0

Nhận xét về hoạt động kinh doanh của Trung tâm: 1 Ưu điểm:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÍA ĐƯỜNG I.DOC (Trang 63-66 )

1. Ưu điểm:

Trong thời gian qua mặc dù hoạt động kinh doanh gặp nhiều khó khăn song Trung tâm đã khẳng định đúng đắn nhiệm vụ của mình phát huy những u điểm, thế mạnh để vợt qua mọi khó khăn trong cơ chế mới.

-Trung tâm đã giải quyết tốt mối quan hệ của mình với các đơn vị nguồn hàng, các đơn vị kho vận, tổ chức và hoàn thiện các công tác giao dịch, đàm phán, kí kết hợp đồng, giải quyết tốt các thủ tục để hợp đồng có hiệu lực, tổ chức giao nhận hàng nhanh chóng, đảm bảo an toàn, kịp thời củng cố đợc niềm tin với khách hàng.

-Mặc dù nguồn vốn quá ít nhng nhờ tạo đợc mối quan hệ tốt Trung tâm đã có vốn đáp ứng đợc nhu cầu kinh doanh từ nguồn vốn do tổng công ty cấp, vốn vay ngân hàng và vốn chiếm dụng của các đơn vị nguồn hàng.

-Quy mô kinh doanh còn nhỏ song Trung tâm đã tổ chức đợc một số phơng pháp thu thập thông tin, nghiên cứu khách hàng, nguồn hàng các yếu tố của môi trờng kinh doanh, phần nào đáp ứng đợc nhu cầu về dịch vụ theo yêu cầu của khách, đối với hoạt động bán hàng Trung tâm đã xây dựng đợc một số hình thức bán có hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế của trung tâm.

-Về bạn hàng: Trung tâm ngày càng xây dựng mối quan hệ với nhiều bạn hàng mới, giữ đợc chữ tín đối với khách hàng.

-Đội ngũ cán bộ công nhân viên ở Trung tâm ngày càng lớn mạnh, có sự hiểu biết hỗ trợ lẫn nhau giữa các bộ phận chặt chẽ, vì vậy đa ra đợc quyết định đúng đắn góp phần cho sự thành công của Trung tâm.

2. Nhợc điểm:

-Trung tâm cha xây dựng đợc chiến lợc kinh doanh thích hợp lâu dài, các kế hoạch kinh doanh còn cha sát với thực tế.

-Công tác nghiên cứu thị trờng đã đợc tiến hành nhng cha cụ thể, xử lí thông tin còn chậm. Hoạt động dự trữ cha đợc quan tâm đúng mức.

-Trung tâm còn hạn chế về vốn kinh doanh, đặc biệt là vốn lu động, nguồn vốn của Trung tâm chủ yếu là của ngân hàng và vốn chiếm dụng do đó làm chi phí kinh doanh tăng, giảm hiệu quả kinh doanh.

-Đội ngũ cán bộ ở Trung tâm có trình độ năng lực, đội ngũ cán bộ trẻ, nhiệt tình tuy nhiên về chuyên môn sâu trong từng lĩnh vực cụ thể thị hạn chế.

3. Nguyên nhân của những hạn chế:

-Do ảnh hởng của vốn kinh doanh, Trung tâm đang trong tình trạng thiếu vốn trầm trọng, nguồn vốn cấp phát quá ít.

-ảnh hởng của chi phí kinh doanh cao do cơ sở vật chất còn hạn chế, trích nộp quỹ tổng công ty lớn.

-Công tác nghiên cứu thị trờng cha đợc chú trọng đúng mức, dự đoán về nhu cầu không chính xác.

-Dự trữ cha hợp lí.

-Do ảnh hởng của thị trờng kinh doanh, xu hớng tự do trong kinh doanh làm cho cạnh tranh gay gắt hơn, không những bị cạnh tranh bởi các đơn vị kinh doanh cùng ngành mà còn bị cạnh tranh bởi chinh các cơ sở, các nhà máy tự tổ chức bán.

-Giá cả của mặt hàng đờng -mặt hàng chủ lực cuả Trung tâm thờng xuyên biến động không ổn định.

-Tình hình sản xuất đờng mang tính mùa vụ phụ thuộc vào mùa thu hoạch mía, đặc biệt là bị ảnh hởng bởi thời tiết, khí hậu.

-Kinh doanh đờng và các sản phẩm sau đờng mang tình thời vụ.

-Quy mô kinh doanh của Trung tâm còn bé khó khăn trong việc tổ chức hoàn thiện một cuộc điều tra thị trờng toàn diện, tổ chức dự trữ và xây dựng mạng lới mua hàng hợp lí.

Ch

ơng III:

I-Phơng hớng và kế hoạch kinh doanh của công ty trong thời gian tới:

Nhận thức rõ những cơ hội và thách thức tới Trung tâm đợc sự tham mu của các cán bộ phòng kinh doanh đã thực hiện công tác chuẩn bị và lập kế hoạch kinh doanh trong cho thời gian tới. Sau khi đã phân tích các yếu tố khách quan cũng nh chủ quan ảnh hởng đến hoạt động kinh doanh, kết hợp với tiềm năng của Trung tâm nh tình hình tài chính, nguồn nhân lực, các mối quan hệ của Trung tâm , ban lãnh đạo đã đa ra phơng hớng và mục tiêu cụ thể sau:

-Về tạo nguồn hàng: để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh có hiệu quả Trung tâm đã xây dựng kế hoạch chi tiết phấn đấu mua hàng theo số lợng và chỉ tiêu sau:

Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2001

-Xuất khẩu -Nhập khẩu USD USD 2.125.000 404.880 Mặt hàng chủ yếu 1. Xuất khẩu mật 2. Xuất khẩu đờng 3. Kinh doanh nội địa 4. Kinh doanh mật nội địa 5. Các loại hàng khác Tấn Tấn Tấn Nghìn đồng 25.000 1.000 6.000 2.500 300.000

-Về công tác bán hàng: Trong thời gian tới nắm vững thị trờng cũ, mở rộng thị trờng mới cả về chiều sâu và chiều rộng, duy trì và mở rộng khách hàng bán buôn và bán lẻ, phát triển trên cơ sở mặt hàng đờng và mật xuất khẩu là chủ lực.

-Về công tác tài chính kế toán: Ngoài nhiệm vụ lo đủ vốn cho yêu câu kinh doanh của Trung tâm, thực hiện hạch toán và quyết toán theo định kỳ, xây dựng các phơng án giảm chi phí, sử dụng vốn phù hợp với nhiệm vụ sản xuất năm 2001.

-Công tác kế hoạch quản lí kho và xây dựng cơ bản:

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TRUNG TÂM KINH DOANH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÍA ĐƯỜNG I.DOC (Trang 63 -66 )