0

Những tồn tại trong sự phát triển công nghiệp và chính sách công nghiệp giai đoạn (1990-2000).

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001- 2020 (Trang 40-45 )

II. Thực trạng công nghiệp và chính sách công nghiệp Việt Nam giai đoạn (1990-2000)

2. Những tồn tại trong sự phát triển công nghiệp và chính sách công nghiệp giai đoạn (1990-2000).

giai đoạn (1990-2000).

2.1. Đánh giá tổng quát thực trạng hệ thống công nghiệp.

a. Công nghệ lạc hậu, không sử dụng hết công suất thiết bị, năng suất thấp. Các doanh nghiệp công nghiệp nhìn chung có trình độ công nghệ lạc hậu từ hai đến ba thế hệ, tỷ lệ công nghệ lạc hậu và trung bình chiếm từ 60-7-%, ở vào mức trung bình yếu so với các nớc đang phát triển.

Tốc độ đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam khoảng 7-8% năm. Khả năng chuyển giao công nghệ qua đầu t nớc ngoài cha nhiều. Năng lực nội sinh về công nghệ cha đáp ứng đợc yêu cầu. Nghiên cứu triển khai cha gắn với sản xuất. Những ngành công nghiệp kỹ thuật cao chậm phát triển. Thiếu nguồn nhân lực chất lợng cao.

Một số ngành không sử dụng hết công suất thiết bị do thiếu nguyên liệu hoặc do tiêu thụ khó khăn. Việc sắp xếp lại sản xuất tiến hành chậm, cha xử lý dứt điểm tình trạng xí nghiệp làm ăn thua lỗ trong các doanh nghiệp Nhà n- ớc.Những liên kết trong một cơ cấu công nghiệp có hiệu quả cha đợc hình thành, còn thiếu các ngành công nghiệp cơ bản nh công nghiệp chế tạo nguyên liệu, công nghiệp hỗ trợ. Công nghiệp cơ khí và điện tử còn nhỏ bé cha làm đợc vai trò thúc đẩy trong nền kinh tế. Cơ cấu công nghiệp theo hớng xuất khẩu mới hình thành bớc đầu , cha đúng với ý ngiã của nó và thực chất mới chỉ làm mhiệm vụ thay thế nhập khẩu. Những ngành công nghiệp đóng góp cho tăng tr- ởng kinh tế vẫn chủ yếu là công nghiệp khai thác tài nguyên .

Tỷ trọng giá trị gia tăng của các sản phẩm chế biến còn thấp (trên dới 20%).Mức tiêu hao năng lợng cho một đơn vị sản phẩm còn cao (từ 1,2-1,5 lần).Sản phẩm đơn điệu, chất lợng kém, không ổn định, chi phí cao nên khả

năng cạnh tranh kém, nhiều sản phẩm có nguy cơ mất thị trờng trong nớc nh xe đạp, quạt điện, động cơ diezel.

Kết cục của tình trạng trên làm cho năng suất lao động trong công nghiệp vẫn là rất thấp kém. Nếu so với Philipin là nớc có năng suất thấp nhất trong 6 n- ớc ASEAN thì năng suất công nghiệp của họ vânx cao hơn Việt Nam từ 3-4 lần .

Năng suất lao động công nghiệp – Năm 1996(USD/năm/ngời)

Philipin 3.500-4.000

Singapo 24.000-25.000

Việt Nam 1.300

b. Khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp còn thấp, thị trờng tiêu thụ còn khó khăn ngay cả ở trong nớc .

Hiện nay, đánh giá về khả ngăng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp có thể chia thành 3 nhóm chính :

- Nhóm hàng có khả năng cạnh tranh. Gồm các sản phẩm da giầy, sản xuất vật liệu phi kim loại và chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn hoá. nhìn chung, đây là những hàng hoá sử dụng nhiều lao động, đầu t nớc ngoài và năng lực sản xuất trong nớc đang tăng lên nhanh chóng .

