0

Một vài nột giới thiệu về cụng ty TNHH Thương mại quốc tế Việt Phượng

Một phần của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHẤM DỨT CỦA HIỆP ĐỊNH DỆT MAY TRONG KHUÔN KHỔ WTO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT PHƯỢNG (Trang 36-40 )

Phượng

1.Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển.

Cụng ty TNHH Thương mại quốc tế Việt Phượng là cụng ty xuất nhập khẩu dệt may được thành lập vào ngày 26/10/2002, theo giấy phộp đăng ký kinh doanh số: 0102006732. Với tổng số vốn ban đầu là 2 tỷ đồng. Đứng đầu là Giỏm đốc Trần Thị Minh Phương. Ban đầu trụ sở chớnh của cụng ty ở Gia Lõm nhưng do yờu cầu phỏt triển của cụng ty, vào thỏng 3 năm 2003 cụng ty đó quyết định chuyển về số 15 – Trung Liệt - Đống Đa – Hà Nội - Trụ sở chớnh của cụng ty hiện nay nhằm thuận lợi cho việc liờn lạc và nắm bắt thụng tin.

Là cụng ty xuất nhập khẩu, cụng ty luụn đặt vấn đề quan hệ với khỏch hàng lờn đầu tiờn. Lỳc mới thành lập do quan hệ cũn cú hạn cụng ty chỉ mới xuất khẩu sang cỏc nước lỏng giềng và một số nước ở Chõu Á và Mỹ do đú lợi nhuận cũn thấp, cỏc đơn đặt hàng khụng cú nhiều. Nhưng đến nay cụng ty đó cú thờm nhiều đối tỏc ở Chõu Á, Chõu Âu, và Chõu Mỹ. Qui mụ cụng ty cũng ngày càng mở rộng. Mới đầu cụng ty mới chỉ cú 10 nhõn sự nhưng đến nay tổng số nhõn sự của cụng ty đó lờn tới gần 40 người. Hiện nay cụng ty cũn xỳc tiến quan hệ để cú thờm đối tỏc ở Chõu Phi.

Để phục vụ cho hoạt động của mỡnh, cụng ty đó liờn hệ và đặt quan hệ với những nhà mỏy sản xuất may mặc ở Hải Dương, Phỳ Thọ, Thỏi Bỡnh…

Cú thể núi bằng sự nỗ lực của chớnh cỏc thành viờn, cụng ty đó ngày càng phỏt triển và đó trở thành cụng ty cú uy tớn trong thị trưũng xuất nhập khẩu hiện nay. Được bằng khen của cơ quan thành phố Hà Nội là một trong những cụng ty đi đầu trong lĩnh vực xuất khẩu hiện nay.

2.Cơ cấu tổ chức

2.1.Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Giám đốc

2.2.Chức năng của cỏc phũng ban

2.2.1. Phũng Giỏm Đốc

Ban giỏm đốc là nơi chỉ đạo mọi hoạt động của cụng ty, là nơi đưa ra những kế hoạch và những phương hướng hoạt động của cụng ty trong tương lai. Trong ban giỏm đốc thỡ giỏm đốc là người đại diện phỏp luật của cụng ty.

2.2.2.Phũng kế toỏn.

Phũng kế toỏn bao gồm một kế toỏn trưởng và một kế toỏn viờn.

- Chức năng: Phản ỏnh mọi hoạt động kinh tế phỏt sinh, tổng hợp phõn tớch hoạt động kinh tế trong quỏ trỡnh kinh doanh thụng qua việc giỏm đốc đồng tiền.

- Nhiệm vụ: Theo dừi và tổng hợp tỡnh hỡnh cụng nợ, lập kế hoạch tớn dụng, sử dụng nguồn vốn một cỏch cú hiệu quả.

2.2.3. Phũng kĩ thuật

- Chức năng: Tham mưu giỳp giỏm đốc theo dừi, quản lý cụng tỏc kĩ thuật toàn cụng ty và cỏc phõn xưởng sản xuất.

- Nhiệm vụ: Hướng dẫn kiểm tra, giỏm sỏt việc thực hiện sản xuất ở cỏc xưởng sản xuất may gia cụng, phối hợp với cỏc phũng ban kĩ thuật ở cỏc

xưởng sản xuất tăng cường quản lý chất lượng, quản lý tỡnh hỡnh sự cố và khắc phục những sự cố kỹ thuật xảy ra.

2.2.4.Phũng Vật tư.

- Chức năng: Tham mưu giỳp Giỏm đốc cụng ty quản lý cụng tỏc vật tư.

