0

xuất cỏc phương ỏn chiến lược

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (Trang 36-38 )

I Đại học và trờn đại học

DỰNG CễNG NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

4.1.2. xuất cỏc phương ỏn chiến lược

Qua phõn tớch ma trận SWOT, ta cú thể cú cỏc phương ỏn chiến lược như sau:

PA1: Tập trung xõy dựng và kinh doanh cỏc khu chung cư cao cấp chất lượng cao.

Lý do: Cụng ty tận dụng những thế mạnh vốn cú như: đó cú sẵn hệ thống mỏy múc thiết bị, đội ngũ cụng nhõn lành nghề và kinh nghiệm lõu năm trong lĩnh vực xõy dựng, … => Quản lý tốt khõu xõy dựng, trỏnh mất mỏt, thiếu hụt nguyờn vật liệu, từ đú cú thể giảm chi phớ, đặc biệt là đảm bảo chất lượng được cỏc cụng trỡnh.

Ưu điểm:

- Cụng ty cú thể tận dụng được triệt để những thế mạnh của mỡnh. - Lợi nhuận cao.

Nhược điểm:

- Cụng ty phải cú một lượng vốn lớn;

- Hệ thống cỏc dịch vụ hậu mói phải được đầu tư nhiều; - Phải đầu tư nhiều cho xõy dựng thương hiệu.

PA2: Tập trung xõy dựng và kinh doanh cỏc khu trung cư dành cho người cú thu nhập trung bỡnh và cỏc khu tỏi định cư.

Lý do: Trước cơ hội nhu cầu về nhà ở đang tăng, Cụng ty cú thể khắc phục những hạn chế của mỡnh nhằm tranh thủ thời cơ bằng cỏch tập trung xõy dựng và kinh doanh những khu chung cư dành cho người cú thu nhập trung bỡnh và cỏc khu tỏi định cư mà nú khụng đũi hỏi nguồn vốn quỏ lớn và cỏc dịch vụ hậu mói khụng yờu cầu quỏ cao như cỏc khu chung cư cao cấp.

Ưu điểm:

- Khụng đũi hỏi phải cú một lượng vốn quỏ lớn.

- Cú thể khắc phục được những hạn chế của Cụng ty để tranh thủ cơ hội.

Nhược điểm:

- Lợi nhuận khụng cao.

PA3: Xõy dựng cỏc khu nhà cho thuờ làm trụ sở, văn phũng giao dịch.

Lý do: Trước những thỏch thức về giỏ cả nguyờn vật liệu, về sự cạnh tranh,… Cụng ty cú thể chuyển hướng sang xõy dựng và cho thuờ nhà làm trụ sở, văn phũng. Bởi, năm 2006, Việt Nam đó chớnh thức gia nhập WTO, ngày càng cú nhiều chớnh sỏch đổi mới nhằm thu hỳt sự đầu tư từ nước ngoài. Năm 2006, nguồn vốn FDI vào Việt Nam đạt con số kỷ lục 10,2 tỷ USD, đồng nghĩa với nú là hàng loạt cỏc nhà đầu tư, cỏc cụng ty nước ngoài sẽ vào nước ta và do đú, nhu cầu thuờ nhà làm trụ sở, văn phũng giao dịch sẽ ngày càng gia tăng.

Ưu điểm:

- Tận dụng được những điểm mạnh của Cụng ty. - Quay vũng vốn nhanh.

- Phải cú được những vị trớ thuận lợi để xõy dựng mới cú thể phỏt triển. - Tớnh thời hạn.

PA 4: Chuyển hướng rỳt lui khỏi thị trường kinh doanh nhà chung cư, tập trung vào lĩnh vực xõy dựng.

Lý do: Hiện nay, trờn thị trường kinh doanh nhà phải kể đến những “đại gia” với kinh nghiệm và chất lượng như: Tổng cụng ty VINACONEX, Tổng cụng ty đầu tư nhà và phỏt triển đụ thị,…Bờn cạnh đú, nhiều cụng ty xõy dựng quy mụ lớn như Tổng cụng ty Sụng Đà… cũng đó tham gia vào thị trường này. Mặt khỏc, nước ta đó chớnh thức gia nhập WTO nờn trong tương lai sẽ cú nhiều cụng ty nước ngoài sẽ vào Việt Nam đàu tư và tham gia vào thị trường là khụng thể trỏnh khỏi. Vỡ vậy, mức độ cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt. Trước tỡnh đú, nếu những điểm yếu của Cụng ty gặp phải những thỏch thức của mụi trường bờn ngoài nờn Cụng ty khú cú thể phỏt triển trong lĩnh vực này. Bởi vậy, rỳt lui khỏi thị trường kinh doanh nhà, tập trung vào lĩnh vực xõy dựng là một hướng nờn đi.

Một phần của tài liệu PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NHÀ CHUNG CƯ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP (Trang 36 -38 )