0

Hoàn thiện các yếu tố môi trờng Marketing xuất khẩu vĩ mô:

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (Trang 88-88 )

I Hokkaido (một phần của Aomori và wate)

nhân lực Marketing:

3.4.1 Hoàn thiện các yếu tố môi trờng Marketing xuất khẩu vĩ mô:

mô:

Để tạo điều kiện cho hàng hoá Việt Nam nói chung có khả năng xuất khẩu ra thị trờng quốc tế, việc tạo ra các yếu tố môi trờng Marketing xuất khẩu vĩ mô đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Do vậy, tôi xin có một số ý kiến kiến nghị nh sau:

Nhanh chóng đa sàn giao dịch điện tử đi vào hoạt động. Việc tạo ra một sàn giao dịch điện tử cho hàng hoá Việt Nam đã tạo ra một cơ hội vô cùng to lớn cho việc xuất khẩu. Với sàn giao dịch này, các khách hàng nớc ngoài không cần phải mất thời gian tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp, về sản phẩm Việt Nam mà vẫn có…

thể có thông tin chính xác nhất, thậm chí có thể giao dịch trực tiếp với đối tác Việt nam mà họ mong muốn. Đây chính là một môi trờng Marketing xuất khẩu mà phòng thơng mại Việt Nam đã tạo ra cho tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu.

−Tăng cờng và thắt chặt hơn nữa các mối quan hệ ngoại giao với bạn bè thế giới cũng chính là một trong những phơng thức nhằm hoàn thiện môi trờng Marketing xuất khẩu vĩ mô.

−Nhà nớc nên quan tâm, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu có thể thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình nh: liên kết với các đại sứ quán và đại diện thơng mại Việt Nam tại nớc ngoài để thờng xuyên cung cấp cho các doanh nghiệp về nhu cầu, thị hiếu, những qui định, luật hải quan .của từng quốc gia nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt đ… ợc những thông tin cần thiết trớc khi tiến hành xuất khẩu.

3.4.2Tăng cờng quản lí Nhà nớc về xuất khẩu nói chung và xuất

3.4.2Tăng cờng quản lí Nhà nớc về xuất khẩu nói chung và xuất

Nhà nớc cũng nên tăng cờng quản lý về xuất khẩu nói chung và xuất khẩu than nói riêng, nhằm đảm bảo mọi hàng hoá Việt Nam đều đạt chất lợng cao trớc khi xuất khẩu. Cụ thể là:

−Đảm bảo mọi hàng hoá Việt Nam phải đợc tiến hành kiểm định chất lợng, kiểm định về qui cách phẩm chất hàng hoá mà nớc bạn yêu cầu trớc khi xuất cảng ra n- ớc ngoài. Những trung tâm kiểm định đáng tin cậy là: Vinacontrol, Quancoltrol…

Một phần của tài liệu QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC (Trang 88 -88 )