- Nhóm hàng có khả năng cạnh tranh trung bình. Nhóm này gồm các sản phẩm dệt may, cơ khí chế tạo, thiết bị điện, điện tử tin học, hoá chất, công nghiệp sản xuất giấy, sứ và thuỷ tinhm nớc giải khát, bia và nớc ngọt, sản xuất sữa, chế biến dầu thực vật, khai thác và chế biến khoáng sản. Nhìn chung, nếu đớc bảo hộ, nhóm hàng này sẽ nâng đợc sức cạnh tranh trong tơng lai.

- Nhóm hàng có năng lực cạnh tranh thấp là sản xuất thép.

Mh vậy, những sản phẩm công nghiệp của Việt Nam có năng lực cạnh tranh còn ít. Phần lớn là những sản phẩm có khả năng nếu đợc bảo hộ. Vấn đề này đặt ra cho chính sách bảo hộ cho công nghiệp Việt Nam nh thế nào trong điều kiện hội nhập.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa qua Nhà nớc tập trung thí điểm mô hình tổng công ty 90, 91. Giải pháp đó đã góp phần làm tăng năng lực sản xuất kinh doanh cho một số ngành quan trọng, đặc biệt là các doanh nghiệp trong n- ớc có thể tham gia và thắng thầu ở một số công trình đấu thầu quốc tế. Tuy nhien, việc hình thành theo giải pháp ”cú huých từ bên ngoài” lại ồ ạt nên nhiều

tổng công ty thực chất chỉ là sự cộng gộp giản đơn từ nhiều doanh nghiệp nhỏ lại mà cha có đợc mô hình tổ chức quản lý phù hợp và hiệu quả. Các quan hệ tài chính và thị trờng cha đợc thiết chế khoa học dẫn đến ỷ lại, thụ động, thậm chí là không gắn bó với nhau trong kinh doanh .

Do khả năng cạnh tranh hạn chế, thị trờng tiêu thụ sản phẩm công nghiệp ngay ở trong nớc cũng gặp khó khăn. Giai đoạn 1991 đến 1995 thị trờng trong nớc tăng mạnh do quá trình chuyển từ tiết kiệm sang tiêu dùng của dân c. Sức mua đó giảm mạnh vào giai đoạn 1996-2000. Mặt khác, tháp phân bố nhu cầu ở Việt Nam là khá nhọn, bởi thế sức mua tổng thể thấp. Trong khi đó, các nhà sản xuất lại kém nhạy cảm với thị trờng. Quá trình đổi mới công nghệ vốn rất hạn chế lại mới chỉ dừng lại ở nỗ lực thay đổi tính hữu dụng đặc trng của sản phẩm nên các yếu tố phát triển và giá trị tăng thêm của sản phẩm là ít, thiếu sức cạnh tranh trên thị trờng .

Thời kỳ 1991-2000, một số ngành công nghiệp tiêu dùng không đợc chú trọng đầu t , gỏ ngỏ cho các nhf cạnh tranh cớc ngoài thâm nhập thị trờng . Đa số các sản phẩm hiện diện trên thị trờng đèu không thuộc nhóm dẫn đầu, nhóm có sức mua lớn với giá mua cao, mà chỉ ở nhóm có mức giá trung bình và thấp. ở mức này hàng hoá nhập từ Trung Quốc theo con dờng phi mậu dịch trở thành đối thủ không cân sức.

c. Nguồn nguyên liệu bị phụ thuộc quá nhiều vào nớc ngoài , nguồn trong n- ớc cha đợc khai thác hiệu quả .

Việc xuất hiên nhiều ngành kỹ thuật mới hòi hỏi ;hải có hệ thống nguồn nguyên liệu đầu vào thích hợp, tuy nhiên do thiếu vốn đầu t nên các cơ sở nguyên liệu cha đơc xây dựng. Do đó hầu hết nguyên liệu phải ngập ngoại với giá đầu vào cao nên trong nhiều trờng hợp thực cháat chỉ là gia công cho các tổ chức kinh doanh nớc ngoài với tiền công thấp mà thôi. ậ đây cơ cấu giữa công nghiệp chế biến với công nghiệp đầu vào còn cha hợp lý.

