0
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

Kiến nghị với cơ quan chủ quản

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT PHÁP (Trang 54 -57 )

Là một Công ty hoạt động độc lập chính vì thế Công ty Proconco chi nhánh miền Bắc rất mong đợc sự quan tâm đầu t vào dây chuyền máy móc

nhằm cải tiến về chất lợng mặt hàng, cũng nh đầu t vào cơ sở hạ tầng của toàn bộ khu văn phòng cũng nh toàn bộ nhà máy để tăng khả năng cạnh tranh hơn nữa.

Kết luận

Trong nền kinh tế thị trờng hiện nay, doanh nghiệp luôn phải đứng tr- ớc sự cạnh tranh khốc liệt, vì vậy hiệu quả sử dụng vốn lu động nói riêng và hiệu quả sản xuất kinh doanh nói chung là vấn để sống còn của mỗi doanh nghiệp. Do vậy việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động phải là nhiệm vụ thờng xuyên và mục tiêu lâu dài của các doanh nghiệp.

Qua việc nghiên cứu những vấn đề lý luận về vốn lu động, đi sâu phân tích từng khoản mục tài sản lu động đã cho thấy rõ hơn về tình hình sử dụng vốn lu động ở Công ty Proconco - chi nhánh miền Bắc. Đồng thời cũng qua đó để tìm ra những nguyên nhân làm ảnh hởng đến hiệu quả sử dụng vốn lu động trong Công ty. Với mong muốn đợc đóng góp một vài ý kiến góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại Công ty Proconco - chi nhánh miền Bắc, qua các phân tích đánh giá dựa trên thực tế hoạt động tại Công ty, em hy vọng những giải pháp và kiến nghị của mình sẽ hữu ích cho sự ổn định và phát triển của Công ty. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng hiệu quả sử dụng vốn lu động chịu ảnh hởng của nhiều yếu tố. Do vậy, để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động đòi hỏi sự cố gắng, quan tâm thờng xuyên của toàn bộ cán bộ công nhân viên trong Công ty chứ không phải chỉ ở một bộ phận chức năng hay một cá nhân nào.

Trong thời gian thực tập tại Công ty Proconco, đợc sự giúp đỡ và chỉ bảo của Cô giáo Th.s Phạm Hồng Vân, ban lãnh đạo Công ty, các cán bộ phòng Kế toán công ty đã giúp em hoàn thành chuyên đề thực tập tốt nghiệp này. Vì vậy em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ mà mọi ngời đã dành cho em.

Tuy nhiên do trình độ khả năng còn hạn chế nên những vấn đề đợc đề cập chắc chắn còn cha đầy đủ và còn sai sót, em hy vọng sẽ nhận đợc những ý kiến đóng góp của Cô giáo hớng dẫn và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty Proconco để chuyên đề đợc hoàn thiện với chất lợng cao hơn.

Danh mục tài liệu tham khảo

1. Giáo trình: Quản trị tài chính doanh nghiệp Trờng Đại học TCKT - NXB Thống kê năm 1999

2. Giáo trình: Quản trị tài chính doanh nghiệp Trờng Đại học TCKT - NXB Tài chính năm 1990

3. Giáo trình: Lý thuyết tài chính tiền tệ -Trờng ĐH KTQD - Hà nội năm 2002

4. Giáo trình: Lý thuyết tài chính tiền tệ (Tập 1)-Trờng ĐH KTQD - Hà nội năm 1997

5. Giáo trình: Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính - Trờng ĐHKTQD - NXB Tài chính năm 2000

6. Giáo trình: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh - Trờng ĐH KTQD - NXB Giáo dục năm 1998

7. Phân tích tài chính doanh nghiệp - NXB Tài chính năm 1997 8. Tạp chí diễn đàn doanh nghiệp

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT PHÁP (Trang 54 -57 )

×