0

IV KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY ĐẠT ĐƯỢC 1 Kết quả hướng về khách hàng.

5. Nguồn cung ứng đối tác.

Chất lượng mía nguyên liệu đầu vào góp phần quyết định chất lượng và giá thành sản phẩm cũng như đảm bảo hiệu quả cho người trồng mía. Vì vậy, Công ty có nhiều giải pháp để đẩy chất lượng và năng suất mía.

Công ty đã thực hiện tốt chủ trương đối với các bên cung cấp, đối tác: - Tạo bạn hàng lâu dài, bền vững.

- Bình đẳng, cùng có lợi.

- Tạo cơ hội cho nhau cùng tồn tại và phát triển.

Như: Ngân hàng cho Công ty vay vốn để sản xuất, khi ngân hàng cần vốn tiền mặt, Công ty sẵn sàng cho vay để duy trì và phát triển hoạt động. Công ty tạo kênh dẫn vốn đầu tư từ ngân hàng đến hộ nông dân và bảo đảm bằng vốn của mình để ngân hàng yên tâm không sợ bị thất thoát vốn.

Cơ cấu giống mía của Công ty đã cho hàm lượng đường bình quân cao hơn nhờ giống mới và kỹ thuật thâm canh chăm sóc. Vụ 1999 - 2000 đã có những giống mía đạt 13 - 14 CCS.

Có thể nói, các biện pháp được triển khai, được thực hiện đang nâng cao năng suất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ thứ phẩm, giảm giá thành ở từng khâu sản xuất, hiệuquả sản xuất kinh doanh ngày càng cao và đây cũng là khâu then chốt để giá cả hàng hoá của Công ty bán ra thị trường thấp hơn giá cả hàng hoá cùng loại của đối thủ cạnh tranh.

Bảng kết quả nguyên liệu

TT Vụ sản xuất Diện tích Sản lượng mía (tấn) Năng suất (T/ha) Độ đường BQ (CCS) 1. 86 - 87 436 9.703 22,25 - 2. 87 - 88 1.260 23.325 18,5 8 3. 88 - 89 1.520 37.971 25 8 4. 89 - 90 960 24.463 25,5 8,5 5. 90 - 91 1.360 50.460 37,6 8,5 6. 91 - 92 2.560 93.671 37 9 7. 92 - 93 3.060 133.706 44,12 9,5 8. 93 - 94 3.118 142.356 50,1 9 9. 94 - 95 3.600 193.947 53,6 10 10. 95 - 96 5.600 316.800 56,6 10,5 11. 96 - 97 6.400 336.000 51,7 11 12. 97 - 98 7.500 454.000 56,8 11 13. 98 - 99 9.376 505.000 54 11,5 14. 99 - 2000 16.400 1.000.000 (ước) 61 11,5

Nâng cao lợi ích người trồng mía

- Mức thu nhập (bao gồm thu từ sản xuất, tiền công, tiền lương, trừ các khoản chi không kể tiêu dùng cuối cùng) bình quân đạt 2.359.000 đồng, bình quân hộ trồng mía đạt 15 triệu đồng. Năm 1999 nhiều hộ đạt 24 - 26 triệu đồng/năm, có hộ 60 - 70 triệu đồng/năm.

- Lợi nhuận từ cây mía 7,5 - 8 triệu đồng/ha/năm. Nhờ thu nhập tăng, nông dân có vốn cải tạo nhà ở, mua sắm tư liệu tiêu dùng, nâng cao mức sống và đầu tư mở rộng sản xuất. Từ năm 1993 - 2000 nông dân đã mua 118 xe vận tải để dịch vụ vận tải cho vùng mía.

Quan hệ sản xuất mới

- Hợp tác liên kết các thành phần kinh tế trong cơ chế thị trường, mối quan hệ liên minh công nông trí thức ngày càng được phát triển.

- Nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, Nhà nước. Từ thực tiễn của mình, doanh nghiệp đã tự xác định: Muốn tồn tại và phát triển phải thiết lập

mối liên kết kinh tế với cac doanh nghiệp trên địa bàn, phát huy sức mạnh của lực lượng cộng đồng, xây dựng mối quan hệ lợi ích kinh tế với nông dân, gắn công nghiệp với nông nghiệp trên cơ sở.

- Liên kết với các doanh nghiệp trên địa bàn có quan hệ với vùng nguyên liệu, với hộ nông dân. Cùng đổi mới 3 nông trường là: Sao vàng, Lam Sơn, Sông Âm thuộc tỉnh Thanh Hoá theo tinh thần NQ10 của bộ Chính trị thực hiện giao khoán đến hộ nông trường viên. Công ty trực tiếp làm dịch vụ đầu vào và đầu ra cho người trồng mía.