- Nhiệm vụ: Xõy dựng kế hoạch vật tư hàng quý, năm; lập đơn hàng chung của cụng ty. Tiếp nhận, quản lý và tổ chức kiểm kờ vật tư theo định kỳ.

2.2.5.Phũng xuất nhập khẩu

- Chức năng: Tham mưu giỳp Giỏm Đốc cụng ty quản lý cụng tỏc xuất nhập khẩu toàn cụng ty.

-Nhiệm vụ: Thực hiện cụng tỏc xuất nhập khẩu và nhận uỷ thỏc xuất khẩu, lo cỏc thủ tục giấy tờ và kiểm tra cỏc chứng từ.

2.2.6. Kho

Nhiệm vụ: Lưu trữ và bảo quản cỏc sản phẩm và nguyờn liệu nhập về nhằm đảm bảo cho quỏ trỡnh sản xuất diễn ra liờn tục và ổn định.

3. Ngành nghề kinh doanh, chức năng và nhiệm vụ của cụng ty3.1.Ngành nghề kinh doanh 3.1.Ngành nghề kinh doanh

Cụng ty TNHH Việt Phượng là cụng ty xuất nhập khẩu dệt may - Nhập khẩu nguyờn vật phụ liệu và xuất khẩu thành phẩm. Cú thể núi lĩnh vực hoạt động chớnh của cụng ty là may gia cụng xuất khẩu chiếm đến hơn 70%.

3.1.1. Nhập Khẩu

Cụng ty nhập khẩu nguyờn vật liệu và phụ liệu chủ yếu từ cỏc nước Chõu Á và một số nước ở Chõu Âu. Trong đú Trung Quốc và Hàn Quốc đều là những nước cú quan hệ lõu dài với cụng ty ngay từ ngày đầu mới thành lập.

Những nguyờn vật phụ liệu chớnh mà cụng ty thường nhập khẩu là: - Vải bụng

- Vải lút - Da thuộc - Phụ liệu

Đõy đều là những sản phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu dệt may.

Tuy nhiờn tuỳ theo từng đơn dặt hàng mà cụng ty cú những chớnh sỏch nhập khẩu nguyờn phụ liệu khỏc nhau kốm theo.

Trước dõy do cũn nhiều mặt yếu kộm trong quản lý nờn cụng ty vẫn cũn phụ thuộc nhiều vào những nguồn nguyờn phụ liệu nhập khẩu. Nhưng hiện nay cụng ty đó dần dần tỡm được nguồn nguyờn phụ liệu ngay từ những cơ sở sản xuất trong nước mà khụng cần phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu từ nước ngoài. Đõy là một sự nỗ lực rất lớn của cụng ty nhằm đưa cụng ty ngày càng phỏt triển hơn nữa trong lớnh vực kinh doanh này.

3.1.2. Xuất khẩu

Sau khi tiến hành nhập khẩu nguyờn phụ liệu và giao cho cỏc xưởng sản xuất thành thành phẩm. cụng ty tiến hành xuất khẩu lụ hàng theo đơn đặt hàng của đối tỏc hoặc tiến hành xuất khẩu trực tiếp theo phương thức giao hàng FOB.

Thị trường chớnh của cụng ty hiện nay là Chõu Âu và Mỹ. Đõy đều là những thị trường lớn và tiềm năng. Tuy nhiờn để cú thể đứng vững trờn những thị trường này cụng ty cũn cần phải nỗ lực hơn nữa để đỏp ứng được những yờu cầu khú tớnh của hai thị trường này.

3.2. Chức năng

Chức năng chủ yếu của cụng ty đú là tiến hành nhập khẩu nguyờn phụ liệu và xuất khẩu thành phẩm. Cung cấp cỏc sản phẩm may mặc cho thị trường nước ngoài tiờu dựng.

3.3. Nhiệm vụ.

Tạo thờm nhiều lợi nhuận cho cụng ty, mở rộng quy mụ hoạt động của cụng ty. Tuy là cụng ty khụng trực tiếp sản xuất nhưng nhờ cú cụng ty mà hàng trăm cụng nhõn cú cụng ăn việc làm. Nếu cụng ty càng cú nhiều hợp đồng thỡ khụng những tạo thờm nhiều lợi nhuận cho cụng ty mà cũn tạo thờm

thu nhập cho những người lao động dặc biệt là những lao động ở những tỉnh miền nỳi (Phỳ Thọ, Yờn Bỏi).

Một phần của tài liệu TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC CHẤM DỨT CỦA HIỆP ĐỊNH DỆT MAY TRONG KHUÔN KHỔ WTO ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT PHƯỢNG (Trang 36 -40 )