0

II. Một số giải pháp cụ thể

3. Chính sách về vốn.

Muốn phát triển công nghiệp, nớ nào cũng phải tích luỹ nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn đó có hiệu quả. Không có vốn tích luỹ , không có điều kiện để đổi mới kỹ thuật, tăng cờng chất xám, đào tạo đội ngũ để phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, mỗi nớc khác nhau, trong mỗi thời kỳ phát triển khác nhu, nguồn vốn thích luỹ ban đầu và sử dụng nó cũng có sự khác nhau.

ở mỗi nớc, trong những điều kiện hoàn cảnh cụ thẻ khác nhau,đều có con đờng khác nhau để tích luỹ vốn. Vậy đối với Việt Nam , nguồn vốn cho

phát triển công nghiệp cần giải quyết nh thế nào ? và lựa chọn nh thế nào?

3.1. Dựa vào vốn trong nớc là chủ yếu, vừa phải tranh thủ thu hút đợc nguồn vốn nớc ngoài. vốn nớc ngoài.

Đối với nguồn vốn trong nớc, trong những năm qua, nhất là trớc thời kỳ đổi mới, nguồn vốn cho phát triển công nghiệp của Việt Nam chủ yếu dựa vào ngân sách Nhà nớc. Với nguồn vốn đó, Việt Nam đã xây dựng đợc một bớc chuyển biến trong cơ cấu kinh tế. Song nếu chỉ dựa vào ngân sách Nhà nớc, việc giải quyết vốn là rất khó khăn, hạn hẹp.

Vì vậy, để huy động vốn trtong nớc, phải dựa vào sức dân. Nguồn này không kém phần quan trọng nh vốn ngân sách. Nếu nh có một chính sách dúng, khuyến khích đợc toàn dân tiết kiệm và huy động đợc sức lực và trí tuệ của toàn dân, Việt Nam sẽ có nguồn vốn ban đầu để tích luỹ nhanh. Thực tiễn nhiều địa phơng trong nớc đang chứng tỏ điều này. Có những địa phơng, bằng nguồn vốn tự có của dân tự đầu t máy móc hiện đại, tự tìm kiếm thị trờng, tự tổ chức sản xuất kinh doanh và mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho ngời lao động. Vì vậy, nguồn vốn tích luỹ ban đầucho công nghiệp hoá ở nớc ta trong những năm tới phải dựa vào toàn dân.

Tuy rằng vốn trong nớc, đặc biệt là vốn của toàn dân là rất quan trong, song bớc phát triển mạnh của nền công nghiệp Việt Nam chỉ thực hiện đợc nếu nh thu hút đợc mạnh mẽ nguồn vốn nớc ngoài. Đối với nguồn vốn này, việc thu hút chúng vào Việt Nam hiện nay có nhiều thuận lợi. Trong bối cảnh quốc tế hoá đới sống kinh tế, hội nhập kinh tế, các luồng vốn đầu t nớc ngoài, kể cả ODA, FDI, NGO, sẵn sàng chảy vào những nơi mà vốn đầu t… đợc đảm bảo an toàn và sinh lợi cao. Chẳng hạn, theo số liệu thống kê, trong thời gian 1990-1996, ở 8 nền kinh tế phát triển, tổng giá trị vốn đợc lu thông trên thị tr- ờng tăng 4 lần. Thị trờng tài chính của các nứoc công nghiệp mới tăng trởng với số vôn 1.500 tỷ USD, tơng đơng với 10% tổng số vốn của toàn cầu, trong đó các nớc Châu á chiếm 39,8%, Mỹ la tinh và Caribê chiếm 28,6% , tiểu sa mạc Sahara chiếm 16,1% , Nam Phi chiếm 9,9%, Châu âu và Trung á chiếm 5,4%, còn lại thuộc về Trung Đông và Bắc phi.

Nh vậy, vấn deef vốn nớc ngời liên quan đến môi trờng kinh doanh với các chính sách thích hợp. Nếu có một môi trờng pháp lý cho nhà đầu t yên tâm đợc bảo toàn vốn, tạo lập đợc môi trờng kinh doanh đảm bảo sinh lợi cho vốn đầu t thì nguồ vốn lớn từ nớc ngoài cho phát triển công nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đợc giải quyết. Tất cả những điều này hoàn toàn nằm trong tầm tay của Nhà nớc Việt Nam.

3.2. Định hớng sử dụng vốn.

Trong việc sử dụng vốn, Nhà nớc tập trung chủ yếu vào xây dựng phát triển các ngành Việt Nam mũi nhọn , những ngành công nghiệp có vai trò dẫn dắt, mở đờng và có tác đông lan toả cho toàn nền công nghiệp Việt Nam, còn lĩnh vực sản xuất kinh doanh các loại sản phẩm công nghiệp khác Nhà nớc nên tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác đầu t phát triển.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001- 2020 (Trang 56 -57 )