- Cùng với cấp uỷ các xã trong vùng đổi mới hình thức kinh tế hợp tác xã, xây dựng các trang trại nhỏ, các tổ hợp và các nhóm hộ trồng mía, ký hợp đồng trồng mía bán sản phẩm cho Công ty dựa trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi.

- Công ty đã xây dựng 1 hệ thống chính sách đầu tư khuyến khích phát triển vùng nguyên liệu ổn định và bền vững, lợi ích của Công ty luôn gắn với lợi ích của người trồng mía như: Hỗ trợ vốn đầu tư khai hoang là đất, giống, phân bón, giá, lương thực, hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, đường xá giao thông, trường học, điện và phúc lợi xã hội khác...

- Liên kết với Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam tìm nguồn tín dụng thiết lập kênh chuyển tải vốn đến hộ trồng mía. Thực hiện cơ chế ứng trước (ứng vốn khai hoang làm đất, cung ứng vật tư, phân bón, lương thực...) để nông dân có đủ điều kiện phát triển vùng nguyên liệu.

- Liên kết với chính quyền các xã bảo đảm việc thực hiện các hợp đồng kinh tế giữa Công ty với nông dân, tổ chức bảo vệ sản xuất các vùng nguyên liệu.

- Liên kết với các Viện nghiên cứu, các chuyên gia về mía hình thành các trung tâm khảo nghiệm và nhân giống mới, các điểm trình diễn chuyển giao kỹ thuật phổ cập giống mới, huấn luyện nâng cao tay nghề trồng mía cho hộ nông dân, nhằm đạt năng suất và hiệu quả thu hồi đường cao.

- Liên kết với trường đại học Bách khoa Hà Nội hoàn thiện và nâng cấp thiết bị, đổi mới công nghệ, đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân công nghệ, nâng cao tay nghề và kiến thức mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ chế thị trường.

Ở đây đã hình thành trên toàn vùng một mối quan hệ hợp tác kinh tế mới đa thành phần: giữa kinh tế doanh nghiệp với kinh tế hộ nông dân, kinh tế Trung ương và kinh tế địa phương, giữa quá trình sản xuất nông nghiệp, dịch vụ tín dụng, các dịch vụ khác với công nghiệp chế biến, giữa sản xuất với cơ quan nghiên cứu khoa học.

Đặc biệt Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn ra đời là mô hình liên minh công nông mới được phát triển cán bộ công nhân viên, nông dân, ban hàng đều góp vốn. Nhờ đó doanh nghiệp đã nắm vững khâu then chốt nhất là: vốn, công nghệ mới và thị trường tiêu thụ, hỗ trợ và thúc đẩy kinh tế hộ nông dân trên địa bàn 9 huyện (Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thường Xuân, Ngọc Lặc và Yên Định, Thường Xuân, Cẩm Thuỷ, Như Thanh, Như Xuân) chuyển nền sản xuất tự cấp, tự túc thành một vùng sản xuất hàng hoá rộng lớn, vai trò chủ đạo của doanh nghiệp ngày càng phát huy.

Với quan hệ sản xuất mới, với hình thức tổ chức và cơ chế hoạt động mới, đã góp phần tạo ra động lực kinh tế - xã hội vùng Lam Sơn đạt nhiều tiến độ mới.

Đáng quan tâm hơn là các nguồn lực tiềm tàng trong nông thôn được khơi dậy:

- Hàng vạn lao động trong vùng có việc làm. Ngoài ra, thời vụ thu hoạch mía còn thu hút hàng vạn lao động ở các vùng xuôi lên lao động.

- Các ngành nghề mới: dịch vụ, xây dựng, vật liệu, vận tải... trong vùng được phát triển.

- Cơ sở vật chất kỹ thuật tăng lên nhanh chóng. Từ năm 1990 - 1999 bằng nguồn vốn của Công ty hỗ trợ và bằng sức lao động của dân đã tu bổ nâng cấp và làm mới 288km đường (có 16km đường nhựa, 168km cấp phối đã mới làm) và 226 cống cầu lớn nhỏ trong vùng mía.

- Từ 1992 - 1999 Công ty đã hỗ trợ 15 xã trong vùng mía có trường học cao tâng cho con em, 6 xã xây dựng được đường điện về cho dân (90% số xã trong vùng mía đến nay đã có điện sáng).

- Nhà kiên cố, phương tiện đi lại, phương tiện nghe nhìn... tăng nhanh, số hộ giầu và khá cũng tăng nhanh, số hộ nghèo giảm... không còn hộ đói, lòng nhân ái, tình làng nghĩa xóm được phát huy.

