0

Đánh giá chung về kết quả kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đờng hàng không tại VINATRANCO

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐỪÒNG HÀNG KHÔNG Ở CÔNG TY VINATRANCO (Trang 58-59 )

III. Phân tích và đánh giá hoạt động giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đờng hàng không ở VINATRANCO.

3. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đờng hàng không tại VINATRANCO

xuất nhập khẩu bằng đờng hàng không tại VINATRANCO

a) Thuận lợi :

+ Từ phía chính sách, kinh tế vĩ mô

- Công cuộc thực hiện chính sách kinh tế mở cùng với hoạt động ngoại giao “Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nớc trên thế giới” và những thành quả đạt đợc đã tạo một vị thế mới, thuận lợi cho sự phát triển nội tại của Việt Nam. Hơn nữa, chính sách kinh tế mở làm mở rộng giao lu buôn bán hàng hoá quốc tế, lợng hàng xuất nhập khẩu ngày càng gia tăng, tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho dịch vụ giao nhận hàng hoá nói chung và dịch vụ giao nhận hàng không nói riêng.

- Kinh tế thị trờng làm tăng số lợng các Công ty xuất nhập khẩu, tạo ra môi trờng cạnh tranh, môi trờng kinh doanh mới, phát huy tính năng động của các Công ty khi các Công ty làm ăn có hiệu quả, mở rộng phạm vi kinh doanh, tăng cờng mối quan hệ với các bạn hàng nớc ngoài sẽ thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ giao nhận hàng hoá nói chung và dịch vụ giao nhận hàng không nói riêng.

- Những năm gần đây, cùng với sự mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế với nền kinh tế thế giới, bên cạnh việc đảm nhiệm vai trò chủ yếu là vận

chuyển hành khách, ngành hàng không dân dụng cũng rất chú trọng đến nghiệp vụ vận chuyển hàng hoá quốc tế. Việc áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để tạo những loại máy bay chuyên dùng có sức chở lớn đã tạo điều kiện cho vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đờng hàng không ngày càng có hiêụ quả hơn.

- Sự hoàn thiện cơ chế xuất nhập khẩu của Nhà nớc các chính sách kinh tế khuyến khích xuất khẩu nh chính sách tỷ giá chính sách thuế quan, quỹ tín dụng cùng với sự cải tiến của những thủ tục hải quan đã tạo hành lang thuận…

lợi cho việc phát triển dịch vụ giao nhận. + Từ phía Công ty

- Là một trong những Công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận của Bộ thơng mại, VINATRANCO là thành viên của hiệp hội giao nhận quốc tế FIATA, là một trong những hội viên sáng lập ra VIFAS Những thành tích trên…

của VINATRANCO đã góp phần tạo cho Công ty một uy tín rất lớn trên thị tr- ờng giao nhận.

- Lĩnh vực giao nhận hàng không là một lĩnh vực rất mới mẻ và mới sôi động trong những năm gần đây. Với tiền đề là một Công ty giao nhận, lại có uy tín và bề dày trong kinh doanh giao nhận nội địa, lại là một Công ty Nhà nớc có sự bảo hộ từ phía Nhà nớc. Chính vì vậy trong lĩnh vực giao nhận hàng không, VINATRANCO có nhiều điều kiện thuận lợi so với các Công ty khác cùng lĩnh vực kinh doanh.

- VINATRANCO có một đội ngũ cán bộ rất thành thạo trong nghiệp vụ giao nhận hàng không, vì Công ty thờng xuyên cử những cán bộ của mình đi học thêm nghiệp vụ, củng cố kiến thức ở những lớp học nghiệp vụ giao nhận do FIATA/IATA tổ chức.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐỪÒNG HÀNG KHÔNG Ở CÔNG TY VINATRANCO (Trang 58 -59 )