quả sử dụng vốn của nước nhận đối với các nhà tài trợ. Nếu tốc độ giải ngân chậm, có nghĩa là bên phía rút vốn chưa có đủ khả năng khai thác nguồn vốn, nếu các nhà tài trợ tiếp tục tăng cường hỗ trợ thì sẽ không hoặc mất

nhiều thời gian mới có kết quả. Trong khi đó có nhiều nước khác có thể là đối thủ cạnh tranh trong thu hút ODA vì họ thực hiện giải ngân nhanh, có hiệu quả. Vì vậy biện pháp tốt nhất là có nhưng nỗ lực cần thiết để tăng tốc độ giải ngân lên. Từ đó tạo lòng tin cho các nhà tài trợ và là cơ sở để tăng khả năng thu hút ODA.

- Tổ chức thường xuyên các hội nghị tài trợ. Hội nghị tài trợ là nơi tập trung hầu hết các nhà tài trợ có nguồn hỗ trợ ODA đối với Việt Nam bên cạnh đó còn có các thành viên hội nghị khác như là các khách mời mà qua đây họ có thể không hoặc có, hoặc sẽ có các quyết định tài trợ cho Việt Nam. Tại hội nghị tài trợ Việt Nam sẽ có những báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam, những kết quả đạt được, những nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Việt Nam cũng thông báo cho chiến lược, chương trình phát triển kinh tế. Những lĩnh vực ưu tiên để đầu tư phát triển. Qua đây các nhà tài trợ có thể đánh giá. Kết quả hỗ trợ của mình để từ đó sẽ ra các quyết định tiếp thu mà cụ thể là mức vốn cam kết sẽ dành cho Việt Nam trong thời gian tiếp theo mà cụ thể là mức vốn cam kết sẽ dành cho Việt Nam trong thời gian tiếp theo. Hội nghị cũng có thể thu hút các nhà tài trợ mới hỗ trợ ODA cho Việt Nam. Như vậy việc tổ chức các hội nghị tài trợ có thể làm tăng thêm khả năng thu hút ODA của Việt Nam đồng thời hướng họ hỗ trợ vào những lĩnh vực mà Việt Nam chú trọng. Tuy nhiên việc tổ chức các hội nghị tài trợ sẽ tốn kém các chi phí liên quan, song chúng ta có thể kêu gọi các nhà tài trợ hỗ trợ đóng vai trò là người tổ chức. Trong các hội nghị tài trợ cho Việt Nam từ năm 1993 đến 1998 thì hầu hết WB đóng vai trò là người tổ chức.

Những giải pháp chủ yếu để tăng cường thu hút ODA của WB cũng không nằm ngoài các giải pháp trên và còn có thêm một số giải pháp cụ thể sau:

- Việt Nam cần nắm bắt và hiểu rõ những thay đổi trong chiến lược hỗ trợ của WB. Tuỳ từng giai đoạn khác nhau mà tình hình kinh doanh - xã hội Việt Nam cũng có những thay đổi, nhiều vấn đều mới nảy sinh phải tập trung nguồn

lực trong nước và ngoài nước để giải quyết. Theo đó mà WB cũng có những thay đổi trong chiến lược hỗ trợ cho Việt Nam để đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam. Có nắm bắt và hiểu rõ những thay đổi một cách kịp thời không làm ảnh hưởng xấu đến khả năng thu hút ODA, ngược lại có thể tận dụng cơ hội này để chủ động kêu gọi việc tăng cường hỗ trợ ODA cho mình.

- Tăng cường quan hệ với WB, không chỉ coi WB đơn thuần là nguồn hỗ trợ tài chính vào Việt Nam mà WB còn là nguồn kiến thức và tư vấn chính sách. Từ trước đến nay Việt Nam thường coi WB là nguồn hỗ trợ về tài chính, bên cạnh đó, WB cũng có những đóng góp, tư vấn chính sách cho Việt Nam tuy nhiên chức năng này của WB chưa được chính thức công nhân ở một số Bộ, ngành như là Bộ Y tế, Bộ giáo dục, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ giao thông vận tài và Bộ tài chính. Như vậy WB là một tổ chức có vai trò lớn trong phát triển nền kinh tế thế giới, với đội ngũ các chuyên gia kinh tế, các nhà lập kế hoạch, chính sách có uy tín, có trình độ cao... sẽ là nguồn tư vấn rất tốt cho Việt Nam đối với phát triển kinh tế Việt Nam, trong đó là những tư vấn giúp cho việc quản lý và sử dụng ODA của Việt Nam tốt hơn, từ đó cũng tạo khả năng tăng cường thu hút ODA từ WB.

- Nhanh chóng có những chủ động, nỗ lực cần thiết để cùng với WB tháo gỡ, giải quyết khó khăn do còn có sự khác nhau về quan điểm, về tốc độ cải cách của Việt Nam. Trong khi ngân hàng thế giới muốn Việt Nam đẩy nhan tốc độ cải cách, nhất là cải cách trong các lĩnh vực cốt yếu có quan hệ chặt chẽ với nhau của cải cách khu vực tài chính và cải cách các doanh nghiệp nhà nước. Còn về phía Chính phủ Việt Nam lại lo ngại phải cái giả phải trả về mặt xã hội nếu như cải cách diễn ra nhanh chóng. Chương trình cải cách cơ cấu cũng được WB quan tâm và ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ Việt Nam qua các khoản giải ngân nhanh đã thực hiện cũng như sẽ thực hiện của WB cho Việt Nam nêu không có vướng mắc, khó khăn gì cản trở. Mặt khác khoản ODA cam kết cho chương

trình SAC cũng lớn. Chương trình SACI cam kết là 150 triệu USD (đã giải ngân xong) là một trong 6 dự án có vốn cam kết lớn nhất của WB cho Việt Nam, SACII là 250 triệu USD - dự án có cam kết lớn nhất giai đoạn 1999-2002. Như vậy nếu Việt Nam không nhanh chóng giải quyết những khó khăn thì có thể sẽ mất cơ hội thu hút nguồn ODA này. Tất nhiên không thể tiến hành cải cách mà không xét đến kết quả, tuy nhiên Việt Nam có thể đề nghị WB tăng cường những trợ giúp kỹ thuật cho các cơ quan mà chính phủ đẻe có biện pháp giải quyết hạn chế những hậu quả do thực hiện cỉa cách gây ra ví dụ như giảm sút tình trạng đói nghèo, tăng cường phân bổ nguồn lực cho xoá đói giảm nghèo.

Một phần của tài liệu ''''MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH QUÁ TRÌNH THU HÚT VÀ GIẢI NGÂN NGUỒN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) TỪ TỔ CHỨC NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) CỦA VIỆT NAM'' (Trang 47 -51 )

×