Đồng chí Nông Đức Mạnh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào thăm và làm việc tại Công ty từ ngày 18/2/1992 kết luận: "... Ở đây lợi ích của người nông dân và Công ty đã có sự gắn bó, người trồng mía và Công ty chung niềm vui, Công ty đã thể hiện được vai trò chủ đạo và trung tâm trong vùng".

Kết quả thực hiện các hợp đồng của bên cung cấp.

Đa số các hợp đồng đều được thực hiện đúng theo những điều đã thoả thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, vì nguyên vật liệu mía quy mô lớn, số lượng nhiều, địa bàn rộng (9 huyện với 20 vạn lao động) trình độ dân trí chưa đều, nên cũng có lúc còn để mía non, chặt lẫn tạp vật hoặc chất lượng chưa bảo đảm, Công ty đã kịp thời giải quyết. Thực hiện tốt phương châm "vừa nguyên tắc nhưng cũng vừa mềm dẻo, kiên trì giải thích, động viên cho người dân hiểu" nhằm tạo lập mối quan hệ vững chắc.

Cung ứng mía cây cho sản xuất đường:

Hàng năm, Công ty ký hợp đồng mua mía cây, trong hợp đồng có ghi rõ số lượng, chất lượng, giá cả mía cây và thời gian thu mua.

Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó, trong điều kiện bên giao hàng là người nông dân. Vì vậy Công ty đã cử cán bộ có trình độ xuống từng xã hướng dẫn nông dân về việc lựa chọn giống mía, kỹ thuật canh tác, phân bón và thời vụ trồng, thu hoạch. Khi mua mía Công ty hỗ trợ vận chuyển, đảm bảo cân đúng, lấy mẫu khách quan, đảm bảo quá trình một cách nhanh chóng, gọn gàng.

Hàng năm các hợp đồng mua vật liệu làm bánh kẹo, phẩm mầu và hương vị, bao gói cho sản xuất bánh kẹo, rượu mầu được thực hiện nghiêm túc, khi nhận hàng Công ty kiểm tra chặt chẽ về chất lượng, nên sản phẩm luôn được đảm bảo chất lượng.

Công ty đã ký nhiều hợp đồng về đào tạo, bồi dưỡng CBCNV Công ty như:

- Hợp đồng với Khoa học công nghệ thực phẩm, khoa tự động hoá trường đại học Bách khoa Hà Nội hàng năm để nâng cấp trình độ sản xuất đường và vận hành thiết bị hiện đại.

- Hợp đồng với các trường dạy nghề, trung cấp tỉnh Thanh Hoá và của Bộ về đào tạo công nhân mới tuyển dụng, công nhân chưa có tay nghề kỹ thuật.

- Hợp đồng với các trường quản lý, chính trị để nâng cao và phổ cập lý luận trung cấp cho cán bộ Đảng viên.

Với hợp đồng xây lắp, đổi mới công nghệ sản xuất Công ty ký với các cơ quan:

- Hợp đồng với các trường đại học Bách khoa nghiên cứu nâng cao hiệu suất và chất lượng sản xuất cồn, CO2 và bảo trì thiết bị tự động hoá.

- Hợp đồng với Trung Quốc, Ấn Độ cải tạo công nghệ lò hơi và công nghệ tưới mía.

- Hợp đồng với Đài Loan, Đan Mạch và Italia xây lắp dây chuyền sản xuất kẹo và bánh quy ở nhà máy bánh kẹo Đình Hương.

- Các hợp đồng trong nước về chế tạo và xây lắp thiết bị làm nha, làm bia, gia công cơ khí...

Vốn đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới thiết bị trong 5 năm gần đây gần 600 tỷ Việt Nam đồng và năm 1999 gần 500 tỷ đồng.

Các hợp đồng được thực hiện nghiêm túc, nghiệm thu chặt chẽ và được triển khai vào sản xuất có hiệu quả rõ rệt. Trước khi ký hợp đồng Công ty đã cử cán bộ đi khảo sát, tìm hiểu lựa chọn công nghệ và thiết bị tiên tiến, phù hợp, lựa chọn đơn vị cung ứng có uy tín, chất lượng để đảm bảo thực thi nhanh và hiệu quả.

Mô hình Lam Sơn - một mô hình phù hợp có hiệu quả, hợp lòng dân, có ý nghĩa trên nhiều mặt.

Đánh giá chung của đông đảo nông dân, của các cấy uỷ Đảng, Chính quyền từ cấp xã trở lên đều thống nhất Hiệp hội mía đường Lam Sơn là nhân tố mới hình thành từ thực tiễn trải qua hoạt động đã đem lại hiệu quả cả về kinh tế lẫn xã hội, lợi ích của cộng đồng vùng, của Nhà nước, của người lao động phát triển ở cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều tăng nhanh.

