0
Tải bản đầy đủ (.doc) (57 trang)

phơng hớng hoạt động của công ty trong thời gian tới

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT PHÁP (Trang 47 -48 )

thời gian tới

Để định hớng cho hoạt động của mình, Công ty xác định thị trờng thức ăn gia súc ở miền Bắc Việt nam là một thị trờng có tiềm năng và trên đà phát triển.

Tuy vậy số lợng các Công ty tham gia vào thị trờng ngày càng gia tăng nhanh chóng. Do đó mức độ cạnh tranh sẽ rất quyết liệt. Hớng cạnh tranh chủ yếu vẫn là về chất lợng và giá cả. Những Công ty nào đem lại mặt hàng có chất lợng tốt và giá rẻ thì sẽ đợc thị trờng chấp nhận. Sự cạnh tranh chủ yếu ở các vùng nông thôn, là thị trờng quan trọng bậc nhất của các Công ty trong lĩnh vực thức ăn gia súc. Bên cạnh đó tiềm lực tài chính cũng đóng vai trò quan trọng trong thị trờng cạnh tranh găy gắt nh vậy.

Công ty Proconco chi nhánh miền Bắc là một doanh nghiệp hoạt động dựa trên thế mạnh là Công ty đã tạo đợc uy tín trên thị trờng, có mạng lới phân phối rộng khắp các xã, huyện, tỉnh miền Bắc và hoạt động có hiệu quả, có quan hệ tốt với các nhà cung ứng.Tiềm lực tài chính của Công ty khá tốt, công ty có thể dự trữ nguyên vật liệu để sản xuất cho nửa năm một cũng nh có khả năng sản xuất cung cấp hàng cho các đại lý lớn tại miền Bắc.

Về mặt tài chính, Công ty đã có kế hoạch tăng vốn điều lệ với mục đích sẽ xây dựng thêm các nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, nhà máy sản xuất thức ăn thuỷ hải sản ở khu vực Hải phòng, Quảng ninh, do đó kêu gọi sự

góp vốn thêm từ bên ngoài để tăng cờng tiềm lực tài chính. Tuy nhiên để có thể kêu gọi thêm nguồn tài trợ từ bên ngoài, công ty cần giải quyết tốt việc quản lý vốn lu động mà chủ yếu là các khoản phải thu. Trong bối cảnh đó, việc phân tích tài chính càng trở nên quan trọng. Công ty cần thực hiện cơ cấu lại các tài sản và lựa chọn nguồn tài trợ phù hợp, bảo đảm một nền taì chính lành mạnh và tạo ra khả năng sinh lợi tốt nhất.

3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại công ty proconco - chi nhánh miền bắc

Qua phân tích thực trạng tình hình sử dụng vốn lu động tại Công ty Proconco chi nhánh miền Bắc trong những năm qua, em xin đợc nêu lên một số biện pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lu động tại công ty trong thời gian tới.

Một phần của tài liệu GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH VIỆT PHÁP (Trang 47 -48 )

×