0

Những hạn chế:

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (Trang 60-61 )

2.3.4.Thực trạng Marketing-mix thâm nhập:

2.4.2. Những hạn chế:

Bên cạnh những u điểm, thành công đã đạt đợc, ta cũng thấy Coalimex còn tồn đọng những nhợc điểm tơng đối lớn, có ảnh hởng trực tiếp tới công việc kinh doanh nói chung và công tác triển khai chiến lợc Marketing thâm nhập thị trờng than Nhật Bản nói riêng.

Thứ nhất: Coalimex cha thiết lập đợc bộ phận tìm kiếm và nghiên cứu thông tin có hệ thống trên thị trờng Nhật. Công việc này còn dựa nhiều vào các lực lợng bên ngoài, hay nếu có thì cũng còn mang tính chất manh mún, bị động vào các đối tác. Việc sử dụng các lực lợng bên ngoài, nh đã phân tích, vừa có những u điểm nhng lại ẩn chứa những mối đe doạ tiềm tàng. Nếu nh công ty quá dựa vào những thông tin do lực lợng này cung cấp mà không sớm thiết lập cho mình một lực lợng riêng để trực tiếp thu thập và nghiên cứu thông tin cho công tác thâm nhập trên một thị trờng có quá nhiều đối thủ cạnh tranh này thì những thông tin thu thập sẽ không đảm bảo chính xác, Công ty sẽ không thực sự biết đợc những khách hàng hiện tại và tiềm năng trên thị trờng Nhật của mình muốn gì, nhu cầu cho thời gian tới biến đổi nh thế nào và các động thái của đối thủ cạnh tranh ra sao Nghiên cứu thị tr… - ờng là công đoạn đầu tiên của chiến lợc Marketing, do vậy nếu việc nghiên cứu không chính xác sẽ dẫn tới việc hoạch định sai các chính sách Marketing đồng thời gây nên thất bại cho chiến lợc.

Thứ hai: Mặc dù than Anthracite Hòn Gai có nhiều u điểm nhng giá bán còn khá cao so với giá bán của các đối thủ cạnh tranh. Điều này phát sinh từ việc khai thác sàng tuyển, vận chuyển than còn có chi phí khá lớn. Xu hớng cạnh tranh hiện nay trên thị trờng không chỉ đơn thuần là chất lợng, mà còn là những giá trị u đãi th- ơng mại dành cho các đối tác, trong đó quan trọng nhất là các yếu tố về giá cả. Do bị chi phí cao nên vô hình chung giá than Việt nam bị đội lên rất cao. Đây là một nhợc điểm nổi bật, thiết nghĩ Coalimex cần quan tâm chú ý khi tiến hành thâm nhập thị trờng than Nhật Bản.

Thứ ba: Hệ thống phân phối còn phụ thuộc nhiều vào các công ty thơng mại Nhật bản, do đó nhiều khi công ty không thể chủ động trong vấn đề định giá mà hay bị ép giá. Điều này ngày càng có xu hớng tăng do cạnh tranh trên thị trờng than thế giới nói chung và thị trờng Nhật Bản ngày càng khốc liệt. Nếu công ty không có chính sách giá hợp lý với các chính sách u đãi thoả đáng khác khác thì các hộ tiêu thụ sẵn sàng tìm đối tác khác. Hơn nữa việc xuất khẩu bằng phơng thức CIF trên thị trờng Nhật Bản còn bị giới hạn nên cha tăng đợc lợi nhuận thực tế cho công ty.

Thứ t: Công tác định vị thị trờng và những công tác khác nh kiểm soát và điều chỉnh hoạt động Marketing trên thị trờng Nhật Bản cha đợc thực hiện nghiêm chỉnh, do đó sự phản ứng trớc biến động của thị trờng còn chậm.

Thứ năm: Trong quá trình kế hoạch chiến lợc Marketing của mình, các nhà quản trị Marketing Coalimex cha thiết lập đầy đủ các bớc của một chiến lợc Marketing thâm nhập, đặc biệt là công tác Marketing mục tiêu cha rõ ràng. Mặc dù chính sách giá của Coalimex đã đợc áp dụng nhng khả năng cạnh tranh vẫn còn thấp. Khi gặp một đối thủ mạnh hơn thì công ty còn lúng túng. Cũng từ nguyên nhân cha có một bộ phận chức năng chuyên trách thực hiện các hoạt động Marketing cho nên việc triển khai các phối thức Marketing-mix trên thị trờng Nhật bản cha có tính chuyên nghiệp.

Thứ sáu: Ngân sách Marketing thâm nhập trên thị trờng còn cứng nhắc, không linh hoạt theo từng thời điểm.

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (Trang 60 -61 )