d. Sự phối hợp hệ thống quản lý công nghiệp còn thiếu đồng bộ

Vấn đề lớn của hệ thống công nghiệp đang bộc lộ là cơ chế chủ quản doanh nghiệp cha rõ ràng. Tiết chế gắn quản lý theo ngành và theo địa phơng vùng lãnh thổ đang làm cho hệ thống quản lý bị chồng chéo, đồng thời việc hình thành các tổng công ty mạnh lại làm xuất hiện các đầu mối chủ quản mới. Một số doanh nghiệp trong các tổng công ty 91 không còn thuộc bộ quản lý

ngành và trên thực tế không rõ ai là đại diện chủ sở hữu đích thực. Trong khi đó sự phối hợp giữa các bộ cha chặt chẽ.

2.2. Đánh giá về chính sách công nghiệp

a. Về chính sách cơ cấu công nghiệp .

- Có thể nói, cơ cấu ngàng kinh tế kỹ thuật của công nghiệp Việt Nam đến nay là bất hợp lý. Sự không hợp lý ở đây thể hiện trên 2 mặt. Một mặt, là sự phát triển quá dàn trải trên mọi ngành kinh tế – kỹ thuật, mội ngành công nghiệp đều có ở Việt Nam nhng lại không có một ngành nào trở thành thế mạnh để tạo đợc hình ảnh trên thơng trởng, ngay cả ở thị trờng trong nớc. Mặt khác, các ngành công nghiệp nặng lậi tập trung phát triển quá khả năng và không còn phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế đã gây nên sự lãng phí về nguồn lực. Có thể đánh giá chung đây là một cơ cấu công nghiệp dàn trải, thiếu mũi nhọn và kém hiệu quả.

- Cơ cấu quy mô.

Công nghiệp Việt Nam không có các cơ sở có quy mô lớn mà chủ yếu ở dạng quy mô vừa, do một thời gian dài Việt Nam chỉ phát triển công nghiệp quốc doanh . Kể từ khi đổi mới, vắt đầu xuất hiện các doanh nghiệp nhỏ của t nhân và cơ cấu quy mô thay đổi khá rõ nét theo hớng tăng cacs doanh nghiệp nhỏ. Do đó , cần thiết phải có chính sách phát triển mạnh doanh nghiệp vừa và nhỏ. Phát triển mạnh công nghiệp ở các vùng nông thôn, miền núi đểthúc đẩy quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nông thôn, tạo sự phát triển cân đối cơ cấu vùng. Đây là hớng lâu dài để giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trờng, vấn đề đô thị hoá và sự quá tải của các thành phố lớn.

- Cơ cấu sở hữu công nghiệp

Tong suốt thời gian dài phủ nhận sở hữu t nhân dẫn đến các nguồn lực t nhân không đợc huy dộng vào sản xuất công nghiệp. Kể từ khi có chính sách đổi mới, cơ cấu này đã đợc cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ cha kịp thời và đồng bộ nên khu vực t nhân còn rất hạn chế. Khu vực này cần đợc đặc biệt khuyến khích phát triển mới có thể nhanh chóng tham gia giải quyết các vấn đề việc làm cũng nh tạo nên sức sản xuất và tiêu dùng trong nền kinh tế .

Nền kinh tế tập trung đã tạo ra một tâm lý “tự chủ” thái quá dẫn đến các doanh nghiệp có xu hớng đợc tổ chức theo kiểu “khép kín”. Kiểu cơ cấu này làm cho doanh nghiệp lớn mà không mạnh, chậm có cơ hội đầu t đổi mới, tính chuyên môn hoá bị gi phạm và cuối cùng là chất lợng thấp.

Sự đánh giá này là rất cần thiết để có thể hoàn chỉnh một chính sách phát triển công nghiệp trong tơng lai, bởi vì t duy kiểu “khứp kín” quá trình sản xuất công nghiệp trong một doanh nghiệp vẫn còn khá phổ biến.

b. Về chính sách lựa chọn sản phẩm trong phát triển công nghiệp.

