0

II. Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động giao nhận hàng hoá XNK bằng đờng hàng không từ bản thân VINATRANCO.

2. Các biện pháp về cơ sở vật chất kỹ thuật.

Ngoài yếu tố sức lao động, công cụ lao động cũng là một yếu tố sản xuất mang tính quyết định tới sức sản xuất xã hội. Do có sự phân công lao động xã hội, hoạt động giao nhận hàng không ra đời và ngày càng trở nên chuyên môn hoá sâu sắc. Trong những năm qua, vận tải hàng không đã có những bớc tiến đáng kể, không chỉ phơng tiện vận chuyển là máy bay mà những cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho vận tải hàng không cũng không ngừng đợc hiện đại hoá. Nh ULD (Unit Load Devices) - thiết bị xếp hàng theo đơn vị, làm cho việc xếp hàng và dỡ hàng lên xuống máy bay đợc nhanh và thuận tiện hơn. Cùng với sự phát triển của vận tải hàng không, VINATRANCO cũng không ngừng đầu t, mua sắm trang thiết bị hiện đại nhằm cung cấp cho khách hàng những dịch vụ với chất lợng cao nhất. Thế nhng những trang thiết bị của Công ty vẫn cha đủ để đáp ứng yêu cầu hoạt động giao nhận kho vận ở trình độ hiện đại. Chính vì vậy trong thời gian tới, Công ty cần phải đầu t để hiện đại hoá các trang thiết bị hiện có mua sắm các trang thiết bị mới để tạo điều kiện cho hoạt động quản lý cũng nh công tác giao nhận hàng không đạt hiệu quả tốt.

Chẳng hạn nh việc trang bị mộtmạng vì tính hiện đại trong phạm vi toàn Công ty. Khi đó qua mạng thông tin nội bộ, thông tin sẽ đợc trao đổi với cờng độ cao hơn, hiệu quả hơn sự phối hợp giữa các phòng ban nhờ đó mà nhịp nhàng hơn. Còn đối với các cán bộ giao nhận, thờng xuyên hoạt động ở bên ngoài, việc trang bị các phơng tiện thông tin nh nhắn tin, bộ đàm, điện thoại di động, máy tính xách tay cũng hết sức cần thiết. Nó đảm bảo cho các cán bộ của Công ty hoàn thành công việc đợc giao với hiệu quả hơn.

Việc đầu t các trang thiết bị hiện đại ngoài việc giúp doanh nghiệp đạt đợc các mục tiêu thuần túy về nghiệp vụ kinh doanh nh : cải thiện điều kiện làm việc cho ngời lao động, tăng tốc độ công việc, tăng tốc độ chính xác, tăng chất lợng dịch vụ còn có các hiệu quả dây chuyền khác nh… :

- Tăng năng suất lao động dẫn đến có điều kiện để tăng lơng, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên.

- Tăng chất lợng dịch vụ làm tăng tuy tín của Công ty, tạo điều kiện đẻ mở rộng kinh doanh.

Có thể nói rằng, ngày nay trang thiết bị hiện đại là một trong những chìa khoá dẫn đến sự thành công của một doanh nghiệp.

Việc trang bị thêm trang thiết bị hiện đại luôn gắn chặt với chính sách con ngời. Nếu các cán bộ công nhân trong Công ty không đợc đào tạo đủ trình độ để sử dụng những phơng tiện đó thì những trang thiết bị dù hiện đại đến đâu cũng không thể phát huy đợc hết tác dụng và đôi khi nó chỉ giữ vai trò là vật trang trí. Chính vì thế song song với việc hiện đại hoá cơ sở vật chất, phải có biện pháp nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ để tơng xứng và phù hợp với tình hình mới.

Một phần của tài liệu MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH NGHIỆP VỤ GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐỪÒNG HÀNG KHÔNG Ở CÔNG TY VINATRANCO (Trang 72 -73 )