0

xuất hoàn thiện quản trị chiến lợc Marketing thâm nhập thị trờng than Nhật Bản

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (Trang 81-82 )

I Hokkaido (một phần của Aomori và wate)

3.3. xuất hoàn thiện quản trị chiến lợc Marketing thâm nhập thị trờng than Nhật Bản

Marketing thâm nhập thị trờng than Nhật Bản của Coalimex:

3.3.1Hoàn thiện công tác thông tin Marketing và hoạch định

chiến lợc:

Hoàn thiện công tác thông tin Marketing:

Trong một thời kỳ cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ, các đối thủ không ngừng hiện đại hoá, không ngừng áp dụng các khoa học kỹ thuật nhằm vơn lên chiếm một vị thế quan trọng trên thị trờng mục tiêu nh hiện nay thì công tác thông tin Marketing trở lên vô cùng quan trọng, đóng vai trò then chốt trong chiến lợc thâm nhập thị trờng. Thị trờng Nhật Bản là một thị trờng khó tính và hấp dẫn, sự cạnh tranh ngày càng trở lên gay gắt hơn bất kỳ thị trờng nào khác, do vậy tôi xin đề xuất hoàn thiện công tác thông tin Marketing tại Coalimex nh sau:

Trớc hết, việc bổ xung một bộ phận chức năng chuyên sâu về Marketing là cần thiết. Bộ phận này sẽ là bộ phận đầu não cho công tác thông tin Marketing của toàn công ty.

−Tăng cờng hơn nữa các mối quan hệ với phòng thơng mại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng nh các tổ chức xúc tiến thơng mại khác nhằm luôn luôn cập nhật những biến động về thị trờng này.

−Đặc biệt chú ý tới các thông tin mà hiệp hội than Nhật Bản và tổ chức JETRO đa ra thờng kỳ. Những thông tin này là những thông tin chính xác và rất thiết thực khi thâm nhập thị trờng than Nhật.

Tạo điều kiện đa cán bộ sang khảo sát, thu thập thông tin tại thị trờng Nhật Bản thờng xuyên hơn nữa. Đồng thời hiện đại hoá các thiết bị văn phòng nh máy tính, mạng Internet nhằm nâng cao hiệu quả của việc thu thập thông tin tại thị trờng này.

Hoàn thiện hoạch định chiến lợc:

Lẽ dĩ nhiên, công tác hoạch định chiến lợc thâm nhập thị trờng than Nhật Bản cũng phải do bộ phận Marketing đảm trách. Để có thể hoàn thiện công tác hoạch định chiến lợc, bản thân các cán bộ thực hiện phải nắm vững kiến thức về các nguyên lý cũng nh các cách thức tổ chức của một chiến lợc Marketing cụ thể. Việc hoạch định chiến lợc liên quan đến rất nhiều các thao tác nh thu thập thông tin về thị trờng dự định thâm nhập, đối thủ cạnh tranh; xem xét nguồn tài chính cho thích hợp; phân tích và lên kế hoạch cụ thể cho chiến lợc .Để có thể hoàn thiện đ… ợc tất cả các thao tác đó, công việc trớc tiên của bộ phận Marketing là phải cử ra ít nhất một cán bộ chuyên trách về việc hoạch định, hay còn gọi là nhà hoạch định chiến lợc của ban Marketing. Nhà hoạch định chiến lợc này sẽ có nhiệm vụ tổng hợp tất cả các thông tin và dữ kiện mà các đồng nghiệp của mình thu thập đợc để phục vụ cho công tác hoạch định.

Nói chung, tại Coalimex do cha có bộ phận Marketing riêng nên công tác hoạch định còn có rất nhiều hạn chế. Trớc mắt, để hoàn thiện công tác này thì việc thiết lập bộ phận chuyên trách Marketing với một nhà hoạch định chiến lợc sẽ là công việc đầu tiên. Ngoài ra, việc hoàn thiện công tác thu thập thông tin chính là việc bổ xung cho công tác hoạch định chiến lợc thâm nhập của Coalimex.

3.3.2Hoàn thiện tổ chức Marketing và tổ chức quy hoạch nguồn

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (Trang 81 -82 )