Mô hình Lam Sơn là một hình thức tổ chức và cơ chế quản lý gắn công nghiệp chế biến vùng nguyên liệu, gắn lợi ích doanh nghiệp với lợi ích nông dân. Cơ chế quản lý đó tạo ra môi trường giải phóng tối đa nguồn lực của vùng (đất đai, lao động trí thức, con người, vốn liếng...) tạo cơ hội để mỗi người xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu.

Với ý nghĩa trên, mô hình Lam Sơn là một đóng góp vào việc xây dựng quan hệ sản xuất mới (quan hệ sản xuất). Ở đây quá trình hợp tác hoá gắn liền

với phát triển nền nông nghiệp hàng hoá và công nghiệp hoá các vùng nông thôn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Mô hình Lam Sơn là giải pháp tập trung nguồn lực từ ngân sách Nhà

nước, ngân hàng Thương mại Nhà nước, nguồn vốn từ doanh nghiệp Nhà nước gọi chung là kinh tế Nhà nước và huy động một phần vốn từ doanh nghiệp Nhà nước và huy động một phần vốn trong nhân dân, giúp nông dân giải quyết được 3 cái thiếu, 3 cái khó mà bản thân nông dân không vượt qua được là thiếu vốn, thiếu công nghệ và kiến thức, thiếu hiểu biết về thị trường. Nếu không giải

quyết cơ bản vấn đề này thì trong cơ chế thị trường và nền kinh tế nhiều thành phần, nông dân luôn luôn là người yếu thế và bị thua thiệt nhiều nhất. Thành

công mà mô hình Lam Sơn làm được là khá cơ bản, thực tế cho thấy nhiều hộ nghèo đói phải đi đào vàng, phát rừng mang theo tệ nạn xã hội, sau khi tham gia tổ hợp trồng mía được cung ứng vốn, huấn luyện kỹ thuật, có thị trường tiêu thụ với giá cả hợp lý đã vươn lên thành chủ hộ giàu có. Như vậy QHSX mới phải giúp nông dân giải quyết 3 cái khó, 3 cái thiếu thì nguồn lực các vùng nông thôn sẽ được giải phóng.

Mô hình Lam Sơn tạo ra môi trường để các yếu tố của thị trờng (thị trường vốn, thị trường lao động, thị trường sản phẩm) ngày càng tác động sâu vào các vùng nông thôn và được trao đổi bình đẳng thông qua quan hệ hợp đồng, quan hệ điều hoà, phối hợp của HĐQT Hiệp hội. Ở Lam Sơn giá cả các dịch vụ đầu vào cho sản xuất, đầu ra khi bán sản phẩm đều được thoả thuận và phân chia lợi ích thoả đáng giữa các công đoạn, giữa các thành viên. Với vai trò HĐQT Hiệp hội, doanh nghiệp không thể độc quyền để chèn ép vi phạm lợi ích các thành viên và nông dân.

Hình thức tự nguyên góp quỹ (quy hành chính, quỹ phát triển sản xuất, quỹ phòng tránh rủi ro) của các thành viên là điều kiện cần cho sự liên kết bền chặt giữa các thành viên, tạo tiền đề hình thành nguồn tài chính của Hiệp hội, là cơ sở cho các thành viên Hiệp hội là nông dân có vốn tham gia cổ phần hoá Công ty và để trở thành người chủ đích thực quản lý Công ty. Như vậy, Hiệp hội mía đường Lam Sơn giữa các thành viên đã có sự cam kết với nhau, liên kết gắn bó với nhau: lời cùng chia, lỗ cùng chịu, cùng chia sẻ để cạnh tranh và phát triển. Điều này là rất cần thiết trong môi trường cạnh tranh của cơ chế thị trường. Trước mắt là vấn

đề tự do hoá mậu dịch, chưa nói đến thị trường thế giới và khu vực ASEAN mà ngay trong nước đã có hàng loạt các nhà máy ra đời với số lượng 1 triệu tán/năm là những đối thủ cạnh tranh không thể coi thường.

Mô hình Lam Sơn gợi mở giải pháp công nghiệp hoá và phát triển nông thôn cho các vùng nông nghiệp khác trong cả nước.

- Trong điều kiện đặc thù như nước ta (đất chật, dân đông, thừa lao động, 80% dân số ở nông thôn thu nhập thấp, sức mua thấp...) lại ở vào thời điểm kinh tế quốc tế đầy biến động phức tạp, thì công nghiệp hoá nông nghiệp là một vấn

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG LAM SƠN (Trang 44 -51 )