Thực hiện chủ trơng xây dựng một nền kinh tế tự lập tự cờng, trong suốt một thời gian dài chủ trơng u tiên phát triển công nghiệp nặng đợc coi nh nền tảng của chính sách công nghiệp. Đặc biệt chính sách u tiên phát triển công nghiệp nặng lại đợc phát động trong hoàn cảnh nền kinh tế khan hiếm các nguồn lực. Chính sách này làm cho đầu t tập trung vào các ngành mà quá trình sinh lợi chậm, hơn thế nữa, khan hiếm các nguồn lực thì công nghệ của nó ở mức độ thấp, thiếu đồng bộ và kết quả là nền kinh tế đợc trang bị các t liệu sản xuất có trình độ kỹ thuật thấp kém. Điều đó tất yếu dẫn đến tình trạng là công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng tạo ra các sản phẩm chất lợng thấp, không thực hiện đợc ngay cả chính sách thay thế nhập khẩu.

Trong thời gian tới cần đẩy mạnh đầu t để phát triển khu vực công nghiệp chế biến hàng tiêu dùng, dịch vụ công nghiệp để nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển thị trờng.

c. Về các chủ thể quyết định cho sự phát triển công nghiệp Việt Nam.

Qua thăm dò ý kiến chuyên gia thì 85% cho rằng Chính phủ giữ vai trò quyết định sau đó là ngời gỏ gốn, các tổ chức và cá nhân nớc ngoài và cuối cùng đến các hiệp hội ngành. Điều này phản ánh trong phát triển công nghiệp, thơng mại của Việt Nam hiện nay, khu vực Nhà nớc vẫn đóng vai trò chi phối. Đúng là Chính phủ là ngời đóng vai trò quyết định nhất trong việc hoạch định chính sách công nghiệp. Song trong sự phát triển của bản thân ngành công nghiệp thì loại hình doanh nghiệp nào đóng vai trò quan trọng nhất ?

Thực tiễn hoạt động của công nghiệp Việt Nam trong những năm qua cho thấy, trong lĩnh vực công nghiệp, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh của Việt Nam và các doanh nghiệp có vốn đầu t cớc ngoài tại Việt Nam là các loại hình doanh nghiệp có tốc độ tăng trởng kinh tế cao hơn thu hút lao động làm việc nhiều hơn, sử dụng vốn có hiệu quả hơn so với các doanh nghiệp công nghiệp

Nhà nớc. Trong khi đó môi trờng chính sách và luật pháp cho sự phát triển của khu vực ngoài quốc doanh mặc dù đã có nhiều cải thiện nhng vẫn còn nhiều hạn chế. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam phải tính toán đến vấn đề này.

e. Về lựa chọn bạn hàng thơng mại với các nớc

Trong suốt thời gian dài, quan hệ thơng mại Việt Nam gắn liền với một khu vực duy nhất dẫn đến sự lệ thuộc vào khu vực này. Chính sách u tiên thơng mại với một khu vực đã vô hình chung đi ngợc lại mong muốn phát triển tự chủ, không những thế, sự yếu kém của khu vực truyền thống trớc đây (Liên xô và các nớc ĐôngÂu) đã làm cho sản phẩm hàng hoá chậm đổi mới theo yêu cầu của tiêu dùng, ít khả năng tham gia các khu vực thị trờng khác. Chính vì vậy, đẩy mạnh thơng mại đa phơng nh là một phơng thức hữu hiệu để phát triển công nghiệp.

f. Về các chính sách và công cụ hỗ trợ phát triển công nghiệp.

Hệ thống công nghiệp không thể vận hành tốt nếu thiếu hệ thống đồng bộ các chính sách hỗ trợ. Đây thực sự đang là vấn đề rất cần đợc nghiên cứu tháo gỡ để thúc đẩy công nghiệp phát triển.

Hiện nay, những chính sách này của Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi, cải cách bớc đầu để phù hợp với điều kiện đổi mới nền kinh tế, chuyển từ kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế thị trờng. Một số chính sách đang đợc quan tâm đó là :

- Chính sách vốn.

- Chính sách công nghệ.

- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực. - Chính sách thuế quan.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001- 2020 (Trang 40 -45 )